Több mint európai felhőszolgáltatás, a biztonságos adatmegosztás új szintjét jelenti a GAIA-X

A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt. Segíts minél többet publikálni belőlük!

Milliókat érő infrastruktúra, másodpercenként több ezer mérési eredmény, villámgyors digitális adatforgalom és egy hálózat, amiben ezek az adatok hasznos információvá válnak. Az ipar 4.0 és a digitális forradalom azt ígérte a világnak, hogy a digitalizáció segítségével megkönnyíti, átláthatóbbá és hatékonyabbá teszi a gyártást és a szolgáltatóipart, most pedig olyan modellváltás előtt áll (vagy inkább olyan modellváltásba kényszerül), amely hasonló feladatként nehezedik a vállalatok vállára, mint a digitalizáció – az új cél, egyben kihívás az adatalapú működés felépítése. 

Az adat érték, és nemcsak a vállalat falain belül, hanem azon kívül is. Ehhez viszont nem elég azokat üzleti információvá alakítani, óriási szükség van az adatok strukturált, átlátható, biztonságos tárolására és megosztásának lehetőségére is. Ez utóbbit ígéri a csatlakozóknak a GAIA-X adatinfrastruktúra, ami tanulva a globális hálózatok előnyeiből és hátrányaiból, szigorú szabályozással, a legmagasabb szintű adatszuverenitás biztosításával várja az érdeklődő vállalatokat, egyetemeket, kutatóintézeteket és állami szervezeteket. 

Aki kimarad, lemarad

„Az adatalapú vállalati működés ma már nem egyedi igény, sokkal inkább követelmény mindenki számára. Jellemző, hogy elsőként ipari nagyvállalatok, többek között konkurens autógyártók ismerték fel annak szükségességét és egyben lehetőségét, hogy a gyárak falain kívül is használják adataikat: akár egymással megosztva, közös fejlesztéseken dolgozzanak a gyorsabb piacra érés érdekében” – mondja Czuczor Gábor, a Hewlett Packard Enterprise (HPE) tanácsadási üzletágának szakértője. Míg korábban az adatgyűjtés az általános üzletmenet kiszolgálására koncentrált és egyedülállónak számított az adatvagyon bármilyen szintű kiaknázása, mostanra egyre több cég és szervezet ismeri fel, hogy a vállalati adatok megfelelő felhasználása milyen előnyökkel járhat. A tudományos területek ezzel ellentétben már eddig is hatalmas mennyiségű adatot generáltak és hasznosítottak saját célból, az áttöréshez, azaz a gyakorlatban is megjelenő eredményekhez szükség lesz a profitorientált ágazatok bevonódására is.

Czuczor Gábor, a Hewlett Packard Enterprise (HPE) tanácsadási üzletágának szakértője

Az Európai Unió becslése szerint az EU területén felhalmozódó adatvagyon értéke 2025-re eléri a 829 millió eurót, ugyanakkor ennek nagy részét (több mint 70 százalékát) az Unión kívüli, elsősorban amerikai és kínai felhőszolgáltatók tárolják. Az összeurópai projektként létrehozott GAIA-X törekvése ennek egyfajta felszámolása lenne: nem tárhelyet, hanem biztonságos tranzakciós platformot kínál az adattulajdonosoknak, hogy az általuk birtokolt információhalmazt ellenőrizhető módon oszthassák meg választott partnereikkel.

„Az adatmegosztás ilyen keretek között történő biztosítása fellendítheti nemcsak az autóipari, hanem a mezőgazdasági, energetikai vagy akár egészségügyi együttműködéseket is. A Helsinki Egyetem az elsők között kezdte el a genomkutatásaihoz a GAIA-X-en keresztüli adatmegosztást tesztelni és ezáltal új kutatópartnereket bevonni, hogy biztonságos csatornán megosztott adatokkal támogatva egymást, több intézménnyel közösen dolgozzanak tovább a genetikai térképezésen” – ismertet egy működő példát Czuczor.

A sokoldalú lehetőséget felismerve az Európai Unió, bár a szakértők szerint nem korán, de még épp időben különített el 10 milliárd eurót arra, hogy 2027-ig a kulcságazatok számára elérhetővé tegye és kiterjessze a GAIA-X-et.

Mit csinál az adat?

Az adatvagyonról ugyan tudjuk, hogy titkos és értékes, hasznossága mégis leginkább abban mérhető, amire valóban felhasználhatják a vállalatok. A HPE szakértője egy vízgazdálkodási példát említ, amellyel – a vízművek adatainak elemzése és összevetése révén – akár országos szinten megvalósítható az ivóvízellátást veszélyeztető üzemzavarok előrejelezhetősége, a folyamatos adatgyűjtés segítségével javítható az ellátásbiztonság, egyben egyszerűbbé válik a hibaanalízis.

