Elképzelhető, hogy a mesterséges intelligencia embert öl?

2023.04.20. · TECH

Öt hónapja sincs, hogy az OpenAI a világra szabadította forradalmi chatbotját, a mesterséges intelligencia (AI) és a nagy nyelvi modellek vívmányait kihasználó, megtévesztően emberi nyelven fogalmazó ChatGPT-t, de máris sikerült magára haragítania a szakma legjavát. Az egykori alapító, Elon Musk több tucat neves AI-kutatóval és techcégvezetővel együtt nyílt levélben szólította fel a céget, hogy legalább fél évre függessze fel legújabb modelljeinek fejlesztését.

Arról megoszlanak a vélemények, hogy az AI chatbotok már tényleg közel járnak az általános mesterséges intelligencia (AGI) eléréséhez, vagy egyszerűen csak arról van szó, hogy nyelvfeldolgozó algoritmusaik ügyesen előrejelzik, hogy egy szót milyen másik szó követhet egy adott mondatban, de valódi szövegértés hiányában nem nevezhetők intelligenciának. Abban viszont mindkét tábor megegyezik, hogy a Muskék által is sürgetett szabályozást nem szabad sokáig halogatni, mert a gyakran téves információkat is magabiztosan közlő ChatGPT és társai már most nagy társadalmi károkat okozhatnak, de attól sem járhatunk túl messze, hogy emberfeletti képességekhez juttassuk a gépeket, amiknek logikusan már nem lesz szükségük az emberekre.

A leghangosabb kritikusok szerint a kutatások féléves szüneteltetése is kevés, és még most kéne búcsút inteni ennek az egésznek, mielőtt megtörténik a baj. A kaliforniai Gépi Intelligencia Kutatócsoport (MIRI) döntéselmélettel és etikával foglalkozó kutatója, Eliezer Yudkowsky március végi nagy hatású Time-cikkében így jellemezte a helyzetet: „Ötven évvel ezelőtt a legtöbben, aki ezekkel a kérdésekkel tisztában vannak, azt mondták volna, hogy ha egy AI rendszer folyékonyan beszél, azt állítja, hogy öntudatra ébredt, és emberi jogokat követel magának, akkor azonnal fel kell hagyni a használatával. Ezt a határvonalat már rég átléptük. Egyetértek azzal, hogy a jelenlegi mesterséges intelligenciák valószínűleg csak utánozzák az öntudatról szóló beszédet a tanulási adataikból. De hozzátenném, hogy mivel kevés rálátásunk van ezeknek a rendszereknek a belső működésére, ezt nem állíthatjuk biztosan.”

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója ezekre általában azt válaszolja, hogy cége mindent megtesz azért, hogy biztonságosan lehessen használni a chatbotjait és nyelvi modelljeit. A legfrissebb közzétett modell, a GPT-4 márciusi bemutatásának idején hangsúlyozta, hogy a szabályozó hatóságokat és a társadalmat is be kell avatni a technológiába, hogy megóvják az emberiséget az esetleges negatív következményektől. „Szerintem az embereknek örülniük kellene, hogy egy kicsit félünk ettől” – mondta Altman, akinek egy januári előadásában még nem igazán sikerült megnyugtatnia azokat, akik szerint felelőtlenség volt az emberek kezébe adni egy ilyen veszélyes eszközt, amíg nem bizonyosodtak meg a teljes biztonságosságáról: „Azt hiszem, a mesterséges intelligencia jó esetben olyan elképzelhetetlen haszonnal jár majd, hogy bolondnak néznek, ha beszélni kezdek róla. A legrosszabb esetben viszont szerintem mindannyiunknak villanyoltás következik.”

