Egyetlen rettentő piramisba szervezné Csák János a magyar kultúrát, a tetején Csák Jánossal

A magyarországi kulturális élet végső és teljes központosítását készíti elő a Csák János által vezetett Kulturális és Innovációs Minisztérium. Ha a törvénytervezetet elfogadják, a most a Magyar Kultúráért Alapítvány kuratóriumi elnökeként, a Petőfi Kulturális Ügynökség vezérigazgatójaként és a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatójaként is a kormány bizalmát élvező Demeter Szilárdnak nagyjából akkora lesz a hatalma, mint az MSZMP Központi Bizottságának titkáraként a kultúrát teljes ellenőrzése alatt tartó Aczél Györgynek volt. Az új kultúrtörvény várható részleteit az Index írta meg szerda reggel, a cikk értelmében néhány állami kontroll alatt álló szuperintézmény felügyeli majd a teljes hazai kulturális életet, mégpedig olyan mélységig, hogy a legkisebb intézmények igazgatóit is meghívásos alapon, vagyis pályáztatás nélkül nevezhetik majd ki.

A tervek szerint a Magyar Nemzeti Múzeum hagyja majd jóvá a vármegyei hatókörű városi múzeumok éves terveit és beszámolóit, a könyvtárak munkáját pedig az Országos Széchényi Könyvtár koordinálja. A színházaknak a Nemzeti Színházzal kell majd egyeztetniük nemcsak a költségvetésüket, hanem a műsortervüket is, illetve ehhez hasonlóan minden komolyzenei szervezetnek a Nemzeti Filharmonikusokkal, minden táncszervezetnek a Nemzeti Táncszínházzal kell majd egyeztetnie az éves műsor- és pénzügyi tervekről és beszámolókról. Az alkotóművészetet teljes egészében a Petőfi Kulturális Ügynökség felügyeli majd, a Magyar Művészeti Akadémiával közösen.

Az Index összefoglalója szerint „a készülő törvény minden ágazatra kiterjeszti a szakfelügyeletet, ami a kulturális intézmények, szervezetek tevékenységének fejlesztése, a szakmai munka színvonalának emelése, a kulturális közfeladat minőségi szintjének megállapítása és hatékonyabb ellátása érdekében működtetett szakmai kontroll rendszer (...). A kulturális támogatások során az átláthatóság, nyomonkövethetőség, felelősség követelményét kell érvényre juttatni, és biztosítani kell az e törvényben meghatározott célok közérdeknek megfelelő megvalósulását.”

A szakmai egyeztetések kimerültek a tájékoztatásban

Arról nem esik szó a Fidesz-kormány által 2020 óta rövid pórázon tartott Index cikkében, hogy a közérdek pontosan mit is jelenthet, mint ahogy az sem derül ki a cikkből, hogy a készülő törvény milyen szakmai egyeztetések nyomán körvonalazódott. Nemrég a Qubit szerkesztőségébe eljutott egy dokumentum, amelyből még több részlet derül ki arról, hogy várhatóan milyen is lesz az új kulturális törvény. Úgy tudjuk, hogy bár a készülőben lévő anyagot a Csák János vezette minisztérium bemutatta néhány „szakmai egyeztetésen”, értesüléseink szerint egyeztetés valójában nem zajlott, a kulturális intézmények vezetőit inkább csak tájékoztatták, a jelenlévők már kész tervekkel szembesültek, véleményezésre valódi lehetőség nem volt, és a meghívottaknak kiosztott anyagot vissza is szedték a minisztérium képviselői. Sőt, a hazai kulturális élet számos általunk felkeresett szereplője egyáltalán nem hallott még a törvénytervezetről, annak tartalmáról éppúgy a sajtóból értesült, mint bárki más.

Csák János 2023. március 15-én a Nemzeti Múzeum előtt
photo_camera Csák János 2023. március 15-én a Nemzeti Múzeum előtt Fotó: Bankó Gábor/444

A Qubit a múlt héten kapta meg azt a helyenként nehezen olvasható, fénymásolt dokumentumot, amely egy szervezeti ábrát és annak tételes kibontását, valamint a korábbi jogszabályok és az új törvény néhány elemének összevetését tartalmazza egy táblázat formájában. A dokumentumban látható piramis önmagáért beszél: a kultúrairányítás centralizált struktúráját vetíti előre, ahol intézmények helyett egyre inkább személyek kontrollálnak mindent. (A dokumentumban szereplő táblázat a cikk végén olvasható teljes terjedelmében.)

Azok az alkotók, művészek, kulturális szakemberek, akiknek megmutattuk a tervezetet, egymástól függetlenül úgy gondolják, hogy nehéz napok várnak a hazai kulturális élet szereplőire.

  • „Az önkormányzatok által fenntartott vidéki múzeumok totális kormányzati kontroll alá kerülnek” – mondja a múzeumi szakember.
  • „Ez a törvény tökéletesíti azt a rendszert, ami több mint tíz éve épül: egy szűk hatalmi csoport a hatalomtechnika magas fokú alkalmazásával igyekszik kiterjeszteni hatalmát minden területre” – állítja a színházi szakértő.
  • „Ennek a központosításnak nem munkaszervezési vagy intézményfenntartási oka van, hanem ideológiai és tartalmi megfontolások, politikai érdekek motiválják – mondja a közművelődési szakember. – Csúnya, egypólusú világ jön.”

A cikk innentől csak a Qubit+ előfizetőinek elérhető. Csatlakozz, és olvass tovább!

Ha már van előfizetésed, lépj be vele. Ha még nincs, válassz csomagjaink közül!