Fantasztikus honfoglalás kori kincsek kerültek elő a föld alól Páty közelében

A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt. Segíts minél többet publikálni belőlük!

Egyedülálló leletekre bukkantak a Ferenczy Múzeum és a Salisbury Régészeti Kft. munkatársai, amikor közösen tártak fel egy területet Budapest közelében, Pátyon, egy ipari beruházást megelőzően. A feltárt 77 sírt számláló honfoglalás kori temető közepén kerültek elő a veretes tarsolyt tartalmazó sírok, egymástól alig néhány méter távolságban. 

Mi teszi különlegessé a most előkerült két tarsolylemezt és tarsolyt?

Az egyik tarsolynál a pajzs alakú fedőlap széleit sűrűn egymás mellett elhelyezett, kisméretű, növényi motívumokat megjelenítő veretekkel díszítették, és egy központi, négyzetes elem is helyet kapott rajta. Mind a középső, mind a tarsolylemezt körben díszítő, ezüst színű veretekbe díszítés gyanánt rózsabogár csillogó, smaragd színű páncéldarabjait helyezték, mely példa nélküli az eddig talált honfoglaláskori tárgyak között.

Értékes honfoglalás kori leletekre bukkantak Pátyon egy ásatáson. Veretes tarsolyok kerültek elő egy temető sírjaiból.Fotó: Donat Kekesi/Copyright Donat Kekesi - Photography, 2022. All rights reserved

A második tarsolyt díszítetlen, szegélyén szegecselt ezüstlappal fedték be, amely még így is a vezető réteg méltóságjelvényének tekinthető. Felső szegélyének és az alsó ívelt résznek a közepén egy-egy, szintén növényi mintát idéző veret díszíti. 

Kevésbé díszített, de így is előkelő tarsolylemez, amely szintén Páty térségében került elő.Fotó: Donat Kekesi/Copyright Donat Kekesi - Photography, 2022. All rights reserved

A lapos, felül szögletes, alul íves bőrtáskát a hátlapjánál egy övről lelógó mellékszíjhoz erősítették a honfoglalás korában. Ezeknél a tarsolyoknál a zárószíj felülről, a függesztőszíjtól indult, és a fedőlapon futott végig lefelé. A bőrtáska zárásához a kilyukasztott fedőlap közepéből kiálló bújtatón kellett átfűzni, amit a fedél alatti lapra erősítettek. Pátyon jó állapotban kerültek elő a tarsoly szíjának veretei és a férfi övét díszítő veretek egyaránt.

Pátyon meglepően jó állapotban kerültek elő az ezeréves tarsolylemezek.Fotó: Donat Kekesi/Copyright Donat Kekesi - Photography, 2022. All rights reserved

Ez a két, nemesfémmel díszített tarsolyt is tartalmazó temetkezés az elmúlt évek egyik kimagasló felfedezése a honfoglalás korából. Hasonló lelet legutóbb 2011 tavaszán került elő Bugyi határában a Ferenczy Múzeum tervásatásán. A Pátyon feltárt darabok érdekessége, hogy hasonló veretes tarsolyokat a Felső-Tisza-vidéken, a lemezes verzió egyes darabjait ugyanott, illetve az Alföld központi részein tárták fel a szakemberek. 

A sírrablók elkerülték a temetőt, így a tarsolylemezeken túl más értékes leleteket is feltártak.Fotó: Donat Kekesi/Copyright Donat Kekesi - Photography, 2022. All rights reserved

Akárcsak a temető többi sírját, ezt a két temetkezést is elkerülték a sírrablók az évszázadok során. Ennek köszönhetően nemcsak egyben és épen, tartalmukkal (kova, csiholóvas, fenőkő) együtt tudták kiemelni a leleteket, hanem megfelelően, tudományos igénnyel dokumentálták is őket.

Milyen értéket képviselhetnek a pátyi leletek történelmi szempontból?

A temetőben napvilágra került csontvázak többsége jó állapotban maradt fenn. Ennek köszönhetően a tervezett antropológiai és DNS-vizsgálatok további információkkal szolgálhatnak. A hazai és nemzetközi laboratóriumokban végzett vizsgálatok nemcsak az elhunytak életkorára és nemére, hanem az eltemetett személyek korábbi lakhelyének azonosítására, és az esetleges rokoni kapcsolatokra is fényt deríthetnek.

A tervezett stronciumizotópos vizsgálattal megtudhatjuk, hogy ezek az emberek hol születtek (a Kárpát-medencén belül vagy azon kívül), hol élték le életük legjavát, és hogy körülbelül mikor költöztek a dunántúli régióba. Emellett az antropológiai vizsgálatok segítségével megállapítható, hogy hogyan éltek, hogyan táplálkoztak, milyen életmódot folytattak. 

A pátyi leleteket először a 2022. június 25-én megrendezett Múzeumok Éjszakáján láthatta a közönség a Magyar Nemzeti Múzeumban A honfoglaló elit kincsei című tárlat keretében. A kiállításon az összes eddig megtalált és restaurált tarsolylemez szintén megtekinthető.

Forrás: A Salisbury Régészeti Kft. sajtóközleménye

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: