Kübit? Kibit? Kjúbájt? Hogyan mondjuk azt, hogy Qubit?

Időről időre minden menő társaságban felvetődik napjaink legforróbb témája: hogyan mondjuk ki azt a szót, hogy qubit?

A Qubit mindezidáig adós maradt a válasszal, de most többszörösen is pótolja: kedves olvasóink, a qubit helyes kiejtése magyarul az, hogy

kubit.

Csakúgy, mint németül:

Akinek kedve van, ejtheti angolosan is, úgy, hogy [kjubit]:

Ugyanez magas minőségű hangok tolmácsolásában:

Géphangon:

Többes számban:

Tehát magyarul kubit, angolosan [kjubit], de semmiképpen sem kübit, kjűbájt vagy kíbit.

Jó kiejtést kívánunk!