Halála előtt négy nappal jelent meg Hawking testamentumnak is beillő tanulmánya

2018.03.19. · tudomány

Stephen Hawking még halála előtt levezette a világvégét és a párhuzamos univerzumok létezését. A Kivezetés az inflációs elméletből? (A Smooth Exit from Eternal Inflation?) címen a Leuveni Katolikus Egyetem elméletifizika-professzorával, Thomas Hertoggal közösen jegyzett dolgozat – a Business Insider vagy a digitaltrends komentárjai szerint – a párhuzamos világok felfedezését lehetővé tevő elméleti alapokat írja le, helyére téve a sokat vitatott kozmikus infláció teóriáját. Az ősrobbanás-elméletet kiterjesztő, az univerzum exponenciális tágulását, majd annak lassulását leíró modell tapasztalati bizonyítása eddig nem volt megoldott.

A szóban forgó tanulmány a párhuzamos világokat feltételező multiverzum-elmélet beemelésével olyan metódust javasol, amellyel megszerezhető a bizonyosság. Hawking és Hertog azt állítja, hogy az ősrobbanás során létrejött többi világegyetem nyomot hagyott a ma ismert univerzumban jelen lévő háttérsugárzáson, a jelek pedig megfelelő műszerrel mérhetőek. A tanulmány levezeti azt is, hogy az emberiség által ismert látható univerzum a teljes sötétséggel ér véget, miután a csillagok kifogytak a fűtőanyagból.

Mint azt az életművét öszefoglaló nekrológunkban megírtuk, Hawking 2006-ban Hertoggal közösen már kifejtette, hogy a világegyetem kiindulópontját nem egyetlen abszolút kezdetként kell értelmezni, hanem több, jóformán azonos eséllyel lehetséges kezdeti pont összességeként.