Minden ötödik magyar felsős kimarad a kötelező online távoktatásból

2020.04.06. · tudomány

Vannak olyan diákok, akik a szükséges eszközök hiányában kimaradnak az oktatásból, miután az iskolák bezárásával a magyar közoktatás egyik napról a másikra online távoktatási módszerekre állt át.  

Herman Zoltán, a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaságtudományi Intézetének főmunkatársa az országos kompetenciamérés 2017-es egyéni adatai alapján becsülte meg, hogy a diákok mekkora részéhez nem juthat el az online távoktatás. 

A kalkulációhoz a diákokat négy csoportra osztotta: az első csoportba azok kerültek, ahol nincs internetkapcsolat vagy számítógép a háztartásban, a második csoportot azok alkotják, akiknél van internetkapcsolat, de hozzávetőlegesen 3 nappali tagozatos diákra jut egy számítógép, így az online távoktatáshoz való hozzáférés erősen korlátozott. A harmadik csoportban van internetkapcsolat, és hozzávetőlegesen 2 nappali tagozatos diákra jut egy számítógép, ami Hermann szerint korántsem ideális, de kevésbé erős korlát, végül a negyedik csoportban minden diákra jut egy számítógép. 

A kutató azt feltételezte, hogy az első két csoportba tartozó diákokat gyakorlatilag nem éri el az online távoktatás. Mint írja: „ez egy egyszerűsítő feltevés; nem vesszük figyelembe, hogy ezen diákok egy részének is van okostelefonja, de azt sem, hogy a háztartásban lévő számítógépeket nem csak a diákok használják. Ezzel együtt a becsléseink valószínűleg nagyságrendileg pontosak”.

Az alábbi ábra a korlátozott hozzáféréssel rendelkezők arányát mutatja be évfolyamonként. Sötétkék és világoskék színnel jelöli azokat, akik gyakorlatilag nem, illetve alig elérhetők online, szürkével a valamelyest korlátozott hozzáféréssel rendelkezőket, a negyedik csoport nem szerepel az ábrán. A 6., 8. és 10. évfolyamon a diákok 12, 10 és 7 százaléka egyáltalán nem elérhető, további 7, 7 és 6 százalék erősen korlátozottan elérhető az online oktatás számára. Összességében ez a diákok 20, 17 és 12 százaléka. Miközben a teljes közoktatás online üzemmódra állt át, az általános iskola felső tagozatán közel minden ötödik diák gyakorlatilag nem fér hozzá ehhez.

Korlátozott hozzáférés az online távoktatáshoz évfolyamonként
photo_camera Korlátozott hozzáférés az online távoktatáshoz évfolyamonként Forrás: Hermann Zoltán/ KRTK KTI

Hermann szerint a 10. évfolyamon megfigyelhető jobb hozzáférési mutatók feltehetően összefüggnek azzal, hogy a hátrányos helyzetű diákok egy jelentős része 10.-re már lemorzsolódott a közoktatásból.

A szülői iskolázottság és a lakhely is számít

A fenti arányok hátterében Hermann szerint a jelentős társadalmi és területi különbségek állnak. A következő ábra az anya iskolázottsága szerint mutatja be a hozzáférési problémákat. A nem vagy korlátozottan elérhető diákok aránya az iskolázatlan szülők esetében kiugróan magas (a felső tagozaton a diákok fele), de a szakmunkás végzettségű anyák gyermekei között is jelentős (a felső tagozaton a diákok ötöde), és az érettségizett, illetve diplomás anyák esetében sem elhanyagolható 10-5 százalék.

Jelentősek a területi különbségek is. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2017-es adatok alapján a 6. évfolyamon a diákok egyharmadához nem vagy csak erősen korlátozottan juthat el az online távoktatás, Budapesten és Győr-Moson-Sopron megyében ez az arány egytized. A területi különbségek mintázata 8. és 10. évfolyamon is hasonló.

Korlátozott hozzáférés az online távoktatáshoz a 6. évfolyamon a lakóhely megyéje szerint
photo_camera Korlátozott hozzáférés az online távoktatáshoz a 6. évfolyamon a lakóhely megyéje szerint Forrás: Hermann Zoltán/ KRTK KTI

Hosszútávú hatások

„Reális veszély, hogy az online oktatáshoz nem hozzáférő diákok számára ez tartós negatív hatásokkal járhat. Mivel közülük sokan már korábban is gyenge eredményeket értek el, a bukás határán álltak, nagyon valószínű, hogy online oktatás és aktív szülői segítség hiányában a többségük aligha tudná teljesíteni az év végi tanulmányi követelményeket. Az évismétlés ugyanakkor hosszú távú negatív hatással járhat a diákok további iskolai pályafutására, hiszen jelentősen növeli a lemorzsolódás veszélyét” – fogalmaz a kutató. Hermann szerint ráadásul azok az online oktatáshoz nem hozzáférő diákok is tartós hátrányt szenvedhetnek, akik korábban jó tanulmányi eredményt értek el, hiszen az esetlegesen leromló eredményeik ronthatják a továbbtanulási esélyeiket.

Úgy véli, hogy bár logikus lépésnek tűnik, rövid távon aligha lehetséges az érintett diákokat a szükséges eszközökkel ellátni, és sok mélyszegénységben élő család esetében ez nem is feltétlenül jelentene megoldást. Ezen a téren az internet-hozzáférés javítása, támogatása jelenthet rövid távú segítséget. 

„Ha szeptembertől az online távoktatásban résztvevők tudásához igazítva indul újra az oktatás, akkor az említett diákok továbbra is súlyos lemaradással küzdenek, és a következő tanévben fenyegeti őket az évismétlés. Ezek a következmények alighanem csak az online oktatásból kimaradó diákokra irányuló célzott oktatáspolitikai beavatkozásokkal, a pedagógiai ráfordítások növelésével enyhíthetők a következő tanév során” – javasolja Hermann.

Kapcsolódó korábbi cikkeink:

link Forrás
link Forrás
link Forrás