A lányok agya gyorsabban öregedett a koronavírus-járvány alatt, mint a fiúké

2023.12.22. · tudomány

Összehasonlítva a serdülő fiúk és lányok kéregállományának vastagságát, egy kutatás arra jutott, hogy a lányok agya gyorsabban öregedett a járványidőszakban, mint a fiúké. Általánosságban elmondható, hogy a kamaszok agyának öregedése felgyorsult ebben az időszakban, a nemek közötti különbségeket feltáró eredményről viszont csak novemberben számoltak be a kutatók.

A New Scientist osztotta meg Neva Corrigan és munkatársainak eredményeit, amiket egy 2018-ban megkezdett adatfelvétel alapján végzett kutatásból nyertek. Abban az évben összesen 109, 9,11,13,15 és 17 éves gyerek és kamasz agyáról készítettek felvételeket. A kutatás eredeti célja az volt, hogy megvizsgálják, hogyan változik a serdülők kéregállományának mérete ebben az életszakaszban.

Három évvel később, pont a járványidőszakban újabb adatfelvételt végeztek, ekkor 12, 14 és 16 éves fiatalok agyát vizsgálták. Minden, a vizsgálatba bevont fiatal Seattle-ben vagy a város közelében élt és hasonló szocioökonómiai státuszú családokból válogatták őket.

A felvételek alapján jól látszik, hogy a kamaszok agyának öregedése felgyorsult a járványidőszakban, a nemek között viszont eltérés tapasztalható. A lányok agya nagyjából 4 évnyit, a fiúké viszont csak 2 évnek megfelelőt öregedett.

A kutatók a különbségeket többek között azzal magyarázzák, hogy a lányok érzelmi fejlődésében sokkal nagyobb szerepe van a társas kapcsolatoknak, mint a fiúkéban. A kamaszok pont az egyik legérzékenyebb időszakban szakadtak el a kortársaiktól, ami azt eredményezte, hogy több agyterületen is zsugorodott a kéregállományuk. A lányoké szignifikánsan nagyobb mértékben és jóval több helyen: összesen 35 olyan területet azonosított Corrigan és a kutatócsoport, ahol ez egyértelműen megállapítható.

A fiúk agyában viszont csak 3 olyan régió volt, ahol számottevő zsugorodást azonosítottak. Az egyik, egyébként mindkét nemnél érintett terület a tárgyfelismerésért felelős kéregállomány volt. A kutatók a zsugorodás és az öregedés gyorsulását leginkább stresszválaszként magyarázzák, hasonló ugyanis traumaválaszként is megfigyelhető ebben az életkorban.