Néprajz, szinkron, Mándy: itt vannak a mai magyarérettségi feladatai

Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek. Támogasd a Qubit munkáját!

Az idei magyar írásbeli érettségi első, szövegértési készségeket felmérő felében a végzősöknek 12 kérdésre kellett válaszolniuk a Magyar Néprajz című nyolckötetes szakkönyv egyik fejezetének értő olvasása után. Mi a játék fogalma? És ha tágan értelmezzük?

Az első etap második részében választhattak, a külföldi filmek szinkronizálása vagy feliratozása mellett érvelnek-e. Ha az érvelés helyett inkább gyakorlatiasabb feladat megoldásában szerzett jártasságukról adtak volna számot, hivatalos levelet fogalmazhattak a települési jegyzőnek. Íme: 

Az írásbeli magyarérettségi második fordulójában a családok évét követő családvédelmi akciótervhez szervesen illeszkedő feladatot oldhattak meg az érettségizők. Feltéve, hogy Mándy Iván 1956-os novellájának elemzésére vállalkoztak. Íme:

VAGY: ha a végzősök nem az anya-fiú kapcsolatot, illetve „a családi viszonyokra is ható társadalmi légkört” kívánták felfejteni, választhatták két 20. századi remekmű összehasonlító elemzését is. József Attila és Radnóti Miklós egy-egy verséből kellett leszűrniük a költői én és a külvilág viszonyát, a kert- és a virágmotívum jelentéshordozó szerepét.