Ész Ventura: Ki tudod számolni, hányan jutunk pokolra?

Ami a klímaváltozást illeti, a hét fő bűn közül a legsúlyosabb a kevélység, a torkosság, a fösvénység és a jóra való restség. Utóbbi három talán nem is szorul magyarázatra, de a legfontosabb talán mégis a kakukktojásnak tűnő kevélység, ami valójában minden gond gyökere.

A kevélység a büszkeség elfajulása, az öntudat túltengése, önmagunk mások fölé helyezése, mások lenézése. Egyéni szinten magunkat a természet fölé helyezzük, figyelmen kívül hagyjuk személyes ökológiai lábnyomukat. A gazdasági és politikai elit szereplői magukat komplett társadalmi rétegek fölé helyezik, és saját előnyeiket tekintik elsődlegesnek, míg globális szinten országok és társadalmak helyezik magukat más országok fölé, amelyeket igyekeznek kizsákmányolni. A túlzott önteltségből fakadó empátia hiánya miatt pedig szinte lehetetlen megtalálni a fenntartható megoldásokat.

186. feladvány: Pokolra valók

Tegyük fel, hogy az emberek 95%-a esik életében a torkosság bűnébe.

Tegyük fel, hogy az emberek 94%-a esik életében a fösvénység bűnébe.

Tegyük fel, hogy az emberek 93%-a esik életében a jóra való restség bűnébe.

Tegyük fel, hogy az emberek 92%-a esik életében a kevélység bűnébe.

Tegyük fel, hogy az emberek 91%-a esik életében a harag bűnébe.

Tegyük fel, hogy az emberek 89%-a esik életében az irigység bűnébe.

Tegyük fel, hogy az emberek 88%-a esik életében a bujaság bűnébe.

Tegyük fel, hogy az, aki életében beleesik mind a hét főbűnbe, az pokolra jut. A fenti megállapítások alapján az emberek hány százaléka kerül biztosan pokolra?

Bónusz kérdés haladóknak: Ha már hat bűnért pokolra lehet kerülni, akkor mit tudunk mondani, legalább hányan kerülnek pokolra? És ha már a klímaváltozással kapcsolatos – a bevezetőben említett – négy legfontosabb bűn miatt pokolra lehet kerülni?

Nehézségi szint:

A megfejtéseket részletes magyarázattal együtt az eszventura@qubit.hu címre várjuk. A leggyorsabb és legkreatívabb megoldást küldő versenyzőink felkerülnek az Ész Ventura dicsőségfalára – közöttük és minden jó megoldást beküldő versenyző között év végén nyereményeket sorsolunk ki. A versenyről minden tudnivaló megtalálható: itt. Az e-mail subject mezőjében kérjük sorszámmal jelezni, hogy melyik feladvány megoldásáról van szó. Beküldési határidő: augusztus 20. éjfél.

Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus, kognitív kutató, társasjáték-fejlesztő és bűvész.