12 klímaváltozásos játék jutott tovább a Qubit társasjáték-fejlesztő versenyén

2022.10.26. · majom

A Qubit idei társasjáték-fejlesztő versenyén a klímaváltozás volt a téma, a versenyre összesen 27 játék érkezett be digitális formában (szabályokkal, fotókkal) a július 30-i leadási határidőig. A verseny zsűrije a beküldött játékszabályok alapján 12 játékot válogatott be a verseny következő fordulójába, és ezeknek az előzsűrizett játékoknak a prototípusait már be is kértük a játékosoktól.

A zsűri tesztelések után alakítja ki a végső értékelést, amely során az alábbi szempontokat vesszük figyelembe: a szabály érthetősége, játékélmény, tematika és annak a játékmechanikával való kapcsolata, kreatív játékmechanikai megoldások, kellékek funkcionalitása. A zsűri tagjai Hegedűs Csaba (A-Games), Szádovszky András (Gémklub) és Gáspár Merse Előd (Qubit), míg a verseny kizárólagos támogatója a Siemens Zrt. Eredményhirdetés novemberben várható.

Az első forduló után versenyben maradt játékok listája beküldési sorrendben a következő.

Green Planet

A Green Planet egy fél-kooperatív társasjáték, amelyben a játékosok közösen bukják el a Föld megmentéséért folytatott küzdelmet, ha valamely globális mutató a játék során eléri a kritikus szintet. Ha azonban sikerül az úgynevezett globális ökológiai lábnyomot közösen nullára csökkenteniük, akkor az a játékos nyer, akinek az alapítványa a legnagyobb szerepet játszotta a Föld megmentésében. A játék alapmechanizmusa a munkás (pontosabban aktivista) lehelyezés: az aktivistákat használják a játékosok ahhoz, hogy minél hatékonyabb környezetvédelmi megoldásokat prezentáljanak, miközben véletlenszerű események és krízisek mindig új kihívások elé állítják a játékosokat. Külön érdekessége a játéknak, hogy számos kártya valós történéseken vagy elképzeléseken nyugszik, és a hozzájuk tartozó rövid leírást meg is találjuk a játék mellékletében, lásd például az alábbi, magyar vonatkozású projektkártyát.

Szférák Tánca

Ennek a játéknak az a különlegessége, hogy a Föld szempontjából próbálja bemutatni a klímaváltozást. A játékban négy szféra (bio-, atmo-, hidro- és krioszféra) szerepébe bújva harcolunk közösen a klímaváltozás ellen, és próbáljuk elnyelni vagy semlegesíteni a különféle klímahatásokat, hogy a játék során a szférák nyolcféle állapothatározóját (biodiverzitás, oxigénszint, szén-dioxid-koncentráció, globális hőmérséklet, jégborítottság, albedó, vízborítottság, óceánok sótartalma) a kritikus értékek között tartsuk. A rendszer kényes egyensúlyát és kaotikus viselkedését jól illusztrálják a játékba beépített különféle visszacsatolási mechanizmusok és láncreakciók.

A Világ Végén

Ebben a játékban az ökoszisztéma öt aspektusát (emberiség, állatvilág, növényvilág, légkör és óceánok) igyekszik védelmezni a játékos. A játék három korszakon át tart, miközben a romlás egyre több területet veszélyeztet, ami azt is jelenti, hogy a játékosnak egyre jobban meg kell osztania figyelmét és erőforrásait. Ha a játék folyamán bármelyik terület élhetetlenné válik, az azonnali vereséget jelent. A játékba be van építve, hogy a két hatalmas természetes közeg (légkör és az óceánok) öntisztító mechanizmussal rendelkezik – amennyiben hagyják őket pihenni, emberi beavatkozás nélkül is képesek tisztítani magukat. Ha azonban beavatkozásra van szükség, akkor az akcióink pénzbe kerülnek, és azok hatásainak fejlesztése pedig a tudomány által történhet. Az egyes területek közötti kölcsönhatásokat az eseménykártyákon előforduló kölcsönhatásszalagok jelképezik, amelyek egymás mellé kerülése esetén a szennyezések átterjedhetnek egy területről egy másikra.

