Elképesztő magyar siker: egy év alatt megduplázódtak a gazdagjaink

A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt. Segíts minél többet publikálni belőlük!

Az elmúlt egy évben tovább nőttek a vagyonok, tovább gazdagodtak a gazdagok – derül ki a Credit Suisse Global Wealth Report 2017 november közepén megjelent kiadványából. A kutatás szerint a világ teljes magánvagyonának fele már a legazdagabb egy százalék kezében van, ez összesen több mint 140 ezer milliárd dollárt jelent. Bár a statisztikák szerint a globális szegénység visszaszorulóban van, a szegényebbek nem tudják ugyanolyan ütemben növelni vagyonukat, mint a gazdagok, ezért folyamatosan nyílik az olló a társadalmi rétegek között.

A legtöbb vagyont Észak-Amerikában halmozták fel a háztartások, a kutatás szerint a teljes ottani vagyon 101 ezer milliárd dollárt tesz ki. Európa a maga 79,6 ezer milliárd dollárjával stabilan a második leggazdagabb földrész, utána Ázsia következik, 55 ezer milliárd dollárral Kína és India nélkül. 29 ezer milliárd dollárrral Kína egymaga több vagyonnal bír, mint India, Afrika és Dél-Amerika együttvéve. Összesen majdnem 36 millió dollármilliomos él a világon, a várakozások szerint 2020-ra számuk meghaladja a 43,7 millió főt.

Nekünk nyolcmilliónk van

A legnagyobb éves növekedést Lengyelország érte el, ahol csaknem 18 százalékkal növekedett a háztartások vagyona. Magyarország sincs jelentősen lemaradva ettől a szinttől, a globális 6,4 százalékos vagyonnövekedéshez képest nálunk közel 15 százalékkal bővült a háztartások vagyona. Régiós összehasonlításban Magyarországon az átlagos vagyon meghaladta a tízmillió forintot, miközben a tavalyi kutatás adatai szerint még csak valamivel 9,2 millió forint felett volt a szint.

Ebbe a vagyonba minden beletartozik, vagyis az ingatlan, a befektetés, a nyugdíjcélú megtakarítás és a számlán tartott pénz is. Mivel Magyarországon is az látszik, hogy a gazdagabbak vagyona nagyobb arányban emelkedett, mint az átlagpolgároké, az átlagos vagyoneloszlást jobban mutatja a medián érték (a sima átlag felfelé torzítja az adatokat). A medián szerint egy tipikus magyarnak nyolcmillió forint értékű vagyona van.

Ez az érték a világ élvonalához képest elenyészően csekély, a régióban azonban a legmagasabb. Bár Csehországban az átlagvagyon jócskán meghaladja a magyarországi átlagot, ennek az az oka, hogy a cseh gazdagoknak nagyobb a vagyonuk, mint a magyar gazdagoknak. 

Az adokból jól látszik, hogy a magyar háztartások összvagyona nagyobb mértékben nőtt, mint a medián.  Ez ugyanígy van a szlovák, a cseh és a lengyel adatokkal is. Vagyis az összes vagyonnövekményből nagyobb részt hasítottak ki a gazgadabbak, mint a szegényebbek.

Hazánkban az MNB felmérése szerint a felső tíz százalék birtokolja a teljes vagyon 49 százalékát, ezen belül pedig a felső egy százaléké a teljes pénzügyi vagyon 37 százaléka. A jegybank kutatása meglehetősen poros adatokra támaszkodik, ezek a számok ugyanis a 2014 végi állapotokat mutatják. Azóta bizonyosan romlott a helyzet, vagyis az olló tovább nyílt, és a gazdagabbak sokkal nagyobb ütemben tudták növelni vagyonukat, mint a szegényebbek. Hasonló változások voltak a többi régiós országban. 

Arról a kutatás nem tartalmaz részleteket, hogy miből épül fel ez a vagyon. Az MNB nyáron publikált kutatása ugyanakkor adhat ehhez támpontot. Az egyes felmérések számait közvetlenül összevetni nincs értelme, de a jegybank háztartásokra vonatkozó adatai kiegészíthetik a nemzetközi felmérést. A magyar háztartások vagyonának jelentős részét, nagyságrendileg 60 százalékát az ingatlanvagyon adja. Ez az alsóbb vagyoni régetegnél jóval nagyobb, a felsőknél, de leginkább a leggazdagabb felső tizednél kisebb arányt jelent. Vagyis a nyolcmillió forintos (az MNB tanulmányában ennél magasabb az érték az eltérő módszertan miatt) átlagos vagyon semmi extrát nem jelent, gyakorlatilag csak a házat vagy lakást, ahol az illető él.

A földből is milliomosok nőnek

A legkevesebb szupergazdag a régióban Szlovákiában él. A teljes vagyon már csak a lélekszám miatt is Lengyelországban a legnagyobb, de itt már megmutatkozik a cseh szupergazdagok ereje, a régióban ugyanis ahogyan azt a korábbi ábrák mutatták, a cseh háztartások összvagyona a legmagasabb.

 Az adatok szerint a magyar dollármilliomosok úgy kilőttek, mint a rakéta: tavaly még csak kétezer hazai dollármilliomost tartott nyilván a felmérés, 2017-re pedig már négyezret, vagyis mintha osztódással szaporodtak volna.

A trend ráadásul folytatódik, hiszen a várakozások szerint 2022-re már hatezer dollármilliomosunk lesz, ami még mindig brutális, 50 százalékos bővülést jelent. Ez fejenként legalább 260 millió forint vagyont jelent, ám ez csak a belépőt jelenti a klubba, mert ennél nagyságrendekkel komolyabb vagyon van a leggazdagabbaknál. Viszonyításképpen a jegybank adatai szerint a magyarországi felső egy százalék teljes vagyona 2014 végén meghaladta a 18 ezer milliárd forintot - azóta ez az összeg minden bizonnyal jelentősen nőtt.

A szlovák szupergazgadok köre a várakozások szerint változatlan marad, a lengyel és a cseh kollégák száma azonban ha nem is közelíti meg a magyar bővülést, érezhető ütemben nőni fog az elkövetkező öt évben. Ez azt jelenti, hogy a régióban Szlovákiát kivéve bizonyosan nőni fog a vagyonok közti különbség.