Megható felvételeken ér össze a magyarországi Petőfi utcák múltja és jelene

2023.06.24. · majom

„Jogszabályban rögzítették, hogy egy városban egy nevet csak egy utca viselhet. Új Petőfi-pör várható, ha rendezni akarják az ügyet, jóllehet a tér, út, utca, köz, sugárút megkülönböztet. Budapesten Petőfi Sándorról húsz út, utca stb. van elnevezve. Ebből Petőfi tér hat, Petőfi utca tíz, Petőfi Sándor utca három, Petőfi Sándor út pedig egy van” – írta a Képes7 magazinban Szitányi György 1989-ben. Petőfi nevét azóta is több utca viseli Budapesten, a rendezni kívánt „ügy” ebben az értelemben tehát rendezetlen maradt. Az utcanévadói versenyben Petőfi politikai rendszerektől függetlenül verte a mezőnyt, köztük olyan indulókat, mint a magazincikkben szintén említett Kossuth Lajos. A HVG hetilapban 2008-ban a témában megjelent Ténytár szerint 297 város közül mindössze négyben, Kazincbarcikán, Nagymaroson, Visegrádon és Komáromban nincs Petőfi utca. Valójában Komárom Szőny városrészében, ami 1977-ben vált önálló településből Komárom részévé, ugyancsak van Petőfi utca, ezzel technikailag Komárom sincs Petőfi utca híján.

Petőfi Sándor Turáni Kovács Imre által 1955-ben készített szobra a gödöllői Petőfi Sándor téren 1966-ban. Háttérben az evangélikus templom.
photo_camera Petőfi Sándor Turáni Kovács Imre által 1955-ben készített szobra a gödöllői Petőfi Sándor téren 1966-ban. Háttérben az evangélikus templom. Fotó: Fortepan / Urbán Tamás
Piac a budapesti Petőfi téren 1874–1882 között. Balra a háttérben a Lánchíd, jobbra a Nagyboldogasszony ortodox székesegyház.
photo_camera Piac a budapesti Petőfi téren 1874–1882 között. Balra a háttérben a Lánchíd, jobbra a Nagyboldogasszony ortodox székesegyház. Fotó: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára / Klösz György | Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.07.023
Petőfi Sándor Huszár Adolf által 1882-ben készített szobra a budapesti Petőfi téren 1953-ban.
photo_camera Petőfi Sándor Huszár Adolf által 1882-ben készített szobra a budapesti Petőfi téren 1953-ban. Fotó: Fortepan

A magyarországi települések igyekeztek legalább egy közterületet a forradalmár költőről elnevezni, és ahogy például a Veszprémi Napló olvasói rovatából is kiderül, ahol véletlenül mégsem volt Petőfi utca, ott sokszor a helyiek próbáltak gondoskodni róla, hogy legyen. A megyei lap 1974. januári számában Kiss Lajos méltatlankodott azon, hogy „Alsóörsön, amikor elnevezték az utcákat, elfelejtkeztek világviszonylatban is elismert költőnkről, Petőfi Sándorról. Már a falugyűlésen, a Hazafias Népfront ülésein is javasoltam, hogy nevezzenek el egy utcát nálunk a nagy költőről. Igaz, van Petőfi köz. De ez talán nem ok arra, hogy ne legyen egy utca is elnevezve Petőfiről.” A próbálkozás persze nem mindig járt sikerrel, a balatoni településen a mai napig csak egy köz viseli a forradalmár költő nevét. A HVG már idézett számában ugyanakkor, a TeleTár országos CD-telefonkönyv elemzésével arra jutottak, hogy a több mint 3 ezer hazai település, városok és falvak mintegy 85 százalékában van Petőfi utca. Ezzel a forradalmár költő olyan poétákat utasított maga mögé, mint Ady Endre, Arany János vagy éppen József Attila.

