Rácáfol a zene egyetemességére egy új nemzetközi ritmuskutatás

A földrajzi és kulturális régiónként változó zenei közeg alapvetően befolyásolja, hogy az emberi agy milyen ritmusképletet preferál – állítja egy március 4-én a Nature Human Behaviour folyóiratban megjelent tanulmány.

Az angol Cambridge-i Egyetem, a német Max Planck Intézet és az amerikai Massachusetts Institute of Technology (MIT) közös, világszerte több mint harminc pszichológus, idegkutató és muzikológus részvételével zajló kutatása 15 országban vizsgálta a zene befogadásának sajátosságait. Az MIT News hétfői beszámolója szerint az eredmények ugyan nem írják át teljesen a zenei észlelést és feldolgozást univerzális srófra járó emberi képességnek tartó teóriákat, de jelentősen árnyalják a korábban széles körben elfogadott tudományos elképzeléseket.

A korábbi idegtudományi és pszichológia vizsgálatok alapján eddig általános érvényűnek tűnt, hogy zenehallgatás közben az emberi agy egész számok egyszerű arányán alapuló, jellemzően 1:1:1 arányú időközökre tagolt ritmusképleteket alkot. A zenei befogadás idegélettani és pszichológiai hátterét firtató kutatók szerint ez a preferencia az evolúció során kialakult természetes hibajavító mechanizmus, amely segíti – az emberiség korai időszakától kezdve az életben maradás szempontjából fontos információk átadását is szolgáló – zenei rendszerek konzisztens észlelését és értelmezését. Méghozzá úgy, hogy a befogadók mentális reprezentációjában az általában az előadók által elkövetett apróbb hibák helyett az ismerős, sokat hallott zenei struktúrák jelennek meg észleletként.

Annak egzakt felmérésére, hogy a különböző nemzetiségű, eltérő szociokulturális státuszú emberek miként érzékelik a zenei ritmusokat, a kutatók egy véletlenszerűen generált négy ütemből álló sorozatot játszottak le a reprezentativitás jegyében kiválasztott alanyaiknak, akiknek ezután vissza kellett kopogniuk a hallottakat.

Tesztalanyok világszerte: a) San Jose de Yaranda, Bolívia b) Montevideo, Uruguay c) Sagele, Mali d) Spitzkoppe, Namibia e) Pleven, Bulgária f) Bamako, Mali g) D’Kar, Botswana. h) Stockholm, Svédország i) Kujcsou, Kína j) Mumbai, India
photo_camera Tesztalanyok világszerte: a) San Jose de Yaranda, Bolívia b) Montevideo, Uruguay c) Sagele, Mali d) Spitzkoppe, Namibia e) Pleven, Bulgária f) Bamako, Mali g) D’Kar, Botswana. h) Stockholm, Svédország i) Kujcsou, Kína j) Mumbai, India Fotó: McDermott et aI./ Nature Human Behaviour

A kutatók által rögzített, majd lejátszott interpretációk visszakopogásáról készült felvételeken már jó eséllyel jelentkeztek az alanyokra, így az általuk képviselt populációkra jellemző mentális torzítások.

A kísérleti módszer főpróbáját amerikai főiskolai hallgatók és bolíviai őslakosok bevonásával elvégző kutatók azt találták, hogy míg a diákok jellemzően egyszerű számarányokon alapuló, a nyugati zenei kultúrát uraló 1:1:2 vagy 2:3:3 arányú képletekkel adták vissza a hallottakat, addig a dél-amerikai kontrollcsoport tagjai a tradicionális zenéjüket jellemző arányokhoz igazították interpretációikat.

Az öt kontinens 15 országára kiterjedő nemzetközi kutatás végül kevésbé kontrasztos eredményeket hozott. Az azonos zenei kultúrához tartozó észak-amerikaiak és nyugat-európaiak szinte mindig azonos arányú ritmusokat generáltak, de például a törökországi, bulgáriai és botswanai alanyok egymástól merőben eltérő ritmuspreferenciákat mutattak.

A hagyományos vagy ahhoz közeli életformájú alanyok észlelési-értelmezési torzításai szignifikánsan különböztek az urbanizált nyugati világban élőkétől, de azokétól is, akik ugyan földrajzi és szociológiai értelemben izolált népességet képviseltek, de online vettek részt a kísérletsorozatban. Náluk, így a kutatók, az internet-hozzáférés egyértelműen a nyugati zenei világhoz igazította a mentális reprezentációt.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten:

link Forrás
link Forrás
link Forrás