Az IPCC mintájára megalakult a HuPCC, a magyar klímavédelmi tudományos testület

2021.02.23. · tudomány

Kedden, online sajtótájékoztatón jelentették be, hogy megalakult a Magyar Éghajlatváltozási Tudományos Testület, vagy rövidebb nevén a HuPCC, az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének (IPCC) nemzeti szintre honosított tudományos tanácsadó fóruma.

A független, nonprofit szervezet célja, hogy a klímaváltozással kapcsolatos legfrissebb kutatási eredmények magyarországi vonatkozásait tudományos értékelő jelentésekben összegezze, azokat tudományágakon átívelő konferenciákon mutassa be. A jelentések fő célközönsége a politikai, szakpolitikai és önkormányzati döntéshozók, akik részt vesznek a jelentés témaköreinek meghatározásában, szakmai bírálatában, valamint végső elfogadásában.

A HuPCC tehát saját kutatást, alapkutatásokat nem végez, hanem a műhelymunkákon és konferenciákon keresztül, valamint a hiányzó tudás feltérképezésével, a hiánypótló kutatások ösztönzésével és a szükséges adatok és szakirodalom gyűjtésével segíti elő a klímaváltozás magyarországi vonatkozásait feltáró tudományos értékelő jelentés előkészítését. „Jó lenne megoldani a világ összes problémáját, de a HuPCC csak a jelentés megírására jött létre” – mondta a sajtótájékoztatón Szekér László, a testület elnöke, elismert passzívháztervező építészmérnök.

Az egyesület hivatalos oldala szerint „tevékenysége során figyelembe veszi, hogy az éghajlatváltozás más, fontos környezeti, társadalmi, gazdasági problémákkal kölcsönhatásban veszélyezteti a természeti erőforrások készleteit és minőségét, valamint a megoldásokat is ezen területekre megfogalmazott célokkal együtt kell megvalósítani.” A HuPCC így a jelentés megírásával a természeti és épített környezet megóvását, a társadalom fenntartható fejlődését tekinti elsődleges céljának.

Ahogy az IPCC is kizárólag kormányoktól fogad el támogatást, úgy a HuPCC is csak a kormánnyal és az egyes önkormányzatokkal kíván együttműködni – politikai megfontolásoktól, pártoktól és gazdasági irányzatoktól függetlenül. A szervezet tevékenységének alapját a „tudományosan megalapozott független, pártatlan és elfogulatlan álláspont, az inkluzivitás, átláthatóság, tényszerűség és tudományos hitelesség, együttműködés, a szakmai szempontok és diszciplináris megközelítések sokféleségének tisztelete” jellemzi.

Jön az első nagy magyar klímakonferencia

A HuPCC megalakulásának folyamata egy 2018. novemberi tudományos konferenciával vette kezdetét Budapesten, majd az IPCC-jelentések összeállításnak mintájára a tervezett nemzeti jelentés tartalomjegyzékének kialakítására került sor a 2019. május 28-29-én rendezett újabb konferencián, a Szegedi Tudományegyetemen. A javasolt tartalomjegyzéket aztán az ITM Tárcaközi Éghajlatváltozási Bizottsága is jóváhagyta, és kijelölték annak a konferenciának az időpontját, amely a Nemzeti Értékelő Jelentés vezető szerzőinek kiválasztási folyamatát segíti majd.

A 2021. április 12. és 15. között megrendezésre kerülő Első Országos Interdiszciplináris Éghajlatváltozási Tudományos Konferencia céljai között szerepel, hogy feltérképezze a klímaváltozással foglalkozó hazai kutatókat, fórumot biztosítson a szakmai közösség megismerésére, és erősítse az éghajlatváltozással foglalkozó magyar kutatók közösségét, segítse az együttműködést az egymástól távolabb eső tudományterületek között is.