Egy olasz városban a tömegközlekedés és a gépjárműforgalom, illetve a parkolás jobb szervezése érdekében automatizált videórendszerekkel figyelik az utakat és köztereket. A felvételekből kiolvasott és elemzett adatokból modellezhető egy hatékonyabban működő, szervezettebb forgalmú város, az itt összegyűjtött anonimizált adatokból pedig más nagyvárosok is profitálhatnak. A sokoldalú adatfelhasználásnak szerepe lehet az egészségügyben ugyanúgy, mint az iparban, a kérdés ma már egyáltalán nem a mit, sokkal inkább a hogyan.

Mindkét forgatókönyvre megbízható, ugyanakkor elérhető választ kínál a GAIA-X, amelyhez most már magyarországi vállalatok és szervezetek is csatlakozhatnak.

A GAIA-X olyan adatinfrastruktúra, amelyben lehetőség van az adatok biztonságos megosztására akár egymás számára korábban teljesen ismeretlen partnerek között. A különböző adatterekben tematikusan jelennek meg az adatok, de a tárolásuk nem itt, hanem a tulajdonosoknál helyi szinten történik.Fotó: GAIA-X

Már hazai szervezetek számára is elérhető a platform

Bár a GAIA-X képes arra, hogy összekapcsolja az adattulajdonosokat, és lehetővé tegye számukra a biztonságos adatforgalmazást, a GAIA-X-ben rejlő valódi potenciál felismeréséhez és kiaknázásához az adattudatosság megteremtése és erősítése az első lépés. Czuczor szerint a csatlakozni vágyóknak azt kell elsősorban felmérnie, ezáltal megismernie, hogy jelenleg hogyan gondolkodnak az adataikról: elindultak-e a tudatosabb adatfelhasználás irányába, azaz milyen célból és remélt eredmény mentén gyűjtik és hasznosítják azokat? A szakértői oldalnak pedig fel kell tudnia kínálni előremutatóbb alternatívákat, még ha azokhoz nélkülözhetetlen is az IT infrastruktúra fejlesztése.

„Nem elég, hogy egy vállalatnak céljai vannak az adataival. Szükség van arra is, hogy felismerje, hogy adatai az adatéletút minden lépésénél értéket hordoznak, ezért azok hasznosításának megtervezése már az adat keletkezési helyén elindul.

Az adatalapú működés megteremtésében kulcsfontosságú a megfelelő hatékonyságú adatgyűjtés és konszolidáció is" – mondja Czuczor.

Ahhoz azonban, hogy a GAIA-X biztosította adattérre a magyar szereplők is belépjenek, hosszú út vezetett, a magyarországi koordináció pedig a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) feladata. 2022. április 27-én, amikor a magyarországi csatlakozási pont létesítését bejelentették, azzal a céllal vágtak bele a GAIA-X hazai népszerűsítésébe, hogy hamarosan több szervezet is felismeri a csatlakozásban rejlő lehetőségeket és potenciált.

„Ahhoz, hogy ezt az egészet felépítsük, a hosszú távú terveken kívül szükség volt a személyes hitünkre is. 

Bízunk az Európai Uniós törekvésben, ehhez a gazdasági közösséghez szeretnénk tartozni, tudjuk, hogy ez a hazai vállalatoknak is adhat" – mondja Érdi-Krausz Gábor, a GAIA-X magyarországi koordinátora, a SZTAKI munkatársa.

Érdi-Krausz Gábor, a GAIA-X magyarországi koordinátora, a SZTAKI munkatársa

Ezért a SZTAKI szakmai vezetésével, az ipar 4.0 és mesterséges intelligencia terén szerzett tapasztalataival és a Nemzeti Laboratóriumok hálózatának támogatásával alapították meg a magyarországi csatlakozási pontot, amely biztosítja a közvetlen csatlakozási lehetőséget a hálózathoz.

Technológia, szakértelem, háttértudás

A GAIA-X, bár egy alulról szerveződő ipari kezdeményezés, az EU által felkarolva jelenleg 18 országban rendelkezik csatlakozási pontokkal. Nemzetközi szinten a HPE elsőként biztosítja a technológiai és biztonsági infrastruktúrát, és a magyarországi vállalatok és szervezetek is rajtuk keresztül érhetik el a szükséges hardveres és szoftveres eszköztárat.

„A GAIA-X célja végső soron az, hogy ezen a hálózaton a saját adatai felett mindenki kizárólag saját maga rendelkezhessen. A HPE ahhoz biztosít technológiát, hogy a csatlakozók és az adatcserében érdekeltek GAIA-X kompatibilis módon, a legszigorúbb biztonsági sztenderdek mentén léphessenek egymással kapcsolatba. A magyarországi csatlakozási pont megszületésével a hazai érdeklődők egy már élő nemzetközi adattérhez férhetnek hozzá” – mondja Czuczor a hálózati architektúráról. Bár egy többszintes struktúráról van szó, a fejlesztők egyszerűségre törekedtek. Olyan komplex biztonságtechnikai megoldásokat fejlesztettek, amelyek mindkét fél – az adatot küldő és az adatot fogadó – számára is a biztonságot adnak.

