Ész Ventura: Vagy megtudod a választ az élet nagy kérdésére, vagy szörnyű sors vár rád

Az alábbi fejtörőt Raymond Smullyan amerikai matematikus, feladványszerző és bűvész tiszteletére tűzöm ki, aki nemrég ünnepelte volna 100 éves születésnapját. Egyik legismertebb feladványos könyve a sok közül a Mi a címe ennek a könyvnek? Drakula rejtélye és más logikai feladatok, melyet Martin Gardner az alábbi szavakkal méltatott.

„A legeredetibb, legtartalmasabb és legmulatságosabb feladványgyűjtemény, amit valaha is írtak.”

És ez igazán nagy szó Martin Gardnertől, aki több mint száz feladványkötet szerzője. Smullyan logikai feladványai egyébként többnyire klasszikus logikai problémák kiterjesztései, mégis újszerűek, és mindig rendkívül szórakoztató történetbe helyezi őket.

photo_camera A régi és az új kiadás borítója. Forrás: Typotex

Az alábbi feladványban az említett könyv két fejezetének tematikáját házasítottam. Smullyan a könyv egyik fejezetében William Shakespeare A velencei kalmár című színdarabjából kölcsönzi Portia ládikáinak történetét, bár a történetet Shakespeare is korábbról kölcsönözte. Ezekben a logikai feladatokban Portia kérőinek ki kell találniuk a ládikákra írt feliratok alapján, hogy az arany-, ezüst- és ólomládika közül melyik rejti Portia arcképét. Aki nem elég bölcs ahhoz, hogy megoldja a feladványt, természetesen kosarat kap.

A könyv egy későbbi fejezetében egy filozófus keresi a választ a filozófia alapkérdésére, ami így hangzik: Miért van valami a semmi helyett? A filozófus sok éven keresztül járja a világot Tibettől Japánig, de választ nem talál, míg végül egy halálos ágyán fekvő bölcstől megtudja, hogy az egyetlen hely a bolygón, ahol a választ megtalálhatja, Baal szigetének főtemploma, de sajnos a Baal szigetéhez vezető utat sem ismeri senki. Ahhoz, hogy filozófusunk megtalálja a sziget térképét, igazmondó lovagokkal és hazug lókötőkkel lakott szigeteket kell végigjárnia. Aki szeretné megtudni, hogy milyen feladványok megoldásával juthatott el a térképig és végül az áhított válaszig, az legjobban teszi, ha megfejti az alábbi feladványt, a Typotex kiadó jóvoltából ugyanis kisorsolunk egy példányt a könyvből a helyes megfejtők között.

55. feladvány: Baal főtemplomának ládái

Három vándor az élet nagy kérdésére keresi a választ, és eljutnak Baal főtemplomához. A belső szentélyben van három láda: egy arany, egy ezüst és egy ólom. Az egyik láda üres, egy másik ládában hamis válasz van, a harmadik ládában pedig ott a helyes válasz. Ezt mindhárom vándor tudja. A főpap elszállásolja a vándorokat, akiknek megígéri, hogy másnap a szentélybe járulhatnak, és aki elég bölcs, az megtudja a választ az élet nagy kérdésére, aki viszont rossz ládát nyit ki, arra szörnyű sors vár.

Az egyik vándor túl kíváncsi, ezért az éj leple alatt beoson a szentélybe. A ládákon feliratokat lát, de sajnos nem elég bölcs ahhoz, hogy kitalálja, melyik ládában lehet a helyes válasz, találomra kinyitni meg egyiket sem meri. A ládák olyan nehezek, hogy elvinni sem tudja őket, ezért úgy dönt, hogy ha már ő nem elég bölcs, megpróbálja legalább a többieket félrevezetni. A ládák másik oldalára új feliratokat vés, majd megfordítja a ládákat, hogy a régi feliratok takarva legyenek.

A második vándor szintén túl kíváncsi, ő is beoson a szentélybe. Észreveszi, hogy a ládákat megmozdították, és látja rajtuk a másik feliratot is. Mivel tudja, hogy minden ládán egy feliratnak kellene lennie, világos számára, hogy mindegyik ládán van egy hamisított felirat is. Sejti, hogy az eredeti feliratok lehettek a fal felé fordítva, de mivel ebben nem volt biztos, inkább távozik, a ládákat pedig véletlenszerűen forgatva hagyja maga után.

A harmadik vándor megvárja a reggelt. Ekkor a főpap elárulja neki, hogy a másik két vándor nem volt elég bölcs, ő azonban még sikerrel járhat. Bevezeti a szentélybe, és megmutatja neki a ládákat. Elárulja, hogy az eredeti igaz feliratok alapján egyértelműen ki lehetett találni, hogy melyik ládában van a helyes válasz, ha azonban a vándor elég bölcs, még így is rájöhet a megoldásra. A ládákon az alábbi feliratok voltak, hogy melyik közülük az eredeti, azt nem tudjuk.

Az aranyláda feliratai:

Ha az ezüstládában nem a rossz válasz van, akkor az ólomládában van a rossz válasz.

Ha az ólomláda nem üres, akkor az ezüstláda üres.

Az ezüstláda feliratai:

Vagy üres az ezüstláda, vagy az ólomládában van a helyes válasz, vagy az aranyládában van a rossz válasz (legalább az egyik teljesül).

Ha az ólomládában nem a rossz válasz van, akkor az aranyládában van a rossz válasz.

Az ólomláda feliratai:

Ha az aranyládában nem a rossz válasz van, akkor az ezüstládában van a rossz válasz.

Ha az ezüstláda nem üres, akkor az aranyláda üres.

photo_camera Illusztráció: Gáspár Merse Előd

Neked sikerül rájönnöd, hogy melyik ládát nyitotta ki?

Nehézségi szint:

A megfejtéseket részletes indoklással együtt az eszventura@qubit.hu címre várjuk. A legértékesebb megoldást küldő versenyzők felkerülnek az Ész Ventura dicsőségfalára, közöttük és minden jó megoldást beküldő versenyző között különdíjat is kisorsolunk. Az e-mail subject mezőjében kérjük sorszámmal jelezni, hogy melyik feladvány megoldásáról van szó. Beküldési határidő: június 20. éjfél.

Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus és bűvész.