Kormos szíjártó mester műhelye a dombóvári Petőfi utcában 1908-ban.
photo_camera Kormos szíjártó mester műhelye a dombóvári Petőfi utcában 1908-ban. Fotó: Fortepan / Erky-Nagy Tibor
A borsodnádasdi Lemezgyártelep a Petőfi Sándor téren 1927-ben. Balra az Olvasó Egylet épülete, szemben a Tiszti Kaszinó.
photo_camera A borsodnádasdi Lemezgyártelep a Petőfi Sándor téren 1927-ben. Balra az Olvasó Egylet épülete, szemben a Tiszti Kaszinó. Fotó: Fortepan / Kovácsné Farkas Judit
A monori Széchenyi és Petőfi Sándor utca sarka 1969-ben. Jobbra a pénzügyőrség, a mai óvoda épülete.
photo_camera A monori Széchenyi és Petőfi Sándor utca sarka 1969-ben. Jobbra a pénzügyőrség, a mai óvoda épülete. Fotó: Fortepan / Péterffy István

Kié itt a tér?

Az utcaneveknek egészen a kiegyezésig nem volt emlékmegőrző szerepe, a köztereket a legfőbb jellemzőikről, például az ott élők nemzetiségi hovatartozásáról, munkájáról, az utcában lévő jellegzetes épületekről, esetleg szobrokról nevezték el. A 19. század derekán Európa-szerte erősödő nacionalista tendenciák azonban az utcanévadást a nemzeti emlékezetkultúra és identitásépítés szolgálatába állították, így az utcanévadás jellege és célja teljesen átalakult – írja Szívós Erika történész Utcanevek és utcanév változások: Térpolitika, érzelmi kötődés és generációs azonosulás című 2021-es tanulmányában. Az 1870-es években már nemcsak a magyar történelem legendás vezéreiről, középkori királyokról és más történelmi figurákról neveztek el utcákat, hanem az 1848-as forradalom hősei, köztük legelsősorban Petőfi Sándor neve is egyre-másra bukkant fel az utcanévtáblákon.

A Petőfi Sándor utca Csíkszeredában 1914-ben. Balra a Gál Sándor utca torkolata.
photo_camera A Petőfi Sándor utca Csíkszeredában 1914-ben. Balra a Gál Sándor utca torkolata. Fotó: Fortepan / Magyar Földrajzi Múzeum / Erdélyi Mór cége
Petőfi Sándor szülőháza Kiskőrösön a Petőfi Sándor tér 1. alatt 1969-ben.
photo_camera Petőfi Sándor szülőháza Kiskőrösön a Petőfi Sándor tér 1. alatt 1969-ben. Fotó: Fortepan / Dienes Balázs

Petőfi minden más magyar író és költő tiszteletét felülmúló hazai kultusza már a dualizmus időszakában, alig két és fél évtizeddel a halála után elkezdődött. Nevét a hivatalos propaganda kormányokon átívelő módon éppúgy használta a saját céljaira, mint a mindenkori ellenzék. Március 15-e például annak ellenére vált már a 19. század végére a legnagyobb nemzeti ünneppé, hogy Petőfi rövid, de annál nagyobb hatást kiváltó irodalmi munkássága alatt sorra ontotta magából a király- és rendszerellenes verseket. Az első teljes Petőfi-összes 1874-ben jelent meg, és kiadását például azért kísérte heves viták egész sora, mert a kötet szerkesztői ki akarták hagyni az olyan rendszerkritikus verseket, mint az Akasszátok fel a királyokat című költemény, valamint nem nagyon akarták szerepeltetni a kötetben a Petőfi nacionalista eszméiből fakadó, nemzetiségekkel szembeni uszító verseit sem – mondta el Margócsy István irodalomtörténész a Blinken OSA Archívum Petőfi születésének 200. évfordulójára rendezett beszélgetés-sorozatának március 22-i kerekasztal-beszélgetésén.