Közösségi Kert

A Közösségi Kert című játék a legtöbb beküldött játékkal ellentétben nem globális szinten foglalkozott a klímaváltozással, hanem a lokális szintű életmódváltásra helyezte a hangsúlyt. Ebben a játékban a játékosok együttműködve alakítanak ki egy közös használatú kertet, minél környezetbarátabb módon, miközben a kert köré épülő közösség életében is különböző változásokat eszközölnek, hogy csökkenjen a közösség karbonlábnyoma. A tervek megvalósítása növeli a közösség vonzerejét, ami új lakókat vonz, akik aztán új projekteket hoznak be, és a különféle célok teljesítésén keresztül pozitív életmódokat építhetünk be a mindennapokba, amelyek a játék végén pontokat érnek.

Circular Economy (Circularis)

A Circular Economy nevű játék nagyon jól megfogta a fenntartható világ egyik fontos követelményét – az más kérdés, hogy megvalósítható-e. A játékban a karbonadó jelenti a büntetést, ami azokat az üzleti tevékenységet terheli, amelyek nem fenntartható módon üzemelnek. A játékosok célja, hogy megvalósítsák a körkörös gazdasági modellt, amelynek lényege, hogy a nyersanyagok folyamatosan a gazdaságban maradjanak, vagyis minden hulladék újrahasznosuljon, tehát az, ami az egyik gyárból hulladékként távozik, az egy másik üzem számára értékes bemenő nyersanyag legyen. A játék azonban egyáltalán nem foglalkozik az energiafelhasználással, amire a nyersanyagokon túl szintén szükség van. És azzal sem foglalkozik, hogy a karbonadó a harmadik világot és a szegényebb rétegeket sújtja leginkább, ezért olyan társadalmi feszültségekhez vezet, amelyek megoldása nélkül ez nem kivitelezhető. Nagy valószínűség szerint csakis a karbonadóból befolyó pénz szegényekhez történő visszaosztása lehet a megoldás.

Pusztuló Föld

A Pusztuló Föld című játékot 13 és 15 éves diákok küldték be. A játék a jövőben játszódik: 2049-ben az emberiség megtapasztalta, hogy a globális felmelegedés nagyon is valós, de már túl későn – a jéghegyek elolvadtak, megemelkedett a vízszint, és a városok nagy részét elöntötte a víz. New York, Tokió, London, Sydney, Peking mind elveszett, a fajok nagy része kipusztult, az időjárás sokkal szélsőségesebb lett. Az embereknek több mint a fele meghalt, és a történet szerint Magyarország a bevándorlók martaléka lett. A katasztrófa túlélői egységes államot alapítottak, és új vezetőket választottak: minket. A játékosok célja az, hogy egymással együttműködve kifejlesszenek és elterjesszenek különböző technológiákat, amelyekkel a szélsőségesen megváltozott időjárási viszonyokhoz alkalmazkodni lehet, mielőtt kipusztulna az emberiség. A játék egy megemelkedett vízszintű világtérképen játszódik, melynek kézzel rajzolt változata alább látható, de itt bárki megtekintheti nagy felbontásban, hogyan változna meg a világtérkép, ha minden jég elolvadna.

Klímaverseny

Ez a játék lényegében egy absztrakt lapkalehelyezős játék, amely inkább csak illusztrációjában követi a klímaváltozás tematikáját. A játékosok célja a játék során olyan tevékenységek megvalósítása (lapkák lehelyezése), amelyekkel csökkenthető az üvegházhatású gázok kibocsátása. Ezen kívül minden játékos feladata saját célok elérése is, amelyeket úgy tudnak megvalósítani, hogy a játéktábla startmezőjétől a célmezőig egy megfelelő útvonalat építenek, amelyet az üvegházhatásúgáz-kibocsátást csökkentő tevékenységeket jelképező lapkák alkotnak. A játék során célszerű az üvegházhatású gázok kibocsátásának növelését jelző lapkák elkerülése a térképen. A játékosok egyébként építhetnek közösen is útvonalat, de egyéni döntésük alapján el is ágazhatnak, ahogy a módszerek sokszínűsége ezt lehetővé, egyéni céljaik pedig szükségessé teszik.

