filozófus

Ma 310 éve született La Mettrie, a materialista botrányhős, akit a fél világból kiutáltak

Sokan úgy gondolták, hogy az orvosból lett francia filozófus megtette azt a lépést, amelyet Descartes nem mert, amikor a materializmus mellett tett hitet, míg mások szerint tökéletesen félremagyarázta a karteziánus tanításokat. A marxista vonal kedvelte, kortársai közül még az aufkléristák is elhatárolódtak tőle, sőt az orvosok is utálták.

Az érveimet nézzék, ne a tetteimet!

Empirikus kutatások szerint a morálfilozófusok sok kérdésben szigorúbb etikai elveket vallanak, mint mások, ám ezeket az elveket éppoly kevéssé követik, mint bárki más: nem válaszolnak diákok e-mailjeire, nem tartják a kapcsolatot édesanyjukkal, és a szervezeti tagdíjaikat sem fizetik gyakrabban. Jó emberek a morálfilozófusok? És ha nem, miért legyenek mégis azok?