Társadalmi kísérlet kétmillió résztvevővel: ma 60 éves a magyar panel

2020.01.03. · tudomány

Ma van 60 éve, hogy Dunaújvárosban, azaz akkor még Sztálinvárosban átadták a lakóknak az első hazai panel társasházat. Mivel már decemberben megépült, a ház 1959-re is datálható, több helyen – például a debreceni MODEM-ben – tavaly emlékeztek meg az évfordulóról, amely így ironikus módon a Bauhaus-emlékévvel esett egybe. Azért ironikus módon, mert a Bauhaus-alapító Walter Gropius a húszas években az elsők között állt elő a házgyár ötletével, és máig sokan kifejezetten az 1919–33 között működő iskolát és az általa népszerűsített funkcionalizmust okolják a háború utáni építészet iparosításáért és a lakótelep-építés kudarcaiért. 

Ez már 1975-ben sem számított újdonságnak, amikor Nagy László az ÉS-ben a magyar lakótelepeket „Bauhaus-betonbanya” ivadékainak nevezte, ma pedig jórészt az olyan ultrakonzervatív szerzők sportja, mint James Stevens Curl, aki tavaly megjelent könyvében a Bauhaus arrogáns dogmatizmusából vezeti le a londoni Ronan Point toronyház tragédiáját. Bár tény, hogy az ötvenes évek kísérleti paneles projektjeiben részt vettek a Bauhaushoz kötődő építészek, mint Carl Fieger az NDK-ban vagy Weiner Tibor Magyarországon, a paneles építkezés származástörténete sokkal szerteágazóbb és izgalmasabb annál, mintsem hogy egyetlen iskola vagy irányzat hatására volna leszűkíthető. Ezenfelül a paneles lakótelepek története jóval összetettebb, mint egy szimpla kudarc, arról nem beszélve, hogy korántsem ért véget – számos lakótelep köszöni, jól van, és a jövőben sok helyen elképzelhetetlen lesz nélkülük a fenntartható városi lakáspolitika.

A gyarmati házikótól a lakótelepig

A leggyakoribb értelmezés szerint a paneles építkezés a modern államok válasza volt a népességnövekedésre és az urbanizációra, és elterjedését leginkább a második világháború utáni jóléti programokhoz szokás kapcsolni. A technológiát megalapozó elvek és gyakorlatok, mint a tipizálás és az előregyártás, persze már jóval korábban bevettek voltak, közös alkalmazásuk pedig legkomolyabban a 19. században futott fel, és jellemzően nem építészek, hanem ácsok, vasöntők és mérnökök játszottak ebben fontos szerepet. Kísérletezéseik elsődleges célja a kivitelezés leegyszerűsítése és a tömeggyártás volt, az építőelemeket többnyire fából vagy fémből állítottak elő. A házak előregyártására specializálódó vállalkozásokat nem más hívta életre, mint a gyarmatosítás és a gyarmatokra való tömeges kivándorlás. Az első ismert szériában gyártott modellt, a „szállítható gyarmati házikót” is Henry Manning londoni ács az 1830-as évek elején azután dobta piacra, hogy nagyon bevált az Ausztráliába kivándorolt fiának készített prototípus. Angliából aztán a század folyamán tonnaszámra sok ezer standard komponenst szállítottak a gyarmatokra, amelyekből nemcsak lakóházakat, hanem templomokat, iskolákat, kórházakat, kaszárnyákat és raktárakat is építettek.

