Gender helyett indul a családpolitika szak: a Magyar Akkreditációs Bizottság válaszol

2018.10.19. · tudomány

A magyar kormány a kiterjedt szakmai tiltakozás ellenére eltörölte a társadalmi nemek tanulmánya mesterkurzus állami akkreditációját, mint a Magyar Közlöny múlt pénteki számából kiderült. A közlemény szerint a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről, valamint a tanárszakok jegyzékéből egyszerűen törölték a genderszak akkreditációról szóló 115. sor tartalmát.

Ezzel egyidejűleg egy új tétel is megjelent a tanárszakok jegyzékében. A 126/a sorban

családpolitika és humán szakpolitikák

néven egy új tétel kapott helyet. Arról a hét elején még ellentmondásos információk keringtek, hogy az új szaknak van-e már állami akkreditációja. Meg is kerestük a Magyar Akkreditációs Bizottságot (MAB), ahol az ügyintézőtől megtudtuk, semmi nem biztos, még az is lehet, hogy amit kérdezünk, bizalmas információ. Kérdéseinket így a MAB irodavezetőjének írásban is elküldtük, és ígértük, hogy a válaszokat, amint megérkeznek, megosztjuk olvasóinkkal.

Megérkeztek. A kérdések és az azokra Mosolygóné Gődény Ágnes titkárságvezetőtől kapott válaszok az alábbiakban változtatás nélkül olvashatók:

Szeretnék érdeklődni, hogy a (családpolitika és humán szakpolitikák) szakot mikor akkreditálták.

A kérdés nem értelmezhető, mivel a MAB előtt csak a szaklétesítési eljárás zárult le. A szak nyilvántartásba vételére vonatkozó eljárást (szakindítás) az Oktatási Hivatalnál egy intézmény csak akkor indíthat el, ha a szak a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerint a szakjegyzékbe felvételre került, és az új szak képzési és kimeneti követelménye a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) Emmi-rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) Emmi-rendeletben megjelent.

Tematikája mennyiben van átfedésben a 115. sorban megszüntetett társadalmi nemek tanulmánya szakkal?

A szak képzési és kimenti követelménye a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) Emmi-rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) Emmi-rendeletben jelenik meg. Az összevetés ennek alapján bárki számára elvégezhető.

Ha egy szak akkreditációját megszüntetik, újra kell akkreditáltatni?

Ha egy szakot a szakjegyzék nem tartalmaz, akkor azon a szakon képzés nem folytatható. A szak nyilvántartásba vétele során a MAB szakértői véleménye az Nftv. 67. § -a szerint kerül figyelembe vételre.

A társadalmi nemek tanulmánya szak akkreditációjának a megszüntetését hivatalosan mi tette indokolttá?

Egy szak megszüntetésében, az intézmények képzési portfóliójának felülvizsgálatában a MAB nem vesz részt, mivel véleményének beszerzését nem írja elő jogszabály. A MAB így a társadalmi nemek szak megszűntetését érintő folyamatban sem vett részt. A MAB a megszüntetés szakmai-tudományos indoklását nem ismeri.