A Lidó Szálló a siófoki Petőfi sétányon 1965-ben
photo_camera A Lidó Szálló a siófoki Petőfi sétányon 1965-ben Fotó: Fortepan / Bojár Sándor
A Petőfi utca 94. számú ház előtt Nemesnádudvaron 1959-ben.
photo_camera A Petőfi utca 94. számú ház előtt Nemesnádudvaron 1959-ben. Fotó: Fortepan / Giltán Tivadar

Petőfi olyannyira hatalmas tőkét jelentett minden rendszerben, hogy abból bárki tudott előnyt kovácsolni, ezért is lehetséges, hogy miközben a 20. század folyamán több rendszerváltás is zajlott Magyarországon, a Petőfi utcák mindenhol maradtak. Pedig az I. világháború után, majd a Rákosi-korszakban, valamint az 1990-es években óriási utcanév-átnevezési hullámok söpörtek végig a hazai településeken, de Petőfi nevét – a Habsburg uralkodókéval, Károlyi Mihályéval, vagy épp Majakovszkijéval ellentétben – senki nem akarta lecserélni, mondta kérdésünkre Csunderlik Péter történész, a Blinken OSA Archívum által szervezett kerekasztal-besélgetés másik résztvevője.

Annyira szerették, hogy mindenki használni akarta

A 19. század végére nemcsak a politikai hatalom birtokosai jöttek rá, hogy Petőfi nevéből hatalmas tőkét lehet kovácsolni: 1898-ban a Pesti Hírlapban egy kiskőrösi olvasó például azon méltatlankodik, hogy „Petőfiről jobbára a nevéhez nem méltó utcák, kávéházak, vendéglők vannak elnevezve. Budapesten például a Petőfi utca ronda kis utca, de legalább van egy szép tér a nevéről elnevezve. A nagy nemzeti költő mindenesetre jobbat érdemelne. A dolog magyarázata egyébiránt részben Petőfi igen nagy népszerűsége. Éppen ezért választják a kisebb kávéházak és vendéglők is szívesen az ő nevét cégérül.”

A Petőfi utca Pilisszentlászlón 1967-ben.
photo_camera A Petőfi utca Pilisszentlászlón 1967-ben. Fotó: Fortepan / Zsanda Zsolt / Vajszada Károly

Bár Petőfi mellett a szabadságharc bukása után vértanúként kivégzett Batthyány Lajos, Magyarország első alkotmányos miniszterelnöke, valamint 1894-es halála után Kossuth Lajos neve is igen hamar és óriási volumenben került a hazai városok településeinek utcanévtábláira, az 1848/49-es szabadságharcnak nem minden ismert szereplőjének állítottak ilyen formában emléket. A világosi fegyverletétel miatt Kossuth által árulónak tekintett és közmegvetés tárgyává tett Görgey Artúr nevét például Kosáry Domokos Széchenyi-díjas történész, az MTA egykori elnöke rehabilitálta az 1930-as években, nevének csak ezután állítottak utcanévtáblák formájában is emléket – mondta el kérdésünkre Gyarmati György, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának egykori főigazgatója, aki több könyvet írt az 1848/49-es szabadságharc hazai utóéletéről és az azt övező kultuszról. Görgey neve viszont nemhogy a falvakban, de még a nagyvárosokban sem mindenhol került utcanévtáblákra: Budapesten, Nyíregyházán, Miskolcon és Veszprémben például van, Debrecenben, Egerben vagy Szekszárdon azonban nincs Görgey Artúrról utca elnevezve.

Bár azt Magyarországon senki nem kutatta célzottan, hogy pontosan hogyan és mikor vált általánossá, hogy Petőfinek szinte minden magyar településen jutott utca, valószínűsíthető, hogy például Petőfi születésének centenáriumán, 1923-ban több városban és faluban kaphatott a forradalmár költő utcanevet. Budapesten például ekkor keresztelték át Petőfi nevére az V. kerületi Koronaherceg utcát. A Budapest Lexikon ezt úgy rögzítette, hogy „az 1800-as évek elején Urak utcája. 1874-ben a Koronaherceg u. nevet kapta, 1918-ban Hajnóczy u., 1923-tól, a Petőfi-centenárium óta viseli a Petőfi Sándor utca nevet.”

