A nemek közti egyenlőségért küzd a tudományos akadémia – Németországban

Az 1652-ben alapított Leopoldina Német Természettudományos Akadémia nemrégiben tudományközi vizsgálóbizottságot állított fel, amelynek feladata az volt, hogy kiderítse, mennyire valósul meg a nemek közti egyenlőség a német akadémiai közösségben és az egyetemi kutatóintézetekben. Az interdiszciplináris kutatócsoportban a bölcsészettudomány, a természet- és társadalomtudományok, valamint a műszaki tudományok területén ténykedő kutatók vizsgálták meg a kérdést.

A kutatócsoport megállapította, hogy miközben nemcsak diplomát szerez legalább ugyanannyi nő, mint férfi, de még doktori fokozatot is majdnem egyforma arányban szereznek a nemek tagjai, a tudományos karrier későbbi szakaszaiban jelentősen alulmaradnak a nők a férfiakkal szemben. Kevesebb nőt neveznek ki a professzori székekbe, a magas rangú női tudósok aránya szinte minden tárgyban messze elmarad a női hallgatók és doktorjelöltek arányától. A németországi egyetemek és főiskolák mindössze negyedét vezetik nők, és mindössze két akadémiai szintű intézetet, valamint egyetemi kutatószervezetet vezetnek nők a németországi tartományokban.

Ebből a német akadémiai kutatócsoport azt a következtetést szűrte le, hogy „a németországi tudományt, különösen az egyetemi és a kutatóintézeti tudományos életet még mindig a férfiak uralják. A nők a doktori fokozat megszerzése után vándorolnak el, távozásuk pedig gyengíti az akadémiai rendszert, amely emiatt sokat veszít sokszínűségéből, kreativitásából”. A megállapítást tett is követte, a Leopoldina közleményt adott ki, amelyben irányelveket fogalmaz meg a nők alulreprezentáltságának megszüntetésére.

Az akadémiai kutatócsoport ajánlása egyebek mellett magában foglalja, hogy

  • tegyék átláthatóvá a kutatók juttatásainak rendszerét,
  • a teljesítményprémiumokat kössék a nemek közti egyenlőségre irányuló célok teljesítéséhez,
  • biztosítsanak személyes mentorálást és pályatanácsadást a PhD-fokozatot szerzett női kutatóknak,
  • biztosítsanak rugalmas munkaidőt,
  • segítsék a magánélet és a tudományos munka összeegyeztethetőségének kialakítását,
  • tegyék láthatóbbá a női kutatók eredményeit,
  • folyamatosan dokumentálják a nemi egyenlőség felé vezető út mérföldköveinek elérését,
  • rendszeresen vizsgálják felül a nemi egyenlőséget célzó intézményi struktúrákat.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten:

link Forrás
link Forrás
link Forrás
link Forrás