A halottak, akik köztünk élnek

2023.11.02. · tudomány

A halálhoz és a testhez való viszonyt meghatározza, hogy az életben miként gondolkodunk a halálról és mennyire tekintjük az élet részének az elmúlást. Vajon ma mennyire zárjuk ki vagy engedjük be az életünkbe a halottakat? Miért fontos az átlagembernek is megérteni, hogy a halál és a holttestek a mindennapjaink részei? Vajon milyen lelki-érzelmi aspektusai lehetnek egy ásatásnak, és hogyan történik a holttestek felajánlása?

A Glossza podcast 37. epizódjának vendégei ezúttal Kalla Gábor, az ELTE Régészeti Intézetének egyetemi docense, asszírológus, illetve Baksa Gábor a Semmelweis Egyetem oktatója, az intézet Anatómiai Múzeumának munkatársa, a holttestek anatómiai és oktatási célú felajánlásának orvosszakmai felelőse voltak.

link Forrás

Az emberré válás óta sajátos viszonyban állunk az emberi testtel és a halállal. A szimbolikus gondolkodásmód megjelenése óta tisztelet övezte a holttesteket. Bár a halál az élet velejárója, és az emberre való hatása szintén egy pszichológiai állandónak tekinthető, a halottakhoz és az elmúláshoz fűződő viszonyunk kulturálisan jelentős mértékben eltérő. Ezt alapjaiban meghatározza az a kérdés is, hogy a halottaknak mi a szerepük a mindennapi életben. A jelenlegi kulturális közegünk – néhány ünnepi alkalomtól eltekintve – leginkább kizárja a mindennapi életből az elhunytakat. A korai társadalmak azonban jellemzően integrálták a halottakat (akár közvetlenül a lakóházba temették az elhunytat), hiszen közvetítőnek tartották őket a világ igazi lényegéhez.

Azonban nem csak a halottak maradványaival való bánásmód elemi kérdés, hanem azok „gyűjteményezése”, vagyis a tudományos és oktatási célokra életre hívott anatómiai és antropológiai gyűjtemények kialakítása és fenntartása is. Az epizódban a Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének Anatómiai Múzeumát ismerhetik meg a hallgatók. A gyűjtemény főként orvostanhallgatók körében ismert és elsődlegesen medikusok számára elérhető, pedig nemcsak az oktatás és a orvostudomány szempontjából érdekes, hanem történelmileg is fontos kordokumentumok gyűjteménye. A magángyűjtemény kialakítását egy mai értelemben vett anatómus, Lenhossék József kezdte meg 1859-ben azzal a céllal, hogy az orvosképzést segítse, elméleti és gyakorlati szinten egyaránt. És hogy miért fontos preparált holttesteket látniuk az orvostanhallgatóknak, vagy akár a laikusoknak? A válasz adott: a valódi emberi test ismeretéhez egyszerűen elengedhetetlen annak tanulmányozása és megismerése. A gyűjtemény mellett oktatási és tudományos célokat szolgálnak azok a holttestek is, amelyeket az egyetemnek adnak át boncolásra. A jelenlegi törvény ugyanis lehetővé teszi a holttestek anatómiai oktatás és tudományosi kutatási célokra történő felajánlását.

Széchenyi Krisztián táncművész meglátogatja oldalági őse, az 1645–1710 között élt Széchenyi Pál kalocsai érsek múmiáját ideiglenesen helyén, a Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tárának múmiagyûjteményében 2015. május 12-én. Balról Kiss-Stefán Mónika, a múzeum kommunikációs vezetõje (b) és Pap Ildikó antropológus.
photo_camera Széchenyi Krisztián táncművész meglátogatja oldalági őse, az 1645–1710 között élt Széchenyi Pál kalocsai érsek múmiáját ideiglenesen helyén, a Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tárának múmiagyûjteményében 2015. május 12-én. Balról Kiss-Stefán Mónika, a múzeum kommunikációs vezetõje (b) és Pap Ildikó antropológus. Fotó: MTI / Kovács Tamás

Milyen további céllal és módszerrel vizsgálhatjuk az emberi maradványokat? Miért és hogyan lehet az emberi leletanyagot kiállítani? Mit lehet és kell kezdeni a múzeumokban felhalmozódott, olykor múlttal terhelt csontgyűjteményekkel? A beszélgetésből egyértelműen kibontakozott, hogy mennyire érzékeny és ellentmondásos helyzet az emberi csontokkal való foglalkozás, és egyre több etikai kérdés és alapelv körvonalazódik a témában: emberi maradványok etikus és biztonságos kezeléséről, kutatásáról, vizuális megjelenítéséről, kiállítási és oktatási anyagként való gyarapításáról és akár ezen kialakult gyűjteményi anyagnak a visszaadásáról.

Az adás szerkesztői: Mende Balázs és Szilágyi Adrienn. A Glossza harminchetedik adása meghallgatható a Spotify-on és az Anchoron, illetve megtekinthető a Youtube-on. További információ a Glossza Instagram és Facebook oldalán.