Ész Ventura: Fel tudsz akasztani egy képet a falra?

Az alábbi feladvány előzetes tudás nélkül, csupán próbálgatással nehéz lehet – erre vonatkozik a négy koponya –, de ha meghallgatjátok az újonnan indult FTR PIX Youtube csatornán a Matemorphózis című kocsmai mateksorozat A lány nem lyukára akasztott háromkezű fiú című, rövid részét, abból olyan ötletet meríthettek, ami nagyon sokat segít, és máris kezelhetővé válik a probléma, akkor is, ha első olvasatra el se tudtátok elképzelni, hogyan kellene hozzáfogni.

96. feladvány: Képakasztás öt szegre

Egy falba öt szöget vertek egymás mellé, egymástól egyenlő távolságra, egy sorban. Nevezzük a bal szélen lévő szöget az elsőnek, a jobb szélső pedig legyen az utolsó. Egy képet szeretnénk – konkrétan Gáspár Gyula Saját labirintus című festményét – a falra akasztani egyetlen madzaggal, az alábbi kikötéssel: ha bármelyik szöget kihúzzuk a falból, akkor a kép a kihúzott szögtől balra lévő szögeken akadjon fenn.

photo_camera Gáspár Gyula Saját Labirintus című festvénye (olaj, vászon). Grafika: Gáspár Gyula

Bővebben: Ha tehát az első szöget húzzuk ki, akkor essen le a kép a falról, de ha a második szöget húzzuk ki, akkor maradjon a kép a falon úgy, hogy csak az első szög tartja. Ha a harmadik szöget húzzuk ki, akkor a képet az első két szög tartsa meg, és így tovább. Ha az ötödik, azaz jobb szélső szöget húzzuk ki a falból, akkor a képnek nem szabad leesnie, és az összes többi szögenek tartania kell. A madzag egyébként bárhogy tekergőzhet a szögek között, és ha kihúzunk egy szöget, akkor a tőle balra lévő szögeken is bárhogy tekergőzhet, nem kell hurkolódás nélkülire redukálódnia. Viszont az összes balra lévő szögnek részt kell vennie a kép tartásában, de egyetlen jobbra lévőhöz sem érhet hozzá a madzag. A madzagot nem szabad elvágni, nem szabad önmagával csomózni, csak a két végét lehet a képkerethez kötni, a köztes résznek a szögek között kell tekergőznie.

Haladóknak: A feladat általánosítása több szögre már nem lesz nehéz, de meg lehet úgy is oldani a feladatot, hogy egy szög kihúzása után a bal oldaliakon úgy maradjon rajta a kép, hogy a madzag sehol nem keresztezi magát, ha szemből ránézünk a falra?

Nehézségi szint:

A megfejtéseket részletes magyarázattal együtt az eszventura@qubit.hu címre várjuk. A legértékesebb megoldást küldő versenyzők felkerülnek az Ész Ventura dicsőségfalára, közöttük és minden jó megoldást beküldő versenyző között év végén nyereményeket sorsolunk ki. Az e-mail subject mezőjében kérjük sorszámmal jelezni, hogy melyik feladvány megoldásáról van szó. Beküldési határidő: augusztus 10. éjfél.

Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus és bűvész. A festmény alkotója a szerző édesapja.