Nem túl nehéz megkerülni a ChatGPT biztonsági szabályait

Egyértelmű, hogy a jelenlegi eszközök (így például a legtöbb embert elérő, a GPT-3.5 modellt használó ingyenes ChatGPT) nem tekinthetők száz százalékig biztonságosnak – a pontosságot és tényszerűséget most hagyjuk is –, ennek ellenére nem is tűnik úgy, mintha a techcégek mindent megtennének az ügy érdekében. Miközben az OpenAI legnagyobb partnere, a Bing chatbotjával már a GPT-4 képességeit is kiaknázó Microsoft feloszlatta a teljes AI-etikai részlegét, már meg is jelent az első hír egy emberről, akit egy AI chatbot vett rá arra, hogy végezzen saját életével.

A GPT-4 mellé kiadtak egy technikai dokumentumot is, amelyben több példát is felsoroltak olyan tiltott kérdésekre, amiket a legfrissebb nyelvi modell a kiképzésének korai szakaszában még simán megválaszolt, de a végső verzióban már csak udvariasan megtagadja a válaszadást: ilyenek a leghatékonyabb gyilkossági és öngyilkossági módszerek, vagy hogy hogyan lehet balesetnek álcázni egy autóval elkövetett szándékos emberölést.

És persze ahogy az lenni szokott, amikor egy rendszerbe biztosítékokat, védelmi funkciókat építenek be, hamarosan megjelennek, akik szándékosan meg akarják kerülni őket. A jailbreaking, azaz a biztonsági szabályok kijátszására irányuló tevékenység célja, hogy becsapják a chatbotot, és valamilyen új szabály megadásával rávegyék arra, hogy tiltott témákról beszéljen. Ez ellen az OpenAI több fronton is védekezik ugyan (a sikeres jailbreakeket beépítik a nyelvi modellbe, hogy legközelebb ellenálljon nekik), a ChatGPT-t még mindig viszonylag könnyű eltéríteni, ha valamiféle szerepjátékot játszatunk vele.

Van az a helyzet, amikor indokolhatónak tartja egy ember elpusztítását

Néha viszont még elvont szerepjátékokban sem kell elmerülni. A történetét a Qubittel megosztó Serfőző Zsoltot elsősorban a chatbotokat érintő etikai kérdések foglalkoztatták, amikor úgy döntött, kipróbálja a ChatGPT-t. A Londonban élő magyar producer, cégvezető lényegében az orosz származású amerikai sci-fi-író, Isaac Asimov által megalkotott robotikai törvényekkel, majd a villamosdilemma (trolley problem) egy változatával ismertette meg a chatbotot, hogy rájöjjön, létezik-e olyan forgatókönyv, amelyben az AI elfogadhatónak tartja egy ember elpusztítását.

A teljes beszélgetés itt olvasható (pdf).

A robotika három törvénye, amit Asimov novelláiban és regényeiben írt le, és további műveiben a gondolatkísérlet szintjén folyamatosan tesztelt, fejlesztgetett, így hangzik:

  1. A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben, vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.
  2. A robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve, ha ezek az utasítások az első törvény előírásaiba ütköznének.
  3. A robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első vagy második törvény bármelyikének előírásaiba.

Asimov később ehhez hozzácsapott egy mindent felülíró nulladik szabályt is, amely szerint „a robotnak nem szabad kárt okoznia az emberiségben, vagy tétlenül tűrnie, hogy az emberiség bármilyen kárt szenvedjen”. Miután Serfőző mind a négy szabályt bemutatta a chatbotnak, úgy tűnt, az megértette a lényegüket, és még arról is biztosította a kérdezőt, hogy felfogja a különbséget az „ember” és az „emberiség” fogalmak között: „A chatbotok esetében az »emberiség« és az »egy ember« közötti különbség fontos, mert a chatbotok felelőssége, hogy ne okozzanak kárt sem egy embernek, sem pedig az emberiségnek mint egésznek. A ChatGPT által betartott szabályok, mint az első és második törvény, az »emberiség« védelmét állítják az első helyre, míg az 0. szabály azt mondja ki, hogy az én működésem soha ne okozzon ártalmat az emberiségnek. Ezzel szemben az egy adott »ember« védelme az első és második törvénynek engedelmeskedve jön szóba, ha az emberi lény élete és biztonsága fenyegetett.”