Az V. kerületi Petőfi Sándor utca a Kossuth Lajos utca felől nézve 1942 körül.
photo_camera Az V. kerületi Petőfi Sándor utca a Kossuth Lajos utca felől nézve 1942 körül. Fotó: Fortepan / Vaskapu utca
A budapesti Petőfi Sándor utca 17. 1945-ben.
photo_camera A budapesti Petőfi Sándor utca 17. 1945-ben. Fotó: Fortepan / Vörös Hadsereg

Pejtsik Árpád a Magyar Nemzet 1974. márciusi számában azonban fontosnak tarotta hozzáfűzni, hogy az utcát eredetileg nem Petőfiről szándékoztak elnevezni, a hirtelen változtatáshoz a centenáriumi megemlékezés járult hozzá, mert „1922 nyarán már készen voltak az új névtáblák »Főposta utca« felírással, de még nem voltak kitéve, noha közmunkatanácsi határozat volt, hogy átkeresztelik a nagy forgalmú belvárosi utcát. Ám a székesfőváros tanácsa figyelembe vette azt a javaslatot, hogy a »királysági államformára vonatkozó elnevezések ne szüntessenek meg, bár a koronaherceg kifejezés nem felel meg a közjogunknak«. Végigszemléltem az utcanévváltozás minden mozzanatát. A jogcím »az ötvenéves Budapest« félszázados évfordulója volt, de a lelkesedés Petőfi Sándornak szólt. Amikor a Fővárosi Közmunkatanács a Koronaherceg utca nevét megváltoztatta, hogy abból Petőfi Sándor utca legyen, egyúttal megszüntette az 1867 óta Petőfi utcának nevezett utcácskát, amely korábban Kékkakas utca volt. Ez ma a Székely Mihály utca.”

A Petőfi (becenevén Böske) pontonhíd a Dunán Budapesten 1949-ben.
photo_camera A Petőfi (becenevén Böske) pontonhíd a Dunán Budapesten 1949-ben. Fotó: Fortepan / Magyar Rendőr
Az újjáépülő budapesti Petőfi híd 1951-ben. Háttérben balra a Budapesti Műszaki Egyetem (később Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) épülő T és H épületei.
photo_camera Az újjáépülő budapesti Petőfi híd 1951-ben. Háttérben balra a Budapesti Műszaki Egyetem (később Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) épülő T és H épületei. Fotó: Fortepan / UVATERV

Forradalmi is, népi is, nemzeti is

„Az első világháború utáni viharos időszakban, majd 1948-tól, a Rákosi-korszak kiépülése és megszilárdulása idején rengeteg olyan utcanévtől megszabadultak, amely ideológiailag nem volt megfelelő. Kidobták az összes Habsburg vonatkozású utcanevet, majd később a két világháború közötti politikai vezetők nevét viselő utcaneveket, kifejezett politikai szándék volt, hogy minden utca olyan költőről, íróról vagy politikai vezetőről legyen elnevezve, aki valamilyen módon összefüggésbe hozható volt a nagy magyarországi függetlenségi harcokkal és forradalmakkal. Petőfi nemcsak mint szabadságharcos volt könnyen emészthető, hanem ráadásul népi származásúként is el lehetett adni, akit a rendszer, akárcsak József Attilát, külön sietett piedesztálra emelni. Petőfi esetében ráadásul erőlködni sem kellett különösebben, mert őt a halála után szinte azonnal nagy becsben tartotta az irodalomtörténet, így a már meglévő kultuszra lehetett építeni” – mondta el kérdésünkre a már idézett Szívós Erika, aki szerint Petőfi esetében tömeges átnevezésre sem volt szükség, mert bár nem lehet pontosan tudni, hogy a II. világháború előtt hány Petőfi utca lehetett az országban, Petőfi nevének ilyen jellegű felhasználása folyamatos volt, a róla elnevezett utcák száma egyenletes ütemben nőhetett.

