Módszertani segédanyagokkal dobja be magát a távoktatásba az MTA

2020.03.17. · tudomány

A kényszertávoktatást segítő digitális tananyagokat, rendszereket tartalmazó gyűjteményt tett közzé honlapján a Magyar Tudományos Akadémia (MTA). A nyelv-, történelem-, ének-zene-, fizika- és kémiaoktatást nemcsak segédanyagokkal, hanem applikációkkal, számítógépes programokkal is támogatják, amelyek sok esetben az értékelést, ellenőrzést is lehetővé teszik amellett, hogy a tanárok eljuttathatják a diákjaikhoz a szükséges információkat.

Miközben az oktatási segédanyagok nem épp arra a helyzetre készültek, amelyben most kellene használni azokat, az MTA tantárgy-pedagógiai kutatási programjában részt vevő 19 kutatócsoport eddig kidolgozott módszertana jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy a diákok otthoni környezetben is tovább tudjanak haladni az aktuális tananyaggal. 

A kémia-, a nyelv- és a történelemoktatáshoz való program osztálytermi környezethez, illetve személyes találkozásokon alapuló oktatáshoz, a fizikatanításhoz való segédanyag pedig elsősorban szakmódszertani fejlesztéshez készült, de a segédanyagok jelentős része a koronavírus miatt elrendelt távoktatás során is jól jöhet. Az ének-zene oktatásához javasolt Zenesziget applikációt viszont eleve úgy tervezték, hogy az alsó tagozatosok asztali számítógépen, táblagépen vagy akár okostelefonon is bármikor tudjanak tanulni a segítségével. 

A Szegedi Tudományegyetem az MTA-val együttműködve az 1-3. évfolyamokon tanuló diákok távoktatását segítendő, szabadon hozzáférhetővé tette ellenőrző programjait. Az eDia rendszerben a pedagógusok saját teszteket, felmérő és gyakorló feladatsorokat állíthatnak össze, míg az eLea-rendszer különböző fejlesztő gyakorlatokat tartalmaz.

Orbán Viktor miniszterelnök személyesen felállított oktatási akciócsoportja az alábbi, március 16-tól életbe lépett javaslatokat tette a járványügyi helyzet kezelésére:

  • a tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket, csak az igazgató;
  • a tanároknak folytatniuk kell a munkát digitális eszközökkel. Aki tudja, otthonról, akinek azonban nincs megfelelő infrastruktúrája, annak az iskolájából;
  • olyan tanítási módszert kell kidolgozni, amely egyáltalán nem igényel személyes találkozást;
  • az oktatási államtitkár módszertani ajánlásokat tesz közzé, amelyeket minden iskolába eljuttatnak, és amelyek segítségével a tanárok és a diákok is érteni fogják, hogy mi is a teendő.

Ezzel párhuzamosan nem derült ki azonban, mihez kezdjenek azok a tanárok és iskolák, netán otthon a tananyaggal haladni kénytelen diákok, akiknek esetleg  nincsenek a távoktatáshoz használható digitális eszközeik. Ha ez nem lenne elég nagy baj, egyelőre az is kérdés, hogy milyen módszertant kellene a távoktatáshoz alkalmazni. Amíg ez ki nem derül, a szakemberek, akárcsak az MTA akadémikusai, igyekeznek oszlatni a homályt.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten:

link Forrás
link Forrás
link Forrás