A sötét anyag egy új elmélet szerint már rég felfalta volna a világegyetemet, ha az nem tágulna

2021.11.11. · tudomány

Az egyelőre még az elméleti fizikusok számára is megfoghatatlan sötét anyag eredetére próbál magyarázatot adni egy új elmélet. Torsten Bringmann norvég asztrofizikus kutatócsoportjának a Physical Review Letters szaklapban nemrég publikált tanulmánya arra próbál elméleti magyarázatot találni, hogyan alakult ki az univerzumban a sötét anyag ma feltételezett sűrűsége. Elméletük szerint a világegyetem kialakulásának a hajnalán sokkal nagyobb volt a látható anyag részaránya az univerzumban, mint manapság, csakhogy a még újszülöttkorban lévő univerzum sötétanyag-részecskéi elképesztő sebességgel alakították át az anyagot sötét anyaggá.

De akkor hogyan nem falta fel a látható anyagot afféle kozmológiai zombivá változtató sötétanyag az univerzumot? Itt jön képbe a tágulás: az elmélet szerint a világegyetemnek a fizikusok által tényként kezelt tágulása folyamatosan lassította és a mai napig is lassítja a sötét anyag térnyerését, így maradt meg az univerzum látható és a tudomány mai eszközeivel könnyebben vizsgálható része. A sötét anyagról azért is tudnak annyira keveset, mert a rendelkezésre álló tudományos módszerekkel csak közvetve lehet még megfigyelni is, hatalmas tömegvonzása segítségével mutattak rá a létezésére.

A rejtélyes sötét anyagról rendkívül kevés információ áll rendelkezésre, pedig az alkotja a világegyetem mintegy négyötödét. A legutóbbi időkig hallgatólagos megállapodás volt az elméleti fizikusok körében, hogy a sötét anyag az ősrobbanás melléktermékeként jött létre. Ezt az elképzelést forgatta fel nemrégiben Tommi Tenkanen finn elméleti fizikus teóriája, miszerint a rejtélyes sötét anyag nemcsak hamarabb jelent meg, mint ahogy az ősrobbanás végbement, hanem fontos szerepe is lehetett abban, miként találták meg helyüket az univerzumban a galaxisok. A sötét anyag gravitációs ereje ugyanis kulcsszerepet játszik a galaxisok kialakulásában, a galaxiscsoportok létrejöttében, valamint a látható anyag, például a csillagok és bolygók mozgásában is.

Bár a kutatók nemcsak azt nem tudják pontosan, hogy honnan származik, de még azt sem, hogy pontosan mi is az a sötét anyag. A világegyetem nagyobbik részére vonatkozó új elméletek leginkább azt segítik elő, hogy a tudósok megtalálják a régóta keresett kapcsolatot a részecskefizika és a csillagászat között.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten:

link Forrás
link Forrás