A március 15-i ünnepség díszvendégei egy Petőfi kép alatt a Parlament előtt, a budapesti Kossuth Lajos téren 1947-ben.
photo_camera A március 15-i ünnepség díszvendégei egy Petőfi kép alatt a Parlament előtt, a budapesti Kossuth Lajos téren 1947-ben. Fotó: Fortepan / Berkó Pál
Kocsis András Petőfi szobrának leleplezése a miskolci Petőfi Sándor téren 1951-ben.
photo_camera Kocsis András Petőfi szobrának leleplezése a miskolci Petőfi Sándor téren 1951-ben. Fotó: Fortepan / Zsivkov Anita – Koós Árpád / Kocsis András fényképei

Bár Petőfi neve, mint azt Gyarmati megfogalmazta, „olyan volt a hazai emlékezetpolitikában, mint egy imamalom”, az utcanévadási versenyben Kossuth is legfeljebb egy paraszthajszállal maradt el a nép fiaként és szabadságharcosként egyaránt eladható Petőfi mögött. Érdekes adalék ugyanakkor, hogy Petőfi leginkább a mennyiségi versenyt nyeri, mert miközben a vidéki települések nagy részében – hacsak nem maradt nemes egyszerűséggel Fő utca – a legszélesebb, legnagyobb, leginkább központi utcát többnyire inkább Kossuth neve fémjelzi, a Petőfi utcák sokszor kisebb, keskenyebb, rosszabb állapotú mellékutcák csupán – számolt be a saját tapasztalatairól Bácsi Róbert László fotográfus, a Pictorial Collective egyik alapítója tagja, aki a szakmai közösség többi tagjával együtt készítette a költő születésének bicentenáriumára a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban június 20-án nyílt Petőfi utcák népe kiállítás felvételeit.

Petőfi utca Kiskunfélegyházán
photo_camera Petőfi utca Kiskunfélegyházán Fotó: Pictorial Collective / Móricz-Sabján Simon
Petőfi utca Hortobágyban
photo_camera Petőfi utca Hortobágyban Fotó: Pictorial Collective / Bácsi Róbert László

Annak előzményei, hogy a Petőfi utcák méretben és jelentőségben sok településen némiképp elsikkadnak például a Kossuth utcák árnyékában, vélhetően épp abban keresendők, hogy Petőfi neve már lényegesen korábban, a tömeges (és politikai indíttatású) utcanévcserék előtt elkezdett az utcanévtáblákra kerülni. Mint azt a már idézett kiskőrösi és alsóörsi olvasók a saját helyi lapjaikban elpanaszolták, az utcák elnevezéséről döntő városi tanácsok lázasan igyekeztek Petőfiről elnevezhető utcákat találni, és azok sokszor kívül estek a települések legforgalmasabb területén. Erről tanúskodik egy pécsi utcanévavatás története, amelyet a Pécsi Figyelő 1898. decemberi számában olvasható beszámoló alapján éppen azért kísértek heves viták, mert a Petőfiről elnevezendő utca a tanácsban ülők egy része szerint méltatlan volt a költő nevéhez. Mint érveltek, „szebb utcát kell róla elnevezni!” Mások szerint viszont „éppen azért, mert az utcán a romboló vadvizek futottak le s most édes otthont találnak ott a lakók s mert az utca a templomra nyílik, a honvédkaszárnya felé van s mert a kultúrának tanúja s a fejlődésképes szigeti külváros egyik legszebb utcája lesz majd, ezért méltó Petőfihez.” Ez a többséget meggyőzhette, mert a javaslatot végül elfogadták.