Zöld Miniszter

A Zöld Miniszter egy kooperatív játék, amelyben a játékosok egy-egy régió fennmaradásáért felelős minisztert alakítanak, ám a bolygón ma ismert élet fenntartását csak közösen érhetik el. A cél elérése érdekében edukálnak, fejlesztenek vagy éppen tiltanak, miközben versenyt futnak az idővel. A játék nagyon szépen szimulálja az exponenciális ütemű felmelegedést azáltal, hogy minél magasabb a szén-dioxid-szint, annál nagyobb mértékű az emelkedés. Ennek az exponenciális folyamatnak a visszafordíthatóságára a játékban azért van esély, mert a fejlesztések által a játékosok is egy egymást erősítő mechanizmust építhetnek. A játék egyébként alapvetően egy kártyajáték, ahol kártyák eldobásával fizethetünk, a kifizetett kártyákkal pedig csökkenthetjük a szén-dioxid-kibocsátást közvetve vagy közvetlenül, továbbá olcsóbbá tehetjük későbbi kártyák kijátszását.

Energiagazdálkodók

Az Energiagazdálkodók is egy fél-kooperatív játék, azaz pontszámítás csak akkor történik, ha a játékosok, akik egy ország éghajlatügyéért felelős csapatát alkotják, közösen teljesítenek bizonyos célt. A csapatot az éghajlat- és klímaügyi miniszter bízta meg, hogy a klímaváltozás ellen dolgozzanak. A csapat feladatai közé tartozik az országon belüli hagyományos gyárak kiváltása zöld erőművekre, és az előállított energia elosztása. A játékban előbb-utóbb mindenképpen bekövetkezik a klímaváltozás. Miután ez megtörtént, a játékosoknak két kör áll rendelkezésükre, hogy a következményekre reagáljanak, és ha nem buknak el, akkor az lesz a nyertes, aki a legtöbb energiával rendelkezik a játék végén.

Pénzt vagy életet (Global Warning)

A Pénzt vagy életet egy rendkívül nagy helyigényű komplex játék. A játéknak már az előkészülete is nagy feladat, mert 1169 darab kelléket találunk a játék dobozában. A játékban mindenki egy nagyvállalatot irányít. Elsődleges cél a meggazdagodás, de ha közben tönkretesszük a bolygót, akkor már nem a pénz számít többé, hanem kizárólag az ökopontok. A játékhoz használt világtérképet hatszög alakú régiókból rakjuk össze, és a játék egyes fordulóiban minden egyes régióban külön-külön el kell végeznünk számos adminisztratív feladatot, kivéve, ha egy régió elnéptelenedik, mert ez is előfordulhat a játékban.

Tudomány a túlélésért

A Tudomány a túlélésért című játék egy munkáslehelyezős kooperatív játék, amely szintén a jövőben játszódik, amikor már elolvadtak a jégtakarók, és a tomboló járványok következtében kaotikus viszonyok, népvándorlások és háborúk zajlottak. Az emberiség megtizedelődött, a háborús atomcsapásokat és tengerszint-emelkedést követően bizonyos régiók elnéptelenedtek, technológiák tűntek el, és globális biológiai, ellátási és logisztikai rendszerek omlottak össze. Ebben a nem túl pozitív jövőben a játékosok segítik a túlélő közösségeket, hogy a tudományos kutatások segítségével úrrá legyenek a természeti katasztrófákon és az erőforrások hiányán, de eközben az egyik legfontosabb tényező a túlélők moráljának szinten tartása.

Energy Mix

Az Energy Mix nevű játék lényegében egy absztrakt játék, amely a hozzákapcsolt téma szerint a városok energiagazdálkodásával foglalkozik. A játékosok célja a játékban, hogy az energiaforrások diverzifikálva legyenek, lehetőleg környezetbarát formákban. A játék során a játékosok toronyház figurákat helyeznek le egy négyzetrácsos várostérképre, amikkel energiához jutnak, és fejlesztéseket tudnak eszközölni.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten:

link Forrás
link Forrás
link Forrás