Szabadon elérhető lesz Széchenyi István teljes levelezése

2023.01.09. · tudomány

Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete egy olyan, bárkinek elérhető online adatbázist hozott létre, amely Széchenyi István levelezését tartalmazza. Az 1825 decemberéig tartó első időszakból származó 549 levél már olvasható a weboldalon.

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat hétfői közleménye szerint „a teljességre törekvő, modern kritikai kiadás felbecsülhetetlen értékű forrásanyag a korabeli magyarországi viszonyok számos rétegének a megismerését is nagymértékben előmozdíthatja”.

A mintegy 4800–5000 jelenleg ismert Széchenyi-levél nagy része az 1830–1840-es években, a legnagyobb magyar legaktívabb időszakában íródott. A már elérhetők közül Széchenyi a legtöbbet szüleinek, majd 1814-től Liebenberg Jánosnak írta, a címzettek között ugyanakkor Wesselényi Miklós, Felsőbüki Nagy Pál, József főherceg vagy Metternich birodalmi kancellár is megtalálható.

Levélrészlet
photo_camera Levélrészlet Fotó: szechenyilevelezes.abtk.hu

„Az adatbázisban a levelek nagyobb tematikus kategóriákba – többek között A család, Barátságok, A gazda – vannak rendezve, amelyekhez külön leírás tartozik. Az olvasóknak emellett lehetőségük nyílik dátum, címzett, nyelv, tartalmi címke, az írás helye vagy egy adott kifejezés szerint keresni a levelek között. A kutatók a címzett mellett feltüntetik, hogy mikor és hol írta Széchenyi a levelet, hol található meg ma az átírás alapjául szolgáló irat, továbbá ennek minősítését is, vagyis hogy eredeti-e, vagy másolat. Ha a levél már korábban megjelent, rövidített formában megadják a könyvészeti adatokat is, amelyek feloldását külön bibliográfia tartalmazza. Az idegen nyelvű levelek tartalmát a kutatók magyar nyelvű kivonatban ismertetik” – olvasható a közleményben.

A Széchenyi-adatbázis egyik levele
photo_camera A Széchenyi-adatbázis egyik levele Fotó: szechenyilevelezes.abtk.hu

A közlemény szerint „a Széchenyi-levelezés kiadásának különleges nehézségét képezi a nyelvi tarkaság. A levelek németül, magyarul, franciául és angolul íródtak, sőt olykor akár egy levélen belül is keveredik a nyelvhasználat. A gróf jószágigazgatójának, Liebenberg (Lunkányi) Jánosnak írott leveleiben jellemzően a német és a magyar váltakozik, míg fiatal éveiben a hölgyeknek küldött francia nyelvű levelekbe néhány német mondat is vegyült. A korabeli írásmódot és az adott nyelvet kitűnően ismerő szakembereket is nehezen megoldható feladat elé állítja Széchenyi kézírása, illetve sajátos nyelvhasználata, amelyben felfedezhetők a délnémet nyelvjárás sajátosságai, továbbá néhány, az irodalmi német nyelvre kevésbé jellemző köznyelvi szó és kifejezés is. A gyakori félreolvasások, a jegyzetek szórványos volta vagy hiánya miatt az összes kéziratban fennmaradt levél, így a korábban nyomtatásban megjelent szövegek esetében is el kell végezni a kritikai kiadások összes szokásos feladatát”.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten:

link Forrás