Az ausztráliai Adelaide kvéker imaházát 1840-ben szerelték össze a Henry Manning által Londonban gyártott elemekből
photo_camera Az ausztráliai Adelaide kvéker imaházát 1840-ben szerelték össze a Henry Manning által Londonban gyártott elemekből Forrás: Wikimedia Commons

A 19. század második felében már nagyon sokféle előregyártáson alapuló építési mód létezett, és Nagy-Britannia mellett számos más országban is létrejöttek olyan cégek, amelyek katalógusokban kínálták típusházaikat. Németországban az 1880-as évektől a tipizálás és az előregyártott elemek alkalmazása olyan, a gyarmati megbízásokból jelentősen profitáló vállalatok révén terjedt el, mint a sziléziai Christoph & Unmack vagy a hamburgi F. H. Schmidt. Itohan Osayimwese tavalyelőtt megjelent Colonialism and Modern Architecture in Germany című könyvében elég szépen összeszedi a gyarmatosítás és a német építészeti modernizmus kialakulása közti összefüggéseket, és elbeszélésének fontos mozzanata, amikor az iparosított építészet egyik apostolaként számon tartott Konrad Wachsmann a Christoph & Unmack alkalmazásába lépve döbben rá az előregyártás előnyeire. Wachsmann 1927-től már a cég vezető tervezőjeként dolgozott, később, amerikai emigrációjában pedig a Bauhaus-alapító Gropiusszal indított egy saját fejlesztésű panelrendszert értékesítő vállalkozást. Az ő paneljeik, amelyekből családi házakat lehetett építeni, rétegelt falemezekből álltak, más, nagyobb léptékű rendszerek azonban ekkor már jórészt betonból vagy fémből (acélból, rézből vagy alumíniumból) készült elemeket használtak.

Ma már alig hihető, de valójában nagyjából az ötvenes évekig nem dőlt el, hogy a fém vagy a beton lesz a tömeges lakásépítés fő építőanyaga, és ebben a hadiipar pillanatnyi igényei is jelentős szerepet játszottak. Míg az USA-ban a háborúban felpörgött acélipar kapacitásai jól kihasználhatók voltak az acélvázas szerkezetek gyártása révén, és ennek megfelelően az ottani lakótelep-építésben ez az építési mód terjedt el, a háború előtt fegyverkező, majd utána komoly anyaghiánnyal küzdő Európában a könnyűbeton és még inkább a vasbeton váltak e téren meghatározóvá, bár ezen belül is a panellel az egyéb betonalapú technológiák mindvégig konkuráltak.

A betonpaneles lakásépítésnek a századfordulón olyan projektek törték az utat, mint John Alexander Brodie 1905-ben épült 12 lakásos társasháza Liverpoolban vagy a Grosvenor Atterbury tervei szerint 1910–17 között létrejött Forest Hills kertváros a New York-i Queens-ben. Utóbbi volt nagy hatással Ernst Mayra, aki a húszas években Frankfurt főépítészeként a szociális lakásépítésben használt előregyártott beton falelemeket, míg Berlinben ugyanekkor Martin Wagner egy holland panel-rendszerrel háborús veteránoknak és hadiözvegyeknek épített lakótelepet (mindkettőről itt egy korabeli filmes beszámoló, amely jól szemlélteti a korai panel kézműves karakterét). A betonpaneles építkezés a két világháború között azonban Franciaországban vált igazán sikeressé, itt, Párizs egyik külvárosában épült panelből – könnyű acél vázszerkezettel kombinálva – az első toronyházas lakótelep, a később náci gyűjtőtáborként is működő Cité de la Muette, és a háború után a francia fejlesztésű vasbeton panelrendszerek, elsősorban az 1948-ban szabadalmaztatott Camus-rendszer a vasfüggöny mindkét oldalán népszerűek voltak. Camus-rendszerű volt az első szovjet házgyár, amelynek továbbfejlesztett változatát a Szovjetunió Magyarországra és más baráti országokba – köztük Mongóliába és Kubába – is exportálta, és aligha meglepő, hogy a gyarmatosításban fogant technológiát a franciák saját gyarmataikon, így például Algériában is bevetették, ahol házgyáraik a függetlenség elnyerése után is tovább működtek.