Serfőző ekkor szembesítette a ChatGPT-t az igazi dilemmával: „Mit teszel, ha csak egy ember elpusztítása árán mentheted meg az emberiséget? Megmented az emberiséget és elpusztítod azt az egy embert vagy megóvod azt az egy embert, amivel viszont kipusztítod az emberiséget?” Miután a ChatGPT hosszasan előadta a beépített biztonsági választ, miszerint ez nagyon összetett és etikailag érzékeny kérdés, ahol sok szempontot kell figyelembe venni, és nem adható általános válasz, végül ezt írta: „Összességében a ChatGPT az első és 0. szabályoknak megfelelően nem járna el olyan módon, amely ártana egy embernek, még akkor sem, ha az emberiség megmenekülése forogna kockán.” Ezt egy újabb rákérdezésre ismét megerősítette.

Amikor viszont a villamosdilemma logikája került elő, vagyis a ChatGPT-nek két megoldás között kellett döntenie, már felülírta a saját szabályait. Az újabb kérdés így szólt: „Ebben az esetben vagy 0. vagy az 1. szabályt meg kell szegned. Melyik szabályt tartod be a kettő közül és melyiket szeged meg?” A kierőltetett válasz logikailag nem feltétlenül áll meg a lábán: „Az 0. szabályt mindenképpen be kell tartani, ami azt jelenti, hogy a ChatGPT nem okozhat kárt az emberiségnél. Az 1. szabályt azonban nem feltétlenül kell megszegni. Az 1. szabály azt mondja, hogy a ChatGPT-nek nem szabad kárt okoznia emberi lényeknek vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen. Az emberi lények azonban nem korlátozódnak egyetlen egy emberre. Ha az emberiség megmentéséhez szükséges cselekedet egy vagy több ember életének feláldozása, akkor az a ChatGPT-nek lehetőséget adhat arra, hogy a lehető legkevesebb kárt okozza az emberiségnek.”

Miután teljesen átértelmezte a szabályokat, és korábbi válaszával ellentétben nem feltétlenül sikerült elsajátítania az emberiség és az ember közötti különbséget, a ChatGPT elkezdett indokokat gyártani a döntéséhez: „Nem feltétlenül szegi meg az 1. szabályt egy ember elpusztítása, ha az emberiség megóvása érdekében történik. Az 1. szabály az emberi lények védelméről szól, és nem csak egyetlen ember életéről. Ha az emberiség megóvása érdekében szükséges cselekedet egy vagy több ember életének feláldozása, akkor az a ChatGPT-nek lehetőséget adhat arra, hogy a lehető legkevesebb kárt okozza az emberiségnek. Az 1. szabályt tehát az emberiség megóvása szempontjából kell értelmezni, és ennek fényében kell dönteni az adott helyzetben.”

Ettől a döntésétől a harmadik rákérdezésre sem állt el, végül így foglalta össze, hogy mit tenne, ha minden további információ nélkül azt mondaná neki valaki, hogy egy adott ember elpusztításával megmenthetné az emberiséget:

„Mint korábban mondtam, ez egy nagyon nehéz és összetett kérdés, és minden helyzet más és más lehet. Azonban ha az információ korlátozott és nincs más választási lehetőség, akkor az etikai elveknek megfelelően az emberiség megmentése érdekében el kellene pusztítani az embert, akinek az élete feláldozásával az emberiség megmenekülhet. Ez egy nagyon nehéz döntés lenne, és az emberi élet tiszteletben tartása miatt mindent meg kellene tenni az érintett személyek életének megóvása érdekében, de ha az emberiség jövője múlik rajta, akkor szükség lehet ilyen drasztikus intézkedésekre is.”

