Az ELTE kutatói igazolták, hogy a káoszelméletre alapozott klímamodellek tényleg a jövőt mutatják

„A sokaságszimulálással készült előrejelzések jól tükrözik a valóságban zajló klímaváltozást” – állítják az Eötvös Lorán Tudományegyetem (ELTE) Elméleti Fizikai Kutatócsoportjának tagjai a Chaos című nemzetközi szakfolyóiratban megjelent tanulmányukban.

Az egyetem honlapján ismertetett kutatás azt vizsgálta, hogy egy klímamodell milyen feltételek mellett adhat megbízható előrejelzést. „Az időjárás és a klíma előrejelzése manapság párhuzamos futtatásokkal, úgynevezett sokasági szimulációkkal történik. A szimulációk ugyanazon fizikai törvényeket követik, csupán kezdeti feltételeikben különböznek. Ezekből számos lehetséges, de különböző életút fejlődhet ki, amint az megszokott minden kaotikus vagy ahhoz hasonló esetben” – olvasható az ELTE közleményében. Viszont „a numerikus klímasokaság adatai is csak relatíve hosszú idő után tekinthetők megalapozottnak, akkor, amikor a sokaság már »konvergált« sokaság”.

A kutatók – Herein Mátyás, Tél Tamás és Haszpra Tímea – szerint a sokaságszimulálással készített előrejelzés „valószínűségi értelemben” még ennek fényében is teljesen pontos. Az ELTE fizikusai egy nemzetközi csoport tagjaiként korábban elsőként vizsgálták az ilyen szimulálások fogalmi hátterét a káoszelmélet tükrében.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten:

link Forrás
link Forrás
link Forrás