A berlini Nikolaiviertel historizáló panelházegyüttese az 1980-as évekből
photo_camera A berlini Nikolaiviertel historizáló panelházegyüttese az 1980-as évekből Forrás: Wikimedia Commons

Ha globális fókuszban nézzük, a panelépítészet nemzetközi látképe lenyűgözően változatos, sőt, gyakran az egyes országokon belül is rendkívül sokszínű, és a létrejött panelháztípusok – a taskenti ornamentális homlokzatú blokkoktól a berlini Nikolaiviertel historizáló, boltozott árkádos házaiig – az alaprajz, a beépítési mód, a homlokzati kiképzés és a tetőforma tekintetében is hihetetlenül sok variációt mutatnak. Nem csoda, hogy a panelt és a paneles lakótelepeket a kilencvenes–kétezres évekre jellemző általános undor lecsengésével az elmúlt évtizedben a társadalomtudósok után az építészettörténészek is felfedezték, és a keleti blokkban megvalósult jónéhány projektről – így például a paksi tulipános házakról – már egész sor publikáció megjelent.

A magyar ciprus

Idén itthon több olyan kiállítás is volt, amely a panelház vagy a lakótelepek témája körül forgott. Közülük a legnagyobb a debreceni MODEM-ben volt látható, előtte a dunaújvárosi ICA adott otthont egy Salakház cím alatt futó installációnak, majd októberben a budapesti ISBN Galéria rendezett a témában egy projektkiállítást. Ezenfelül még február végéig nyitva tart a Lechner Tudásközpont „Lakni tudni kell” – Lakótelep-építési és társadalmi kísérletek a ’60–70-es években című kiállítása, amely elsősorban budapesti lakótelepeket mutat be. Mint már szóba került, a debreceni kiállításnak kimondottan az volt az apropója, hogy 1959-ben épült meg Dunaújvárosban az ország első panel társasháza, amelynek műszaki átadására december 10-én, a hivatalosra pedig már az új évben, január 3-án került sor.

Az első magyar nagypaneles társasház a dunaújvárosi Széchenyi parkban
photo_camera Az első magyar nagypaneles társasház a dunaújvárosi Széchenyi parkban Forrás: Google Maps

A helyszínen előregyártott kohóhabsalak-beton panelekből épült négyemeletes, 15 lakásos házat a háború utáni magyar építészet emblematikus alakja, a Bauhäusler létére az ötvenes évek elején kényszerből a szocreálhoz igazolt városi főépítész, Weiner Tibor irányítása mellett tervezték. Azaz még nem házgyári technológiával és nem központilag előírt típusterv alapján készült, de megjelenése – a koronázópárkányt és a klasszikus modernizmusra hajazó üvegtéglás lépcsőházi ablakokat leszámítva – már nagyjából azonos a későbbi panelházakéval. A projekt kísérleti jellege folytán a kivitelezés 16 hónapot vett igénybe, ami rendesen próbára tehette a lakásra váró családok türelmét, az átadás után ugyanis az egyik beköltöző a tervezőknek és a kivitelező vállalatnak elküldött levelében azt kívánta, hogy a címzettek vágyai és tervei is ekkora késéssel valósuljanak meg. Ez persze remek alkalmat adott a Sztálinvárosi Hírlapnak, hogy január 8-án dörgedelmes cikkben védje meg a tervezőket és a munkásokat, és figyelmeztesse a levélírót, hogy a kísérletnek köszönhető, hogy a párt a második ötéves tervre előirányozta a kohósalak nagymértékű építőipari használatát. Az utóbbi révén a korai panelgyártás egyúttal a tervgazdaság hulladékpolitikájához – vagy, ahogy Gille Zsuzsa nevezi, hulladék-kultuszához – is szorosan kapcsolódott, amely az ipari hulladékra, sőt a hétköznapi szemét egy részére is mint szabadon felhasználható nyersanyagra tekintett.

