A magyar fiatalok a legkevésbé elégedettek a családjukkal egy friss kutatás szerint

2023.03.15. · tudomány

Március 13-án jelent meg egy átfogó ifjúságkutatás, amelyben hét ország fiataljainak véleményét foglalják össze. A balti államokat (Litvánia, Észtország és Lettország), valamint a visegrádi országokat (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) áttekintő kutatásból kiderül, hogy nemcsak az egyének szocio-demográfiai körülményei, hanem a lakóhely is sokat nyom a latba egy-egy kérdésben.

Ilyen például a családi élet is, amivel alapvetően a legtöbb fiatal elégedett, mégis, a legkevésbé a magyarok és a lengyelek örülnek annak, hogy otthon élhetnek. A fiatalok (a kutatás a 14-29 éveseket vizsgálta) jó része ugyanis otthon él, azonban a döntés hátterében nem a mamahotel kényelme, sokkal inkább az anyagi megfontolás áll.

Összességében a régiók ifjúsága bízik az EU-ban és a nagy nemzetközi szervezetekben (mint a NATO), a jövőjét illetően pedig optimista. Ugyanakkor országaik jövőjét tekintve meglehetősen pesszimisták.

A kutatás öt területet vizsgált: az oktatás, a munka és a migráció, a család, az általános értékek, valamint a politikai preferenciák témáit. Az oktatásukkal a balti államok fiataljai elégedettebbek, mint a többiek, viszont ezekben az országokban nagyobb a különbség a férfiakat és nőket fenyegető munkanélküliség között, amit egyébként általában az iskolai végzettség határoz meg.

A legtöbb fiatal arra törekszik, hogy olyan szakmát és képzettséget szerezzen, amivel a saját országában el tud majd helyezkedni. Ez a balti államokban leginkább felsőfokú végzettséget jelent, míg Kelet-Közép-Európában középiskolait.

A politikai érdeklődés északon lényegesen elmarad a visegrádi országokban tapasztalhatótól, Magyarországon pedig kimondottan magas a szülőkkel való teljes egyetértés aránya. A politikai pártokat minden ország fiataljai a legkevésbé megbízható szerveknek tartották, a balti országokban pedig jobban bíznak az igazságszolgáltatásban, mint a többi államban. A médiával, a kormányzattal és az egyházzal szemben viszont mindenütt kritikusabban gondolkodnak a fiatalok.

A kiadvány a Friedrich-Ebert-Stiftung gondozásában jelent meg, és a szervezet oldaláról letölthető.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten:

link Forrás
link Forrás
link Forrás