A többség szerint is bünteti a kisebbségeket a „pedofiltörvény”

2021.07.09. · tudomány

A magyar lakosság 60 százaléka szerint az úgynevezett pedofiltörvény súlyosan korlátozza a melegek jogait – derül ki az Opinio kutatásából, amelynek eredményeit a múlt héten tették közzé. A kutatás 16–59 éves kor között, korra, nemre, iskolai végzettségre, lakóhelytípusra és régióra reprezentatív, mobilalkalmazással, 1308 fős panelen végzett felmérés, ami a 16 és 59 éves korú magyar lakosság okostelefonnal rendelkező részének véleményét tükrözi – közülük is azokét, akik letöltötték és használják az alkalmazást.

A cég által felvett adatokból egyértelműen látszik, hogy a 16-59 éves kor közötti lakosság többsége nem ért egyet azokkal a kormányzati állításokkal, melyek szerint a „2021. évi LXXIX. törvény a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról” elnevezésű törvény valóban a pedofil bűncselekmények visszaszorítását szolgálná, sem azzal, hogy a módosítókkal a pedofília ürügyén ne korlátozná súlyosan a melegek jogait.

Többségük azzal ért egyet, hogy a törvény korlátozza a Magyarországon élő LMBTQI közösség tagjainak lehetőségeit, és a pedofília ürügyén súlyosan korlátozza a melegek jogait. Egy további kérdésre adott válaszok alapján az is látható, hogy Magyarországon a 16-59 éves korosztályban elenyésző azoknak az aránya, akik azt gondolnák, hogy a gyerekek nagyobb valószínűséggel válnak meleggé, ha 18 éves koruk előtt meleg kapcsolatokról hallanak - többségük egyáltalán nem ért egyet ezzel az állítással.

Az adatokat elemezve megállapítható, hogy a kormányzati kommunikációval ellentétben többségük elítéli a törvény melegellenes passzusait. Arra a kérdésre, hogy „Szerinted a törvény korlátozza a Magyarországon élő LMBTQI közösség tagjainak lehetőségeit?” a válaszadók mindössze 14 százaléka válaszolt nemmel, míg 86 százalékuk korlátozónak (54 százalék) vagy részben korlátozónak (32 százalék) tartja a törvényt. Nemek szerint a nők inkább gondolják korlátozónak (60 százalékuk), illetve részben korlátozónak (33 százalékuk), de a férfiaknak is csupán minden ötödik mondta azt, hogy szerinte nem korlátozza a törvény a Magyarországon élő LMBTQI közösség tagjainak lehetőségeit.

Kor szerinti bontásban a legfiatalabbak (20 évesnél fiatalabbak) gondolják a leginkább korlátozónak a törvényt (72 százalékuk, 23 százalékuk pedig részben korlátozónak), és az 50 évesnél fiatalabb korcsoportokban is több mint felük ugyanígy vélekedik. Az 50-59 év közöttiek esetében is alacsony azoknak az aránya, akik nem tartják a törvényt korlátozónak (13 százalék), többségük részben korlátozónak (39 százalék), illetve korlátozónak (48 százalék) tartja. Iskolai végzettség szerint egyaránt korlátozónak tartja a törvényt a többség a 8 általánost végzettek (59 százalék), az érettségizettek (53 százalék) és a diplomások (57 százalék) körében, egyedül a szakmunkás végzettségűek esetében kisebb ez az arány (47 százalék), azonban közülük is csak 15 százalék gondolja úgy, hogy a törvény nem korlátozó.

Településtípus szerint a fővárosiak 62 százaléka tartja a törvényt korlátozónak, 24 százalékuk részben korlátozónak. A megyei jogú városokban élők között ez az arány 49, illetve 41 százalék, a községben élőknél 54 százalék, illetve 35 százalék. A nem megyei jogú városokban élőknél a legalacsonyabb ez az arány (52 százalék és 29 százalék), azonban közülük is csupán 19 százalék ítéli meg úgy, hogy a törvény nem korlátozza az LMBTQI közösség tagjainak lehetőségeit. Régiók szerint a Nyugat-Magyarországon élők között a legmagasabb azoknak az aránya, akik szerint a törvény nem korlátozó, de körükben is csupán 16 százalékos ez az arány.

Tényleg a pedofilok ellen van?

Amikor a válaszadóknak két állítás közül kellett kiválasztaniuk, hogy melyikkel értenek egyet (1. „A törvény a pedofil bűncselekmények visszaszorítását szolgálja”; 2. „A törvény a pedofília ürügyén súlyosan korlátozza a melegek jogait”; illetve a harmadik lehetőség volt a „Nem tudom megítélni”), a következő eredmények születtek.