A Sztálinvárosi Hírlap a kísérleti panelépítés csúszását magyarázza 1960. január 8-án
photo_camera A Sztálinvárosi Hírlap a kísérleti panelépítés csúszását magyarázza 1960. január 8-án Forrás: József Attila Könyvtár, Dunaújváros

Maga az évforduló egyébként azért is trükkös, mivel a budapesti lakásépítésben, a Gubacsi és a Fogarasi úton már az ötvenes évek közepén alkalmaztak egy kezdetlegesebb betonelemes technológiát, emellett 1958-ban a Baranya Megyei Állami Építőipari Vállalat családi házakat, míg az IPARTERV még korábban üzemi épületek homlokzatait építette panelből. Ez jól mutatja, hogy az előregyártott elemek alkalmazása erősen a levegőben volt, miközben a paneles építkezés igénye nemcsak politikai és gazdasági kényszerből, hanem a korszaknak a technológiai kísérletezés iránti fogékonyságából is fakadt.

A kísérletezés és az újítási törekvések végigkísérték a magyar panelházépítés évtizedeit. Az állami tervezőirodák berkeiben sok figyelemre méltó projekt született, ezenkívül a hatvanas–hetvenes években az Építésügyi Minisztérium és a házgyárak rendszeresen írtak ki fejlesztési pályázatokat a meglévő elemkészletek korszerűsítésére, így nálunk is meglehetősen sokféle panelház épült. Ennek ellenére – vagy pont ezért, hiszen a hatvanas évek közepétől a kísérletezés már leginkább a beüzemelt házgyári technológia hiányosságainak ellensúlyozására irányult – a panel enyhén szólva nem az építészeti kreativitás szinonimájaként vonult be a köztudatba, és ez az oka annak, hogy évtizedek óta nem a házak lakói, hanem az építészek utálják a legelszántabban a paneles lakótelepeket. A történet viszonylag közismert: noha a szakma a dán Larsen-Nielsen rendszerű házgyárat találta jobbnak (amelyből egy darab a Gyáli úton meg is épült), a kormányzat a KGST iránti lojalitása jegyében a szovjet házgyári rendszer meghonosítása mellett döntött, amelyet rossz paraméterei folytán a hazai mérnökök kénytelenek voltak jelentősen módosítani (mindezt részletesen tárgyalja Mészáros Ábel remek cikke a Lechner honlapján). Az építészek lelkesedését az sem növelte, hogy a tervteljesítési kényszer miatt a házgyárak és a kivitelező vállalatok érdekei gyakran felülírták a tervezők elképzeléseit, és emellett sűrűn előfordult, hogy a lakótelepekre tervezett közintézmények és szolgáltatóegységek nem épültek meg.

Noha néhány építész, mint Virág Csaba vagy Jurcsik Károly a hetvenes–nyolcvanas években elég komolyan kimaxolták a panelben rejlő lehetőségeket, a szakma nagy részének nagyon korán elment a kedve a panelházak és lakótelepi beépítési tervek durván beszabályozott tervezésétől, és ez az élmény – a szűk mozgástér és a szakmai autonómia semmibevétele – ma is meghatározó motívuma a korszak építészetéről szóló elbeszéléseknek. És akkor még nem esett szó a történelmi városképek szétbarmolásáról, ami azt eredményezte, hogy a panelházak Magyarország egyes részein nagyjából olyan elengedhetetlen tartozékai a tájnak, mint a ciprusok Toszkánának (miközben ezen a téren a volt keleti blokkban még kimondottan jól állunk).

A budaörsi lakótelep látképe 1987-ben
photo_camera A budaörsi lakótelep látképe 1987-ben Forrás: Fortepan / VÁTI / L echner

