Ész Ventura: A pokolra jutók egzakt száma

186. feladványunkban az volt a kérdés, hogy az emberek hány százaléka kerül biztosan pokolra. Ennek megválaszolásához feltettük, hogy az kerül pokolra, aki életében mind a hét főbűnbe beleesik. Ezen kívül isteni sugallatra még az alábbi információknak is birtokába kerültünk:

  • Az emberek 95%-a esik életében a torkosság bűnébe.
  • Az emberek 94%-a esik életében a fösvénység bűnébe.
  • Az emberek 93%-a esik életében a jóra való restség bűnébe.
  • Az emberek 92%-a esik életében a kevélység bűnébe.
  • Az emberek 91%-a esik életében a harag bűnébe.
  • Az emberek 89%-a esik életében az irigység bűnébe.
  • Az emberek 88%-a esik életében a bujaság bűnébe.

Adjunk táblát a bűntelenek kezébe!

A megoldáshoz képzeljük el, hogy Nem vagyok torkos feliratú táblát adunk azoknak a kezébe, akik életük során nem esnek a torkosság bűnébe, azaz 100 emberből 5-nek. Hasonlóan, Nem vagyok fösvény feliratú táblát adunk azoknak a kezébe, akik életük során nem esnek a fösvénység bűnébe, azaz 100 emberből 6-nak, és így tovább. Ha minden bűnhöz tartozóan kiosztjuk ezeket a táblákat, akkor 100 ember között összesen 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 11 + 12 = 58 táblát osztunk ki. Aki táblát kap, az megmenekül a pokoltól, akinél pedig nincs tábla, az minden bűnben vétkes, tehát biztosan pokolra jut. Látjuk tehát, hogy legfeljebb 58 embert tudunk megmenteni, és 42 százaléknyian biztosan pokolra jutnak. 58 embert viszont meg lehet menteni, ha minden ember legfeljebb csak egy bűnben vétektelen – aminek nincs akadálya, ha a táblákat mi osztjuk ki, azaz létezik ez a lehetőség.

A feladványban megneveztük, hogy mi a klímaváltozást okozó négy fő bűn: a kevélység, a torkosság, a fösvénység és a jóra való restség. Ha már ezekért is pokolra lehet jutni, akkor ezekhez a bűnökhöz kapcsolódóan 8 + 5 + 6 + 7 = 26 bűntelenséghez tartozó táblát tudunk kiosztani 100 ember között, vagyis ennyi lelket tudunk csak megmenteni, tehát 74 százalék jut biztosan pokolra.

Kicsit trükkösebb volt az a bónusz kérdés, hogy hányan jutnak biztosan pokolra, ha már hat bűnért pokolra lehet jutni. Több megoldó ott rontotta el, hogy nem vette figyelembe, hogy ez a hat bűn bármelyik hat lehet. A táblás megközelítés azonban most is szemléletes: 100 embernek 58 táblát osztunk ki, és akkor tudunk megmenteni valakit, ha két táblát is adunk neki, tehát legfeljebb 29 embert tudunk megmenteni – ezt meg is lehet tenni, vagyis az emberek 71 százaléka jut biztosan pokolra ebben az esetben.