Azzal az állítással, hogy „A törvény a pedofília ürügyén súlyosan korlátozza a melegek jogait” a válaszadók 58 százaléka értett egyet. A férfiak 56 százaléka és a nők 60 százaléka, a 20 év alatti korosztály 73 százaléka, a 20-29 éves korosztály 60 százaléka, a 30-39 éves korosztály 51 százaléka, a 40-49 éves korosztály 58 százaléka, valamint az 50-59 éves korosztály 56 százaléka. Iskolai végzettség szerint a 8 általánost végzettek 63 százaléka, az érettségivel rendelkezők 58 százaléka, a diplomások 65 százaléka értett egyet az állítással. Egyedül a szakmunkás végzettségűek körében csökken ez az arány 50 százalék alá (46 százalékuk ért egyet azzal, hogy a törvény a melegek jogainak súlyos korlátozása).

Településtípus szerint a fővárosiak 70 százaléka, a megyei jogú városban élők 58 százaléka, a községekben élők 57 százaléka és a nem megyei jogú városokban élők 51 százaléka ért egyet azzal, hogy a törvény súlyosan korlátozza a melegek jogait. Régiók szerint ezzel a legkisebb mértékben a Nyugat-Magyarországon élők értenek egyet, azonban közülük is a többség, 52 százalék gondolja így.

Azzal az állítással, hogy „A törvény a pedofil bűncselekmények visszaszorítását szolgálja” legmagasabb arányban a 40-49 éves korosztály értett egyet, azonban ez az arány is csupán 29 százalék. A 20 év alattiak körében ez 12 százalék, a 20-29 éves korosztályban 18 százalék, a 30-39 évesben 26 százalék, az 50-59 évesben 20 százalék.

Iskolai végzettség szerint azt találjuk, hogy az előbbi állítással a legnagyobb arányban a szakmunkás végzettségűek értettek egyet (35 százalékuk gondolja, hogy valóban a pedofil bűncselekmények visszaszorításáért van), míg a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezőknek csupán 15 százaléka, az érettségizettek 23 százaléka és a diplomások 17 százaléka gondolja így. Településtípusok szerint a nem megyei jogú városokban élők között a legmagasabb az ezzel az állítással egyetértők aránya (30 százalék), őket követik a megyei jogú városban élők (25 százalék), a fővárosban élők (18 százalék), és a legkisebb mértékben a községben élők, akiknek csupán a 15 százaléka gondolja úgy, hogy a törvény a pedofil bűncselekmények visszaszorítását szolgálja. Régiók szerint a Közép-Magyarországon élők értenek a legkevésbé egyet ezzel (18 százalék), míg Kelet- és Nyugat-Magyarországon nagyjából minden negyedik válaszadó így gondolja (25 százalék, illetve 24 százalék). A teljes mintában mindössze 22 százalékos az egyetértés azzal, hogy a törvény a pedofil bűncselekmények visszaszorítását szolgálja.

Át lehet nevelni meleggé egy gyereket?

A felmérés egy öt lehetőségből álló skálán mérte az egyetértést azzal az állítással, hogy „A gyerekek nagyobb valószínűséggel válnak meleggé, ha 18 éves koruk előtt meleg kapcsolatokról hallanak” (teljes mértékben egyetértek; egyetértek; egyet is értek, meg nem is; nem értek egyet; egyáltalán nem értek egyet – a „nem tudom megítélni” válaszlehetőség kimaradt a gyorselemzésből).

A befolyásolható szexuális orientációról szóló elképzeléssel egyáltalán nem értett egyet a válaszadók 46 százaléka, és nem értett egyet 18 százalékuk (ez összesen 66 százalék). Egyet is értett, meg nem is minden tizedik válaszadó, az egyetértők és a teljesen egyetértők aránya 6-6 százalék volt.

A férfiak közül sokkal többen gondolják így (9 százalékuk teljesen egyetért, 9 százalékuk pedig egyetért), mint a nők körében (4 százalékuk teljesen, 2 százalékuk pedig csak simán egyetért). A két kategóriát összevonva a férfiak körében 18 százalék, a nőknél 6 százalék azoknak az aránya, akik szerint a szexuális orientáció befolyásolható. E két válaszlehetőséget továbbra is összevonva az egyetértés a 30-39 éves korosztályban a legmagasabb, de itt is csupán 16 százalékos.

Az egyet nem értés (összeadva az egyáltalán nem értek egyet és a nem értek egyet válaszok arányát) minden korosztályban magasnak tekinthető. A 20 év alatti korosztályban 64 százalékos, a 20-29-ben 70 százalékos, a 30-39-ben 58 százalékos, a 40-49-ben 64 százalékos, az 50-59-ben 69 százalékos.

Iskolai végzettség szerint az érettségizettek között a legmagasabb az egyetértés, a szakmunkás végzettségűek 14 százaléka és az érettségivel rendelkezők 16 százaléka ért egyet azzal, hogy „a gyerekek nagyobb valószínűséggel válnak meleggé, ha 18 éves koruk előtt meleg kapcsolatokról hallanak”. Ugyanakkor ennek a két csoportnak is több mint fele egyáltalán nem, vagy nem ért egyet ezzel: a szakmunkás végzettségűek 55 százaléka és az érettségivel rendelkezők 65 százaléka. Továbbá egyáltalán nem ért egyet, illetve nem ért egyet ezzel az állítással a 8 általánossal rendelkezők 64 százaléka és a diplomások 74 százaléka.

A településtípusok szerinti eredmények közül kiemelendő: a községekben élők gondolják legkevésbé úgy, hogy az emberek szexuális orientációja függ attól, hogy hallanak-e melegekről 18 éves koruk előtt – a teljes egyetértés és egyetértés összevonva mindössze 8 százalékot tesz ki. Ez az arány a fővárosban 14 százalék, a megyei jogú városokban 13 százalék, a nem megyei jogú városokban 15 százalék. Azoknak az aránya, akik egyáltalán nem, illetve nem értenek ezzel egyet a fővárosban 69 százalék, a megyei jogú városokban 65 százalék, a nem megyei jogú városokban 60 százalék, a községekben 66 százalék. Régiók szerint az egyetértők és a teljes mértékben egyetértők együttes aránya Kelet-Magyarországon 14 százalék, Közép-Magyarországon 12 százalék, Nyugat-Magyarországon 10 százalék. Azoknak az aránya, akik egyáltalán nem értenek, illetve nem értenek egyet ezzel, Közép-Magyarországon 69 százalék, Nyugat-Magyarországon 66 százalék, Kelet-Magyarországon pedig 61 százalék.

A többség nem ért egyet

Összességében megállapítható, hogy a reprezentatív felmérés alapján a magyar lakosság 16-59 éves korosztályának többsége nem ért egyet a vonatkozó törvénnyel. Az is megállapítható, hogy a kormányzati kommunikációval csak igen csekély mértékben azonosulnak. Ahogy a bemutatott adatok alapján látható, a törvényre vonatkozó kormányzati kommunikációval való egyetértés inkább jellemző a férfiakra, a nem megyei jogú városban élőkre, a szakmunkás végzettségűekre és 30-39, illetve 40-49 éves korosztályra, azonban az ő körükben is kisebbségben vannak ezek a vélemények.

A magyar lakosság 16-59 éves korosztályának többsége egyetért azzal az állítással, hogy a törvény korlátozza a Magyarországon élő LMBTQI közösség tagjainak lehetőségeit (86 százalék), a törvény a pedofília ürügyén súlyosan korlátozza a melegek jogait (58 százalék), valamint többségük nem ért egyet azzal, hogy a gyerekek nagyobb valószínűséggel válnának meleggé, ha 18 éves koruk előtt meleg kapcsolatokról hallanak (64 százalék).

A kutatás módszertanáról: az Opinio piac- és közvéleménykutató alkalmazás 2020 májusa óta méri a felhasználók véleményét a legkülönfélébb kérdéskörökben. A felhasználók válaszaiból szociológiai módszertan szerint panelt készítenek, és a válaszokból súlyozással reprezentatív kutatási eredményeket publikálnak. Az Opinio applikációt a felhasználók letöltik a telefonjaikra, és minden nap különböző kérdéssorokat válaszolnak meg. A felhasználókról öt demográfiai adat tudható: kor, nem, iskolai végzettség, lakóhely típusa és megye/régió. 16 ezer felhasználó töltötte le eddig az appot, az általuk küldött válaszokból a KSH 2016-os mikrocenzusának hivatalos adatai szerinti súlyozással állítja elő az Opinio szociológusa a reprezentatív kutatási adatokat a 16-59 éves korosztályra.

A szerző társadalomkutató.

Kapcsolódó cikk a Qubiten:

link Forrás