VIII. Henrik korabeli aranyérmékre bukkant egy kertészkedő angol család

Értékes aranyérmékre bukkant egy kertészkedő angliai család. Az elásott aranypénzek közül némelyik az 1400-as években verték – több mint hatszáz éve. A pénzérméken a brit monarchia olyan illusztris tagjai láthatók, mint IV. Eduárd vagy VIII. Henrik.

A teljes zsákmány 63 aranyérméből és egy ezüstpénzből áll. Az érmék nagyjából egy százéves periódust képeznek le. Van, amit a XV. század végén vertek, de akadnak köztük XVI. századi darabok is. Négy érmén VIII. Henrik arcképe látható, valamint – a történészek nagy meglepetésére – a király három feleségének monogramja: Aragoni Catherine-é, Anne Boleyné és Jane Seymouré.

A hampshire-i New Forestben élő család a nagy fogásról a British Museumot, a PAS (Portable Antiquities Scheme) program elindítóját is értesítette. A múzeum munkatársai a PAS keretein belül együttműködnek az értékes történelmi leleteket felfedező helyi lakosokkal, hogy a feltárt régiségek dokumentálhatók és kutathatók legyenek.

A XV-XVI. században vert érmék végigkísérik a brit monarchia IV. Eduárdtól VIII. Henrikig ívelő százéves periódusát.
photo_camera A XV-XVI. században vert érmék végigkísérik a brit monarchia IV. Eduárdtól VIII. Henrikig ívelő százéves periódusát. Fotó: The Trustees of the British Museum

A szakértők szerint az érméket 1540 körül, VIII. Henrik halála előtt áshatták el. Azt nem tudták megállapítani, hogy az érméket egyszerre temették-e el, vagy apránként gyűjtötték össze őket. Bárkié is volt a pénz, az biztos, hogy gazdag ember volt. A maga korában az érmék 24 fontot értek; a mai értékét 14000 fontra, vagyis nagyjából öt és félmillió millió forintra becsülik a szakértők. Bámulatos értéknövekedés, de azt is meg kell jegyezni, hogy a 24 fontnyi arany jóval több, mint egy Tudor-korabeli átlagember éves fizetése.

John Naylor, az Oxfordi Egyetemhez tartozó Ashmolean Múzeum érmeszakértője szerint az érméket egy gazdag nemes vagy a klérus tagjai áshatták el. Az 1530-1540-es években, VIII. Henrik regnálása alatt oszlatták fel a kolostorokat, és az egyházak igyekeztek elrejteni a felhalmozott vagyonukat, remélve, hogy hosszú távon visszakerülhet hozzájuk. Naylor szerint az aranykincs igen szép fogásnak számít; nem gyakran találhatunk ebből a korszakból származó aranypénzeket.

Az a szakértők előtt is rejtély, hogy miért vésték a pénzekre VIII. Henrik feleségeinek monogramjait. 1526-ban Henrik és Thomas Wholsey, a katolikus egyház bíborosa átalakították a pénzügyi rendszert, megváltoztatva az érmék súlyát és címletét; akkoriban vezették be például az ötshillinges aranyérmét.

VIII. Henriknek összesen hat felesége volt, így a nevek kezdőbetűi gyakran változtak. Amikor a király Jane Seymourral kötött harmadik házassága véget ért (az asszony belehalt VI. Eduárd születésébe), Henrik felhagyott a gyakorlattal. A későbbi feleségek nevei már nem kerültek rá az angol pénzérmékre.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten:

link Forrás
link Forrás
link Forrás