Szerzőinknek

Tisztelt leendő szerzőnk,

kéretlen cikkeket, amelyek témáját, terjedelmét a szerző nem egyeztette a szerkesztőséggel, sajnos nem áll módunkban közölni. Az alábbiakban szeretnénk segítséget nyújtani ahhoz, hogy az arra érdemes írások megjelenhessenek a Qubit.hu-n.

A cikk leadása előtt

Bemutatkozás

Kérjük, a bemutatkozó levélben tüntesse fel nevét, foglalkozását, munkahelyét, titulusát, hivatalos emailcímét és egy telefonszámot, amin szükség esetén el tudjuk érni. Nem várunk formális önéletrajzot, de ha véletlenül van egy a fiókban, szívesen vesszük; ennek hiányában is érdemes feltüntetni a korábbi munkahelyeket, tevékenységeket vagy egyéb releváns adatokat.

Referenciák

Nem feltétel, de ha korábban jelent meg írása magyar nyelvű újságban, szaklapban, blogon, magazinban, válogatásban vagy önálló kötetben, kérjük, tüntesse fel, ha lehet, hiperhivatkozással.

Szinopszis

Foglalja össze röviden, legfeljebb 200 szavas terjedelemben, munkacímmel együtt, hogy miről szól a készülő írás. Ha a cikk vagy annak egy változata korábban bárhol, nyomtatásban vagy az interneten megjelent, mindenképpen csatolja a pontos hivatkozást és a vonatkozó linket.

A kész cikk

Elsősorban mélyebb, elemző, tényeken alapuló, a napi politikai adok-kapoktól és a személyes meggyőződéstől elemelkedő, az adott szakterületen nem jártas olvasók számára is érthető írásokra számítunk. Véleménycikket, cikksorozatot ritkán közlünk.

Szigorú terjedelmi megkötések nincsenek, de általában legfeljebb 2000 szó (kb. 15 000 leütés) körüli írásokat várunk. A maximális terjedelmet a cikkjavaslat elfogadása után a szerzővel közösen határozzuk meg.

Más szerzőktől származó szövegek bármilyen átvétele kizárólag egyértelmű és pontos hivatkozással, idézőjelek használatával elfogadható.

Képek, ábrák

A cikkhez tartozó fotókat, ábrákat, grafikákat, egyéb illusztrációkat külön csatolmányban, .jpg vagy .png formátumban, a lehető legnagyobb méretben (minimum 1280 pixel szélességben), jó felbontásban várjuk. Az ábrákon szereplő idegen nyelvű szövegeket kérjük magyarra fordítani. Minden esetben tüntesse fel a forrást, a fényképek esetében a fotós nevét és a képaláírást.

Formázás

Kérjük, kerülje a felesleges formázását, a sorkizárást, a mondandó kiemelésére használt félkövér vagy dőlt betűket, a különleges betűtípusokat, a dupla sorközt. Az idézeteket a magyar helyesírás szabályainak megfelelően alsó idézőjellel érdemes kezdeni és felsővel bezárni; a gondolatjel helyett nem elfogadható a kötőjel, stb.

Lábjegyzetekkel vagy végjegyzetekkel ellátott szövegeket olvashatósági és technikai okok miatt nem áll módunkban közölni. Kérjük, a hivatkozásokat szövegközi linkekkel oldja meg, vagy ha ez kizárólag nyomtatott formában megjelent művek esetében nem lehetséges, elfogadható a cikk végére helyezett irodalomjegyzék, de az abban szereplő művekre a tudományos publikációkkal ellentétben a cikk szövegében kifejtve hivatkozzon. (Jó megoldás: „De a kocsma bezzeg hangos!” – írta Petőfi Sándor 1847-es versében. Nem jó megoldás: „De a kocsma bezzeg hangos!” [Petőfi:1847/a. ibid:22!])

Címadás, szerkesztés

A cikkekhez rövid, figyelemfelkeltő, az írás lényegi mondanivalóját tükröző munkacímeket várunk; emellett egy rövid ajánlót, ami legfeljebb 2 rövid mondatban összefoglalja a cikk lényegét – ez utóbbi jelenik meg a Qubit címlapján és a közösségimédia-oldalakon, és nem azonos a cikk első soraival. A címváltoztatás, címadás jogát minden esetben fenntartjuk.

A megjelenés előtt várunk egy szerzői profilképet és egy rövid bemutatkozást, ami a külsős szerzők esetében a cikk végén áll.

A Qubiten megjelenő cikkek szerkesztésen esnek át. A helyesírási, formai, apró stilisztikai módosításokat automatikusan elvégezzük; az írás tartalmát érintő lényegi módosításokat a megjelenés előtt egyeztetjük a szerzővel. Cikket utólag csak rendkívüli esetben (elütés, tárgyi tévedés) módosítunk.

A szerkesztőségnek a szerk@qubit.hu címre írjanak, a honoráriumok ügyében ide.

Köszönjük a figyelmet,

a Qubit szerkesztősége