Az eurázsiai erdősztyeppzónát régiókra bontva érdemes vizsgálni egy magyar kutatócsoport eredményei szerint

2023.12.21. · tudomány

A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont (HUN-REN ÖK) és a HUN-REN‒DE Funkcionális és Restaurációs Ökológiai Kutatócsoport munkatársai a közelmúltban az eurázsiai erdőssztyeppzóna 2018-as, Erdős László és kutatótársai által körvonalazott lehatárolását vizsgálták meg alaposabban a makroklíma szempontjából. Az eredmények szerint az erdőssztyeppeket nem egyetlen zónaként, hanem régiókra bontva érdemes tanulmányozni, mivel így sokkal részletesebb és hitelesebb képet kaphatunk az elterjedést meghatározó környezeti tényezőkről. A kutatást bemutató tanulmány a Scientific Reports folyóiratban jelent meg, írja a kutatóközpont a Qubitnak eljuttatott sajtóközleményében.

Az eurázsiai erdőssztyeppek 9000 kilométer hosszú zónája a mérsékelt égövi erdők és a sztyeppék között képez átmenetet, amelyet lágyszárú és fás élőhelyek összetett mozaikja alkot. Szerkezeti változatosságának köszönhetően számos értékes vagy éppen veszélyeztetett fajnak nyújt otthont, természetvédelmi jelentősége ezért megkérdőjelezhetetlen. Mindezek ellenére a közelmúltig hiányzott a zóna kontinentális léptékű empirikus lehatárolása. Végül 2018-ban Erdős László és munkatársai körvonalazták a zóna kiterjedését a növényzet, a domborzat és az éghajlat alapján.

Joggal merül fel a kérdés, vajon miért kellett 2018-ig várni a zóna lehatárolására, és miért volt szükség e lehatárolás éghajlatalapú vizsgálatára, alátámasztására. Az indok egyszerű: az erdőssztyeppzóna a térképen látszólag összefüggő, nagy sávot fed le Eurázsiában, a valóság azonban ennél bonyolultabb. A zóna területének nagy része jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áll, esetleg beerdősítették, csak elenyésző része maradt fenn természetes formájában, és még kevesebb áll természetvédelmi oltalom alatt. Így tehát az erdőssztyeppzóna lehatárolása nem egy a terepen vagy műholdképekről megfigyelhető, a környezetétől elkülönülő növényzeti öv körberajzolását jelentette, hanem ennél sokkal nehezebb feladat volt a kutatók számára. Tudományos közlemények, külföldi terepi szakemberek és térképes források alapján kellett kijelölni azt a területet, ahol elméletben, potenciálisan erdőssztyepp fordulna elő, ha azt például nem mezőgazdasági területként használná az ember.

Az erdősztyeppzónát nem egyetlen zónaként, hanem régiónként érdemes vizsgálni.
photo_camera Az erdősztyeppzónát nem egyetlen zónaként, hanem régiónként érdemes vizsgálni. Illusztráció: HUN-REN ÖK

Mint minden ilyen, sok forrásra támaszkodó, szintetizáló jellegű munka, a 2018-as zónalehatárolás is tartalmaz bizonytalanságokat. Nem beszélve a zóna régiókra történő felosztásáról, ami évtizedek óta tartó szakmai vita tárgya. „A kelet-nyugati irányban hosszan elnyúló erdőssztyeppzóna mind éghajlati, mind növényzeti szempontból igencsak változatos. Ezért számos kutató javasolja a zónát több-kevesebb régióra bontani, azonban a régióhatárok elhelyezkedésében a legritkább esetben egyezik a véleményük. 2018-as cikkünkben számos forrás szintetizálásával végül öt régiót jelöltünk ki” – számol be Erdős László, a HUN-REN ÖK tudományos munkatársa, az akkori és a frissen megjelent cikkek szerzője.

„Mivel az eurázsiai erdőssztyeppzónának és régióinak lehatárolása bizonytalan, úgy gondoltuk, hogy érdemes lenne megfelelő statisztikai módszerekkel megvizsgálni, hol mennyire támasztja alá azt a nagy léptékű éghajlat, vagyis a makroklíma. Így esetleg feltárhatnánk, hogy a lehatárolás hol szorul pontosításra, vagy hol bizonyul elégtelennek pusztán az éghajlattal magyarázni a zóna elterjedését” – mutat rá a kutatás mögött meghúzódó motivációra Bede-Fazekas Ákos, a kutatás vezetője.

Végül számos lehetséges módszer közül kettőre esett a kutatók választása: a prediktív elterjedésmodellezésre és a hierarchikus klaszterezésre. Az előbbivel – amelyet elsősorban fajok potenciális elterjedésének vizsgálatára fejlesztettek ki, de egész növényzeti zónák elterjedésének tanulmányozására is már többször sikeresen bevetették – az vizsgálható, hogy hol tűnik túl optimistának a lehatárolás, és esetleg hol lehetne még megnövelni a potenciális elterjedési területet. Még érdekesebb a klaszterezés célja. „A módszer segítségével alegységekre osztottuk az erdőssztyeppzónát úgy, hogy csak az éghajlatot vettük figyelembe, a 2018-as régióhatárokat nem. Ezután összevetettük ezen alegységeket a korábban kijelölt, azoktól független régiókkal, és számos esetben meglepően pontos egyezést találtunk” – mondja Bede-Fazekas. Természetesen a kutatók nemcsak egyezésekkel, hanem eltérésekkel is szembesültek, amelyek rámutattak a régióhatárok pontatlanságára vagy azon helyzetekre, amikor nem a makroklíma az egyetlen, ami az erdőssztyepp előfordulását meghatározza. Márpedig a makroklímán túl számos tényező közrejátszhat még.

A szerzőgárda harmadik tagja, Török Péter, a Debreceni Egyetem (DE) professzora, a HUN-REN és a DE kutatócsoportjának vezetője rámutat: „A fás és fátlan növényzet tartós együttélését, vagyis az erdőssztyeppzónát a kőzet, a domborzat, a tűz és a nagytestű legelő állatok jelenléte is befolyásolja, hogy az éghajlati változatosságot már ne is említsük.”

Az erdősztyeppzóna elhelyezkedése és régiói
photo_camera Az erdősztyeppzóna elhelyezkedése és régiói Illusztráció: HUN-REN ÖK

Bár az eredmények leginkább a publikációban foglalt térképek tanulmányozása által ismerhetők meg, néhány fontos megállapítást érdemes szövegesen is megfogalmazni. Az öt régió közül a középső, a nyugat-szibériai mutatta a legerősebb egyezést, míg a belső-ázsiai régiót a kutatás kevéssé tudta megerősíteni. A délkelet-európai és a kelet-európai szomszédos régiók közötti határ meghúzása minden bizonnyal további kutatásokat igényel majd. A jelen kutatás viszont elég egyértelműen azt javasolja, hogy a távol-keleti régiót indokolt lenne egy déli és egy északi alrégióra bontani a jövőben. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása ugyanakkor az, hogy bárhogyan húzzuk is meg a régiók határát, az erdőssztyeppeket nem egyben, egyetlen zónaként, hanem régiókra bontva érdemes tanulmányozni, mert így sokkal részletesebb és hitelesebb képet kaphatunk az elterjedést meghatározó környezeti tényezőkről.

Forrás: HUN-REN ÖK