A keletkező adatokat a tulajdonosok maguk tárolják, de a GAIA-X biztosította tematikus adatterekben megoszthatják más szereplőkkel is.Fotó: GAIA-X

Mert a GAIA-X nem csak egy egyszerű adatmegosztó platform. „A lehetőségeket tekintve olyan csatlakozási pontról beszélünk, amely európai szinten biztosít tranzakciós lehetőséget a szereplőknek” – mondja Érdi-Krausz. A Gaia-X magyarországi koordinátora szerint a jelenlegi szolgáltatóoldali aktivitás szükséges ahhoz, hogy a biztonságos technológia híre eljusson a potenciális felhasználókhoz, akik majd egymás számára is példaként szolgálhatnak. „Egyszerre technológiai áttörés és gazdasági lehetőség, hogy olyan adatforgalmi platform létesült az Unióban, amely csak a tranzakciókat menedzseli, de az adatok fizikai tárolása a tulajdonosok kezében marad" – teszi hozzá.

„Ha adathasznosításról, adatmonetizációról beszélünk, akkor a GAIA-X lehet az út vége. Ha egy cég adattudatosságban ott tart, hogy adatvagyonát vagy annak egy részét képes és kész akár értékesíteni is, a GAIA-X a megfelelő platform lehet számára. A megelőző lépéseket ugyanakkor mindenkinek érdemes szem előtt tartania: a megfelelően gyűjtött és tárolt adat képez értéket és valódi hasznot minden érintett számára” – mondja Czuczor. 

A GAIA-X népszerűsítésében a HPE magyarországi partnereire is számít. Digitális szolgáltatóként a T-Systems is csatlakozott a kezdeményezéshez, hogy részt vegyen a vállalati bizalom kiépítésében és a GAIA-X csatlakozás rendszeroldali testreszabásában, népszerűsítésében.

„Az összefogás szereplőinek közös feladata jelenleg a szemléletformálás. Magyarországon még nincs olyan kiforrott adatkezelési kultúra és bizalom, ami megalapozza a GAIA-X tömeges elterjedését. A vállalatoknak érdemes azonban elgondolkodni a felhalmozódott adatvagyon kezelésén, még akkor is, ha nincs határozott elképzelés a felhasználásáról. A koncepció még menet közben is alakítható, ehhez azonban szükséges egyfajta elköteleződés a vállalat vezetősége részéről. A T-Systems bizonyított szakértelmére és szakmai tapasztalatára építve ebben képes támogatni ügyfeleit – az adatgazdálkodás elengedhetetlen ahhoz, hogy a folyamatosan változó környezethez ne csak adaptálódni tudjanak, hanem magabiztosan ki tudják használni a digitalizációban rejlő lehetőségeket. Célunk, hogy minél több vállalat számára legyen nyitott a lehetőség, hogy csatlakozzanak egy ilyen adatközösséghez, amiből még profitálni is tudnak.” – mondja Kerekes József, a T-Systems Industry Consulting üzletágának divízió igazgatója.

Kerekes József, a T-Systems Industry Consulting üzletágának divízió igazgatója

Az adattudatosság építése pedig nem egyszerű feladat. A vállalatoknak azt kell megérteniük a szakemberek szerint, hogy adataik a megfelelő technológia alkalmazásával egyrészt biztonságban vannak, másrészt hasznosíthatóak. Ha ezen felül azt is felismerik, hogy az általuk előállított adatvagyon más cégek, szervezetek vagy kutatóintézetek számára is értékes lehet, létrejöhet egy olyan európai közösség, amelyben akár üzleti alapon cserélhetnek gazdát az értékes információk.

A GAIA-X célja mégis inkább arra irányul, hogy végre az Európai Unió határain belül is rendelkezésre álljon egy olyan platform, amely elég biztonságos ahhoz, hogy egymás számára ismeretlen szervezetek is bizalommal lépjenek üzleti kapcsolatba egymással, ha ilyen megfoghatatlannak tűnő adatkincsről van szó. Az adattér ugyanakkor elsődlegesen tematizálja, megjeleníti a már létrehozott adatkészletet, ami így kutatásokat rövidíthet le vagy bővíthet ki akár mesterséges intelligencia eszközök felhasználásával, ezzel csökkentve a hátrányt az USA-val és Kínával szemben. Továbbá fejlesztéseket támogathat vagy olyan piaci döntésekhez járulhat hozzá, amelyek racionalizálják a vállalati erőforráselosztást.

„Bizalmat kell építenünk és fel kell kutatnunk a legnyitottabb hazai vállalatokat. A SZTAKI által kijelölt kulcsterületeken, az autóipar, az agrárium és az energetika ágazataiban már tárgyalunk olyan szervezetekkel, akik várakozásaink szerint az elsők között csatlakozhatnak ehhez az egyedülálló nemzetközi hálózathoz" – mondja Czuczor.

(A cikk megjelenését a Hewlett Packard Enterprise, a SZTAKI és a T-Systems támogatta.)