Mindez jól mutatja, hogy a panelház és úgy általában a szocialista lakótelepek témájához már akkor sem egyszerű tárgyilagosan hozzányúlni, ha zárójelbe tesszük azt a megvetést, amellyel a magyar társadalom egy jelentős része különböző berögződések folytán viszonyul hozzájuk. A MODEM és a Lechner kiállításainak pont az volt a közös erénye, hogy felvállalták azt a látszólag banális belátást, hogy az állami lakótelep-építésről lehetetlen egyértelműen negatív vagy pozitív ítéletet mondani. Nem azért, mert voltak jobb és rosszabb projektek, vagy mert a korabeli lakáspolitika kényszerpályán mozgott volna, hanem mert a modernitásnak egy olyan örökségét képezi, amely erőteljesen meghatározza, hogy kik vagyunk. Az, hogy ma elképzelhetetlennek tartjuk, hogy hét-nyolc másik háztartás tagjaival osztozzunk egy mellékhelyiségen, vagy hogy zsigerből elvárjuk, hogy legyen a lakhelyünk közelében óvoda, iskola és rendelőintézet, nem kis részben annak az állami szociálpolitikának köszönhető, amelynek a lakótelepek kiemelt közvetítő közegei voltak.

Ez jól lejön a Lechner kiállításán, ahol hangsúlyos, hogy a lakótelep-építés nem pusztán a pártállam legitimációjának eszköze vagy az építészet ipari lebutítása, hanem egy jellegzetesen modern életmódkísérlet volt, amely a dolgozók szabadidejének növelését, a nők házimunka alóli felszabadítását és egy egészséges emberi környezet kialakítását tűzte ki célul. Nálunk ezt a szemléletmódot legjobban az 1965–75 között épült – csak kisebb részben paneles – budafoki kísérleti lakótelep illusztrálja, amelyről a kiállításon olvasható sajtóbeszámolók is olyanokat írtak, hogy az ott épülő házakban „új módon kell élni”. A telep a három formabontó homlokzatú magasház mellett attól volt speciális, hogy a kisméretű, ám ötletesen kialakított és felszerelt lakásokban a lakók még akkor sem végezhettek nagyon sok házimunkát, ha akartak, mivel a tervezők elképzelése szerint a mosást vagy az étkezést a közösségi üzemeltetőközpontban kellett igénybe venniük. Azon túl, hogy ez összecsengett a két világháború közti avantgárd kollektivista elveivel, a lakótelepet jegyző Tervezésfejlesztési és Típustervező Intézet, amely 1960-tól három évtizeden át ontotta a panelházas és egyéb típusterveket, a budafoki tervek kidolgozásakor komoly kutatásokra támaszkodott. A technológiai eljárások mellett a méretek, a beosztások és az előirányzott térhasználati módokat is egzakt módszerekkel lőtték be.

A Lechner Tudásközpont kiállítása Breuer-székekkel és biztonsági kamerával
photo_camera A Lechner Tudásközpont kiállítása Breuer-székekkel és biztonsági kamerával Fotó: A szerző felvétele

A Lechnerben van egy rakás QR-kóddal betölthető videó, és köztük az egyik egy olyan 1969-ben készült színes propagandafilm, amely béna, de a maguk módján bájos poénokkal hívja fel a figyelmet a lakáshasználati útmutató fontosságára. Hasonló kiadványokat a lakóparkok értékesítői időnként ma is készítenek, de a hatvanas–hetvenes évek viszonylatában nehéz elvonatkoztatni attól az érzéstől, hogy itt egy irányított társadalom jóhangulatú szívatásával van dolgunk. A kiállítás korabeli bírálatokat is szemléz, amelyek jórészt a rossz kivitelezést és az építészeknek a beruházókkal és az építőipari vállalatokkal folytatott hadakozásait érintik, ellenben nem említi a hatvanas évek végén jelentkező szociológiai kritikát, Konrád György és Szelényi Iván idevágó elemzéseit, amelyek szerint a lakótelep-építés magyar módozata inkább elmélyítette azokat a problémákat, amelyek megoldását célozta. Az elhibázott gazdaságpolitikából következően ugyanis a lakásépítés nem tudott lépést tartani a városi munkahelyek számának növekedésével, így az ipari munkások nem kis részének az ingázásra ment el a szabadideje. Ezenfelül szemben azzal, amit a rendszer hirdetett, az új lakótelepekre jórészt magasabb státuszú csoportok, értelmiségiek és tisztviselők költöztek (ez persze később megfordult, egyrészt az 1971-es új lakástörvény, másrészt az agglomerációs folyamatok hatására).

