Támogatási feltételek

A Qubit.hu internetes portálon keresztül megvalósuló eseti és rendszeres támogatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek.

1. Bevezető rendelkezések

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Magyar Jeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövid név: Magyar Jeti Zrt., székhely: 1066 Budapest, Jókai utca 6., adószáma: 24298083-2-42, cégjegyzékszáma: 01-10-048381, képviseli: Kardos Gábor Miklós vezérigazgató) mint támogatott (a továbbiakban: Kedvezményezett) és azon személyek közötti támogatási szerződés feltételeit tartalmazzák, akik az erre kialakított felületen történő kattintás útján saját vagyonuk rovására pénzbeli támogatást nyújtanak Kedvezményezett részére (a továbbiakban: Támogató; a Kedvezményezett és a Támogató a továbbiakban együttesen: Felek).

1.2. Rögzítésre kerül, hogy Kedvezményezett hosszú távú célja Qubit.hu megnevezésű internetes portál fenntartása és működtetése.

A Qubit.hu egy olyan internetes portál (továbbiakban: a Honlap), ami erős jövőkutatós felütéssel dedikáltan tudományos innovációkkal, modern technológiákkal, a gazdaság fontos trendjeivel és mindezek társadalmi hatásaival foglalkozik.

1.3. A Felek rögzítik, hogy a Honlap fenntartója a Kedvezményezett, annak működéséért teljes felelősséggel tartozik.

2. A szerződés létrejötte

2.1. A támogatási szerződés létrejöttéhez az szükséges, hogy Támogató a Honlapon körülírt támogatási lehetőségek valamelyike útján a Kedvezményezettnek saját vagyona rovására pénzbeli támogatást nyújtson.

2.2. A Támogató a támogatás megfizetésével kifejezi a Kedvezményezett számára, saját döntése alapján, a saját vagyona rovására történő támogatási szándékát.

2.3. A Honlapon az adatok megadását követően olvashatóak a Kedvezmény jelen dokumentumban foglalt általános szerződési feltételei, amely feltételek Támogatói elfogadását követően az eseti támogatási szerződés a Támogató és a Kedvezményezett közt minden további aktus nélkül létrejön, egyben a Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatást köszönettel elfogadja.

3. A szerződés tárgya és tartalma

3.1. A támogatás célja

Felek megállapítják, hogy a támogatás célja, hogy segítséget nyújtson a Kedvezményezett által fenntartott Honlap működéséhez.

3.2. Támogatási mód

A Támogató a Kedvezményezett részére a Honlapon keresztül pénzbeni támogatást tud nyújtani.

3.3. Támogatás összege

A Kedvezményezett részére bármilyen összegű támogatást lehet nyújtani.

3.4. A támogatási folyamat, a szerződés létrejötte

3.4.1. Ahhoz, hogy valaki Támogatóvá és így a jelen szerződés alanyává váljon, az alábbi lépéseket szükséges elvégeznie: a Támogató a 3.5.1. pontban körülírt, és a Honlapon is felsorolt fizetési módok útján támogatást nyújt.

3.4.2. Abban az esetben, ha Támogató a 3.4.1. pont szerinti folyamat elvégzését követően újra támogatni szeretné a Kedvezményezettet, úgy ezt a folyamat megismétlése útján teheti meg.

3.4.3. A támogatás nyújtásával kapcsolatos egyedi információkról a Kedvezményezett kérésre a donation@qubit.hu elektronikus levélcímen ad tájékoztatást.

3.5. Fizetési mód

3.5.1. A támogatás megvalósulhat a PayPal nevű szolgáltatás által biztosított technikai megoldásokkal.

3.5.2. A támogatás megvalósulhat bankkártyás fizetés útján, a Barion nevű szolgáltatás által biztosított technikai megoldásokkal.

3.5.2.1. Mit jelent a BARION™? A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tud bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni webáruházakban, mobilalkalmazásokban, vagy barátainak.

3.5.2.2. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

3.5.2.3. Fizessen kényelmesen bankkártyával

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

Ha azonban regisztrál, soha többé nem kell begépelnie a kártyaszámot egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcím és jelszó. Ez nemcsak kényelmes, de a biztonságot is növeli!

Fizetéshez használhatja:

  • Mastercard vagy Maestro bankkártyát;

  • Visa vagy Electron bankkártyát;

  • Amex bankkártyát.

3.5.2.4. Fizessen kényelmesen bankkártya nélkül

Ha nincsen bankkártyája, fizetéshez használhatja, az előre feltölt Barion egyenlegét, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tud feltölteni, illetve amire ismerősei, üzletfelei tudnak önnek pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mailcím és jelszó megadásával tud fizetni.

3.5.2.5. Díj vagy felár nélküli fizetés

A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen és nem is lehet felára. A regisztráció és a Barion mobilalkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes, és az is marad. Nincs havi díja sem.

3.5.2.6. Kövesse vásárlásait

A Barion alkalmazásokkal követheti vásárlásait, a weben vagy mobilon. Az ingyenes Barion tárca azonnal jelzi minden vásárlását, még azt is látja, mit vásárolt. Barion egyenlegét is itt kezelheti, illetve pénzt küldhet vagy fogadhat.

3.5.2.7. Első a biztonság

A Barion szervereit a Comodo 2048 bites TLS titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizze, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adja meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót.A böngésző zöld színnel jelzi, ha a fizetés és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja:

A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

3.5.3. A támogatás megvalósulhat banki átutalással.

3.5.4. A támogatás megvalósulhat postai átutalással (készpénzbefizetési utalvány -postai csekk) vagy más, postán igénybe vehető szolgáltatás útján.

3.5.5. Támogatás készpénzben nem teljesíthető.

4. A támogatás felhasználása

Kedvezményezett naptári évenként legalább egyszer a kiadvány felületein tájékoztatja Támogatót arról, hogy a Honlapon keresztül összegyűjtött támogatási összeget mire fordította, amely informálásnak olyannak kell lennie, hogy megfeleljen az átláthatóság követelményének.

5. Adatkezelés

Felek rögzítik, hogy az ÁSZF Támogató általi elfogadása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott hozzájárulásnak minősül, így Kedvezményezett jogosult Támogató által rendelkezésre bocsátott vagy egyébként a támogatás folyamata során a Kedvezményezett birtokába kerülő adatokat, a jogszabályi keretek között kezelni. Rögzítésre kerül, hogy ennek keretében adattovábbítás nem történik. Az adatkezelés részleteit az adatkezelési tájékoztató tartalmazza. A Kedvezményezett a támogatás fizetési módjával összefüggő adatokat (pl. bankkártyaszám, számlaszám stb.) nem kezel.

6. A szerződés megszűnése

6.1. A szerződés annak teljesítésével megszűnik.

6.2. A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen támogatási szerződést csak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén mondhatják fel, illetve állhatnak attól el, vagy tagadhatják meg annak teljesítést.

6.3. Súlyos szerződésszegésnek minősül – többek között – a támogatás céllal ellentétes felhasználása.

7. Lemondás a visszakövetelés jogáról

A szerződő felek kijelentik, hogy a Támogató a támogatással kapcsolatos polgári jogban biztosított visszakövetelési jogáról feltételek és korlátozások nélkül kifejezetten lemond.

8. A támogatás nem közérdekű adomány

A Támogató tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés alapján nyújtott támogatása nem minősül közérdekű adománynak.

9. Egyéb kérdések

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv ajándékozásra vonatkozó rendelkezéseit, valamint általános szabályait kell alkalmazni.