Közel két hét után meglepően zavaros nyilatkozatban reagált az MTA a tusványosi Orbán-beszédre

2022.08.04. · tudomány

Ma 18 óra után érkezett szerkesztőségünkbe a Magyar Tudományos Akadémiáról az a hivatalos állásfoglalás, amelyet az MTA Orbán Viktor 2022. július 23-i, közel két héttel ezelőtti beszédére adott közzé. Az akadémia közel két héttel a beszéd után nyilvánosságra hozott hivatalos szövege szerint

„A kulturális keveredés hathat megtermékenyítőleg, segítve a társadalmi fejlődést, de jelentős feszültségek forrása is lehet. A politika és a társadalom felelőssége a kultúrák egymást gazdagító, de önazonosságukat megőrző sokszínűségének fenntartása, találkozásaik koordinálása és a fellépő ellentétek kibékítése a nemzetek és az emberiség javára. Az olykor igen keserűen megszerzett történelmi tapasztalatok arra tanítanak, hogy óvakodjunk a túlegyszerűsített válaszoktól."

Az akadémikusok egy csoportja már egy héttel ezelőtt is határozott állásfoglalásban lépett fel a magyar miniszterelnök tusványosi mondanivalója ellen, mondván, hogy „az emberi fajok, illetve keveredésük felvetése biológiailag eleve hibás”, éppen ezért az egy héttel ezelőtti nyílt levelet 67 akadémikus, köztük az MTA korábbi főtisztviselői írták alá. Mint a saját nyilatkozatukban írták,

„elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a miniszterelnök a magyar nép jövőjét ilyen tudományosan tarthatatlan tannal és veszélyes ideológiával kapcsolja össze”.

Ehhez képest az MTA hivatalos nyilatkozata meglehetősen kétértelműre sikeredett. A hivatalos állásfoglalás egyébként nem sokkal hosszabb, mint a fent kiemelt részlet. A szöveg teljes terjedelmében így néz ki:

Az Akadémia Elnökségének nyilatkozata

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége az alábbi nyilatkozatot fogadta el 2022. augusztus 4-ei határozatában.

„Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek,
úgy különb-különb nyelvet és szokást,

különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal,
s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli...”
(Szent István király intelmei Imre herceghez)

A ma élő emberek egyetlen fajhoz (Homo sapiens) tartoznak, melynek tagjai eltérnek egymástól például bőrszín, testalkat, arcberendezés szerint. Az ember hosszú idő alatt kialakult különböző rasszainak egyike sem magasabb vagy alacsonyabb rendű, mint a másik, és keveredésük egyidejű az emberiség történetével. E folyamat bármilyen korlátozása vagy megbélyegzése összeegyeztethetetlen az egyetemes emberi kultúrával, a humanizmussal, a kereszténységgel és az emberi jogokkal. Egy-egy kultúrát különböző embercsoportok hozhatnak létre, amelyek jellemzően nem rassz szerint, hanem földrajzi elhelyezkedésükben, történelmükben, nyelvükben vagy nemzeti identitásukban különböznek. A kulturális keveredés hathat megtermékenyítőleg, segítve a társadalmi fejlődést, de jelentős feszültségek forrása is lehet. A politika és a társadalom felelőssége a kultúrák egymást gazdagító, de önazonosságukat megőrző sokszínűségének fenntartása, találkozásaik koordinálása és a fellépő ellentétek kibékítése a nemzetek és az emberiség javára. Az olykor igen keserűen megszerzett történelmi tapasztalatok arra tanítanak, hogy óvakodjunk a túlegyszerűsített válaszoktól.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten:

link Forrás