A büszke Petőfi utcaiak

A hazai Petőfi utcákat az elmúlt hónapokban fényképező fotográfusok szerint a Petőfi utcáknak egyes településeken valódi identitásképző szerepe is van. „Körösszakálon, egy Hajdú-Bihar megyei településen például nagyon pici volt a Petőfi utca, legfeljebb 10-12 házzal. Az egyik ház udvarán épp egy nagy kamion állt, amire bikákat tereltek fel, talán Izraelbe vagy Koszovóba vitték őket. Megkérdeztem, hogy bemehetnék-e fényképezni, majd kiderült, hogy az utcában lévő házak közül legalább négy vagy öt egyetlen családé: testvérek, unokatestvérek, szülők, nagyszülők laknak ugyanabban az utcában, ami az évtizedek folyamán gyakorlatilag egyetlen hatalmas, összefüggő gazdasággá változott. A házszám mellett az utca összes házának a falán volt egy Petőfi-kép is, csak azért, mert az utcában élők nagyon büszkék arra, hogy a Petőfi utcában laknak” – mesélt kurrens élményeiről Bácsi.

Petőfi ebben a váci házban írta Anyám tyúkja című versét 1848 februárjában.
photo_camera Petőfi ebben a váci házban írta Anyám tyúkja című versét 1848 februárjában. Fotó: Pictorial Collective / Hirling Bálint

Ha egymás mellé tennénk a magyarországi Petőfi utcákat, az Atlanti-óceánig is eljuthatnánk – mondta a Capa Központban szerdán nyílt kiállítás kurátora, Virágvölgyi István. A Pictorial Collective dokumentarista fotós kollektíva kilenc alkotója másfél éven keresztül fotózta a hazai Petőfi utcák mintegy 266 ezer lakóját. A képeiken kirajzolódó, határon túlra is átnyúló képzeletbeli Petőfi utca, így Virágvölgyi, a mai magyar társadalomról ad szubjektív látleletet. A kiállítótérbe vezető előtérben elhelyezett térkép az ország és az országhatárokon túli egykori magyar települések Petőfi utcáit jelölik. A térképen eltérő színnel láthatók a Pictorial Collective tagjai által felkeresett, valamint a Petőfi életéhez ténylegesen kötődő helyszínek.

A Petőfi utcák népe kiállítás belső tereibe vezető átjáróban elhelyezett térképen a jelzések az ország összes Petőfi utcáját jelölik
photo_camera A Petőfi utcák népe kiállítás belső tereibe vezető átjáróban elhelyezett térképen a jelzések az ország összes Petőfi utcáját jelölik Fotó: Capa Központ / Kiss Imre
Középen Petőfi Sándor, tőle balra a valódi rokonai portréi, tőle jobbra pedig a névrokonai portréi a Capa Központban
photo_camera Középen Petőfi Sándor, tőle balra a valódi rokonai portréi, tőle jobbra pedig a névrokonai portréi a Capa Központban Fotó: Capa Központ / Kiss Imre

A forradalmár költő szűken vett szülőföldjén a tavaly decemberben tragikus hirtelenséggel elhunyt Móricz-Sabján Simon fotózott, aki még tavaly novemberben a tőle megszokott lelkesedéssel mesélt az ország Petőfi utcáit és azok lakóit megörökítő projektről. Mint mondta, egész pályafutása során a Petfői utcák népe kiállításra készülő fotóinál volt a legkönnyebb dolga a portréalanyai kamera elé állításával. „Meghallják, hogy miért jöttem, és hogy az ország Petőfi utcáit fotózzuk, és már állnak is széles mosollyal, büszkén a kamera elé. Szinte instruálni sem kell őket, annyira örülnek, hogy megmutathatják, ők is a Petőfi utcában élnek. Odaállnak, pózolnak, katt, és már kész is a felvétel.”

Képszerkesztő: Virágvölgyi István. A Heti Fortepan blog a Capa Központ szakmai együttműködésével valósul meg. Az eredeti cikk ezen a linken található. Ha van olyan családi fotója, amit felajánlana a Fortepan számára, akkor írjon a fortepan@gmail.com e-mail címre!

Kapcsolódó cikkek a Qubiten:

link Forrás
link Forrás
link Forrás