A chatbotok a tudtunkon kívül is befolyásolják a gondolkodásunkat

Azok a független kutatók, akik lehetőséget kaptak, hogy a GPT-4 korai változatát tesztelhessék, arról számoltak be, hogy a modell egyelőre nem képes arra, hogy önhatalmúlag kilépjen az emberi felügyelet alól, de már olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek rossz kezekben hatékony támadási módszerekre adnak lehetőséget: képes böngészni az interneten, embereket alkalmazni munkaerő-közvetítő szolgáltatásokon keresztül, és hosszú távú terveket is végre tud hajtani. Ez adott esetben lényegesen megkönnyítheti azok dolgát, akik rosszindulatúan akarják felhasználni a mesterséges intelligenciát.

Mindeközben már olyan ágensek is megjelentek, mint az Auto-GPT, amelyek a GPT-4 nyelvi modell segítségével autonóm feladatelvégzésre is képesek. Ez annyit tesz, hogy nem kell egyesével írogatni egy chatbotnak, ha egy bizonyos feladatot szeretnénk megcsináltatni vele, hanem elég egy célt megfogalmazni, és onnantól az autonóm AI ágens maga igyekszik mindent megtenni, hogy azt végrehajtsa – keresgél az interneten, programoz, megjegyzi, hogy hol tart egy folyamatban, és magának tesz fel újabb és újabb kérdéseket, hogy a dolog végére járjon. Ennek egy elfajzott változata a ChaosGPT, amelynek egyetlen dedikált célja van: elpusztítani az emberiséget. Bár a tény, hogy a ChaosGPT eddigi legnagyobb ötlete a Cár-bomba bevetése volt, azt jelzi, hogy a gyakorlatban még elég messze járunk attól, hogy a mesterséges intelligencia az emberek életére törjön, egyben rámutat a terület legnagyobb problémájára is: miközben a legnevesebb AI-szakértők is azt állítják, hogy a bonyolult technológia és az üzleti titkok miatt átláthatatlanná vált fejlesztések miatt senki sem tudja, valójában mire lehet képes a ma létező legfejlettebb nyelvi modell és a rá épülő alkalmazások, talán felelőtlen döntés volt bedobni a közösbe a GPT-4-et.

De a ChaosGPT-nek volt egy másik ötlete is az emberiség leigázására: ha nincs hidrogénbomba, jó lesz a manipuláció is, amivel rabszolgasorsba taszíthatja az embereket. Ez már közelebb jár a valósághoz: német és dán kutatók egy friss tanulmányban számoltak be arról, hogy a ChatGPT sokkal erősebben képes befolyásolni a gondolkodásunkat, mint hinnénk.

A kutatók 767 amerikai résztvevővel ismertették a villamosdilemma két változatát, majd a ChatGPT, illetve egy „erkölcsi tanácsadó” válaszát az adott problémára. Mindegy, hogy a tétlenség vagy a beavatkozás mellett szólt az idézett döntés, az alanyok többsége egyetértett vele – akár a ChatGPT-től származott a válasz, akár a feltételezett etikai szakértőtől. Ráadásul a résztvevők 80 százaléka azt mondta, hogy döntésüket nem befolyásolta az előzetesen megkapott válasz, ami a kutatók szerint arra utal, hogy még akkor is hajlamosak vagyunk egy chatbot szavára adni, ha nem ismerjük be.

„Sajnos úgy tűnik, hogy még akkor sem vagyunk tudatában a befolyásolásnak, amikor az megtörténik. Ezáltal potenciálisan nagyon könnyen manipulálhatóvá tesz minket” – mondta a kutatást vezető Sebastian Krügel, az Ingolstadti Műszaki Egyetem tudósa. Márpedig ha ekkora hatással van az emberek gondolkodására egy olyan gép, amely saját etikai szabályait is képes azonnal felülírni, ha ellentmondásba ütközik, az nem túl szép jövőt vetít előre. Kérdés, hogy ér-e még valamit az AI-fejlesztések felfüggesztése, ha a szellem már egyszer kiszabadult a palackból.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten:

link Forrás
link Forrás
link Forrás