Ha a ChatGPT nem ismerné a kereket, magától nem tudná feltalálni. De mit mondana erre Platón?

Hír:

A ChatGPT szintexisból jelest, szemantikából viszont kettes alát érdemel.

Kommentár:

„SZÓKRATÉSZ: Ezek után vizsgáljuk meg a tragédiát, annak vezérét, Homéroszt, minthogy egyesektől azt hallottuk, hogy ők minden mesterséghez értenek, erényt és hitványságot illetően minden emberi dologhoz és minden istenihez, ugyanis szükségszerű, hogy a jó költő – ha jó művet akar alkotni – ezt csak tudással teheti, másként aligha. Meg kell vizsgálnunk, hogy az ezt állítók – holmi utánzókra bukkanva, s nekik áldozatul esve vajon nem csapódtak-e be, s ez utánzók műveit szemlélve nem vették-e észre, hogy e "művészek" három fokozatra vannak távol a létezőtől, és könnyű elbánni az igazságot nem ismerővel; hiszen csak látszatképeket csinálnak, nem az igazit. Tehát meg kell vizsgálnunk, igazuk van-e: e költők igazán tudják-e azt, amiről a tömeg hite szerint olyan szépen beszélnek.

GLAUKÓN: Nagyon is meg kell vizsgálnunk.

SZÓKRATÉSZ: Ha valaki meg tudná alkotni mindkettőt: az utánzandót is meg annak látszatképmását is, azt hiszed, látszatképmás megteremtésén törné magát, és ezt tekintené élete legfőbb értékének?

GLAUKÓN: Nem hiszem.

SZÓKRATÉSZ: Ha tudná az igazságot mindarról, amit utánoz, akkor sokkal inkább törődnék magukkal a dolgokkal, mint utánzataikkal, és azt próbálná meg, hogy minél több szép dolgot hagyjon maga után emlékül, és inkább kívánna lenni a magasztalt, mint a magasztaló."

Platón: Az állam, Budapest, Gondolat, 1988, fordította: Jánosy István.