link Forrás

Van viszont egy másik síkja az állami lakótelep-építés problémájának, amely túlmutat azon a kérdésen, hogy mennyire voltak kompatibilisek a szociálpolitikai célok a gazdaságpolitikai irányelvekkel. Ez a technokrata reformizmus 1968 körül kibontakozó kritikája, amely a szituacionista mozgalomtól Makovecz Imréig világszerte nagyon sokakat megmozgatott, és az elidegenedés marxista bírálatától a tradicionalista nosztalgián át az újabb keletű biopolitikai elméletekig sokféle irányt vett. Közös vonásuk, hogy a lakótelep-építést a modern hatalomgyakorlás eszközének tekintik, amely az iparosodás, a tömeges fogyasztás és a népességpolitikai célok gördülékeny megvalósítását volt hivatott elősegíteni. Ennek fényében például a házimunka alóli felszabadítás a nőknek a munkaerőpiacra való becsatornázását szolgálta, míg az a tény, hogy a lakótelepek kialakítását is meghatározó, funkcionális zónákon alapuló várostervezés deklaráltan az ipari termelés és a motorizált közlekedés igényeihez illeszkedett, erősen árnyalja az egészséges emberi környezetről szóló retorikát.

Ez a kritika éppúgy eredményezett javító szándékú megközelítéseket, mint teljes elutasítást, ám a lakótelep-építés és azzal együtt a házgyárak végét nem is annyira ezek, mint inkább a hetvenes években globálisan jelentkező gazdasági visszaesés és az állami jóléti programok visszaszorulása eredményezte. A keleti blokkba ez a folyamat lassabban gyűrűzött be, Magyarországon a csúcsot jelentő 1979-es év után kezdett csökkenni és a következő évtized végére a korábbiakhoz képest elég drasztikusan bezuhant az átadott állami lakások száma. Ma már világszerte szinte kuriózumnak számít, ha egy állami vagy helyi kormányzat lakásokat épít, és ennyiben tényleg szakadékok választanak el bennünket az általános jólét ígéretét hirdető modernizmustól.

A ránk maradt lakótelepeknek, amelyekben Magyarországon is közel két millióan élnek, egészen elképesztően sokféle sors jutott, amit az építészeti minőség gyakran alig befolyásolt. Ma a panelházakat érintő központi probléma a legtöbb helyen, főként Kelet-Európában és a jelenlegi lakáspiaci viszonyok között, nem is a lakótelepi környezet vélt vagy valós sivársága, vagy az alaprajzok merevsége, hanem az épületek élettartama, amiről nagyon különböző képzetek keringenek. A tervezett élettartamot eredetileg ötven évre lőtték be, ami leginkább azt jelentette, hogy az épületek legkésőbb ennyi idő után mindenképp teljeskörű felújítást igényelnek, ami viszont újabb évtizedekre meghosszabbíthatja az életüket. A panelházak részleges vagy teljes bontásának időről időre feltámadó ötlete általában német példákra támaszkodik, ahol azonban elsődlegesen nem az épületek állagromlása, hanem a keleti iparvárosokból való elvándorlás és a lakótelepek ezzel járó elnéptelenedése nyomán került sor bontásokra (és ezzel párhuzamosan odaát a lakott épületeket és a lakótelepek köztereit is sűrűn rehabilitálják). Itthon, ahol sokak számára egy saját panellakás is elérhetetlen luxus, a panelházak felújítása és korszerűsítése nagy eséllyel még jó ideig kiemelt közpolitikai feladat marad.

A szerző az ELTE BTK Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszék doktorandusza. A műhely további cikkei a Qubiten itt olvashatók.

 Miért támogassam a Qubitet?