Ady, Kosztolányi, József Attila megvan? Akkor gyerekjáték lesz ez a teszt!

2018.01.05. · tudomány

Egyszerű, mint a fekete zongora: a leggyakoribb retorikai és stilisztikai alakzatokat mindenki tanulta az iskolában, és akkor is felismeri őket, ha oda sem figyelt az órán, hanem stikában Wittgensteint olvasott a pad alatt. De az élet nem áll meg a hasonlatnál, a metaforánál meg a szimbólumnál. Sokan talán nem is sejtik, hogy az alakzatok titkos élete valahol ott kezdődik, ahol a magyaróra annak idején véget ért.

Tartsanak velünk az alakzatok csodálatos világába, az anakoluthontól a hipallagén át, még a raciocináción is túl, oda, ahol már csak kósza poliszindetonok és amfibóliák lézengenek, és tegyünk egy tízpróbát: vajon ki hányat ismer fel a legnagyobb magyar szerzők legismertebb műveiben előforduló alakzatok közül?

A kérdéses alakzatok dőlt betűvel szerepelnek az idézetekben, Google nem ér, óra indul.

A helyes megfejtők között egy permisszióba ágyazott szillépszist sorsolunk ki!


Nem volt elég? További megdöbbentő alakzatok: Alakzatlexikon. A retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve. Főszekesztő: Szathmári István. Szerkesztők: Kozocsa Sándor Géza, V. Raisz Rózsa. Tinta Könyvkiadó, 2008.