Ürge-Vorsatz Diána, klímakutató, a CEU tanára és az Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) munkatársa
photo_camera Ürge-Vorsatz Diána, klímakutató, a CEU tanára és az Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) munkatársa, aki most már a HuPCC alelnöke és szóvivője is Fotó: Daniel Vegel/© 2011 Daniel Vegel

A konferenciára különös tekintettel várják a klímaváltozással kapcsolatos tanulmányokat végző fiatal kutatók és doktoranduszok jelentkezését, mert szeretnék, ha az egyes tudományterületek képviselői minél korábban megoszthatnák egymással a kutatási eredményeiket –mondta el a sajtótájékoztatón Ürge-Vorsatz Diána, a CEU klímakutató professzora és az IPCC egyik alelnöke, aki a HuPCC alelnöke és szóvivője is egyben. Ettől függetlenül természetesen a tapasztalt klímakutatók jelentkezését is várják a konferenciára március 7-ig.

A HuPCC tudományos értékelésének célja a kormányzati szféra (állami, megyei és települési), valamint egyéb szereplők (pl. üzleti szféra, intézmények, civil szféra) döntéshozóinak tájékoztatása az éghajlatváltozással kapcsolatos tudományos eredményekről, mind az előrejelzések, hatások, alkalmazkodás, mind a mérséklés terén.

A Magyar Éghajlatváltozási Tudományos Testület tagjai:

 • Antal Z. László (tudományos főmunkatárs, ELKH TK Szociológiai Intézet)
 • Bándi Gyula (a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes)
 • Bartholy Judit (egyetemi tanár, ELTE Meteorológiai Tanszék)
 • Bidló András (intézetigazgató, dékán, egyetemi tanár, Soproni Egyetem)
 • Szalmáné Csete Mária (habil. egyetemi docens, BME Környezetgazdaságtan Tanszék)
 • Fajzi György (pszichológus)
 • Felsmann Balázs (kutató főmunkatárs, Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont)
 • Gál Tamás (tanszékvezető helyettes egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem TTIK, Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék)
 • Huszár András (alapító-igazgató, Green Policy Center; doktorandusz, Nemzeti Közszolgálati Egyetem)
 • Jolánkai Márton (egyetemi tanár, professor emeritus, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)
 • Kőrősi Csaba (igazgató, KEH Környezeti Fenntarthatóság Igazgatósága)
 • Márta Irén (igazgató, Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért)
 • Mika János (egyetemi tanár, Eszterházy Károly Főiskola)
 • Nagy Orsolya (fejlesztéspolitikai tanácsadó, Nyugat-Balkáni Zöld Központ)
 • Nemes Csaba (fenntartható fejlődés főosztály vezetője, MEKH)
 • Nobilis Márió (mb. tanszékvezető, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)
 • Páldy Anna (szakértő, Nemzeti Népegészségügyi Központ)
 • Pribéli Levente (humánökológia szakos egyetemi hallgató, a Fridays For Future mozgalom egyik hazai aktivistája)
 • Selmeczi János Pál (osztályvezető, MBFSZ Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztály)
 • Sulyok Katalin (adjunktus, ELTE ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszék)
 • Szekér László (okl. Építészmérnök MSc, Vezető tervező, CEPHD)
 • Tálas Péter (intézetvezető, tudományos főmunkatárs, NKE Stratégiai Védelmi Kutatóintézet)
 • Ürge-Vorsatz-Diána (a Közép-Európai Egyetem Professzora, az IPCC III. munkacsoportjának alelnöke)
 • Vadovics Edina (szakmai vezető, GreenDependent Intézet)
 • Vaszkó Csaba (fenntarthatósági tanácsadó)
 • Zsebeházi Gabriella (kutató, Országos Meteorológiai Szolgálat)
 • Zlinszky János (egyetemi docens, NKE Víz és Környezetpolitikai Tanszék)

Kapcsolódó cikkek a Qubiten:

link Forrás
link Forrás
link Forrás