Frissen feloldott CIA-jelentések szerint a Szovjetunióban telepátiával kísérleteztek az 1960-as években

2022.03.31. · tudomány

Az amerikai információszabadságról szóló törvény jóvoltából megjelent három, korábban titkosított CIA-jelentés, amely a hírszerzés egyik ügynökének egy szovjet kibernetikai kutatóval és egy külföldi cserediákkal történő beszélgetéseit tartalmazza. Az 1963-ból és 1964-ből származó jelentések szerint a Szovjetunió állítólag alkalmazta az érzékszerveken túli észlelés (ESP) technikáját, valamint kísérletet tett a „kibernetikus telepátia” kifejlesztésére.

A kibernetika ma már leginkább csak a sci-fi-irodalom kedvelt eszköze, de az 1960-as évek elején minden olyan tudományos törekvést ezzel a névvel illettek, amelynek célja az emberek és a gépek visszacsatolási spiráljainak megértésére irányult. Az ezen a tudományterületen dolgozó kutatók úgy gondolták, hogy ha minden biológiai kölcsönhatást le tudunk írni matematikailag, akkor ezt a keretrendszert gépekre is át tudjuk ültetni – emiatt olyan területek előfutárának tartják, mint a számítástechnika, a mesterséges intelligencia vagy a robotika.

Egyes amerikai és szovjet kutatók úgy vélték, hogy lehetséges a nyelvet mint közvetítőrendszert kivágni a kommunikációs folyamatból, és telepátián keresztül közvetlen kommunikációt létesíteni emberek és gépek között. Amint a CIA-ügynök megtudta, ezzel erőteljesen kísérleteztek a szovjetek, de nem sok eredményre jutottak.

A Gluskov Kibernetikai Intézet kutatói az NDK küldöttjeit fogadják az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaságban, 1969-ben.
photo_camera A Gluskov Kibernetikai Intézet kutatói az NDK küldöttjeit fogadják az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaságban, 1969-ben. Fotó: A. CHEPRUNOV/Sputnik via AFP

A megszólaltatott szovjet tudós, D. A. Kerminov leírta az egyik kísérletét, amelyben a kutatóknak sikerült rögzíteni egy jól zongorázó ember agyi jeleit, majd ezeket az információkat visszasugározni egy olyan ember karjaiba, aki korábban soha sem zongorázott. „Ez a személy ekkor képessé vált bonyolult zenék játszására, és ezt a képességét részben tartósan meg is őrizte” – állította Kerminov a dokumentumok szerint. Az ügynök azt is jelezte, hogy a szovjet tudós további részleteket nem árult el a kísérletről, és publikációkat sem tudott róla mutatni.

Kerminov azt is állította, hogy nagyon erős ESP-t sikerült demonstrálni egyes kísérleti alanyoknál, de nem mindenki volt alkalmas az ilyen „gondolathullámok” befogadására. „Az ESP egy része, amelyben Kerminov bevallottan hitt, nem pusztán események kitalálását, hanem jövőbeli, véletlenszerű események előrejelzését is magában foglalta” – írta az amerikai ügynök. A meginterjúvolt, Kerminovot ismerő cserediák szerint az ESP-kutató a szovjet tudomány peremén helyezkedett el, és gondot okozott neki egy alapvető keretrendszer megalkotása ahhoz, hogy mérni tudja, amit bizonyítani próbált.

Az 1960-as években nemcsak a szovjetek, de az amerikai hadsereg és maga a CIA is megpróbálkozott az ESP és a telepátia alkalmazásával saját programjaiban. Az emberi képességek határait feszegető kutatások több ezer oldalnyi dokumentumot és elképesztő kísérleteket generáltak, de végül nem sikerült sem gondolatolvasó katonákat kiképezni, sem az ember-gép közötti közvetlen kommunikáció módszerét megalkotni.