A kétnyelvű családban élő csecsemők agya már 4 hónapos korban eltér az egynyelvű családban cseperedőkétől

02.12. · tudomány

Spanyolajkú és kétnyelvű háztartásokba született csecsemők agyi tevékenységét vizsgálták a Cambridge-i Egyetem munkatársai egy kutatásban, hogy feltárják, valóban van-e eltérés az agyi fejlődésben akkor, ha egy gyermek kétnyelvű családba születik, írja a New Scientist.

A baszk és spanyol nyelvet egyaránt beszélő szülők gyermekei eltérő agyi mintázatokat mutattak már 4 hónapos korukban. Náluk nemcsak az általában a beszédfeldolgozásért felelős bal frontális és temporális kéregben mutattak ki a szokásosnál erősebb aktivitást, hanem a jobb agyfélteke azonos területein is megfigyeltek hasonlót.

Érdekes eredményt jelent az is, hogy míg a 26 kétnyelvű baba reakciója az előre és visszafele lejátszott szövegre nagyjából hasonló volt, addig a 31 egynyelvű csecsemő hevesebben reagált a visszafelé lejátszott szövegre. Ennek oka lehet az, hogy ők kicsit lassabban adaptálódnak az elsődleges nyelv feldolgozásához, mint azok a gyerekek, akik többnyire csak egyetlen nyelvet szoktak hallani.

Az agyi aktivitás eltérései lehetnek a csecsemők segítségére abban, hogy egyszerre két nyelv feldolgozását, értését és később használatát is megtanulják. A kutatók szerint az agy mindkét féltekéjének használata részben magyarázhatja azt is, miért épülnek fel gyorsabban a sztrók után kialakuló afáziákból (amik a beszéd és a kommunikáció ellehetetlenülésével járnak), azok, akik balkezesek.