Megdöntötték az amorális ateista mítoszát

2021.02.25. · tudomány

A legtöbb túlnyomóan vallásos társadalomban elterjedt elképzelés, hogy az ateista egyúttal erkölcstelen is: a Pew közvélemény-kutatása szerint az amerikai szavazók mindössze 60 százaléka voksolna egy közismerten ateista elnökjelöltre, míg 93-96 százalékuk számára nem okozna problémát, ha az elnök katolikus vagy zsidó lenne. Egy tegnap megjelent tanulmány szerint ez persze nem így van: az ateista válaszadók hasonló értékeket tartottak fontosnak, mint a hívők, de jóval kisebb szerepet tulajdonítottak a közösségi értékeknek és a tekintély tiszteletének.

Tomas Ståhl, a Chicagói Egyetem pszichológusa szerint az ateisták hajlamosabbak a következmények alapján megítélni egy cselekedet helyességét, a vallásosak pedig elsősorban a közjót tartják szem előtt. Mindkét csoport egyetértett abban, hogy helyes segíteni a rászorulókat, a szabadság erkölcsi szempontból kívánatosabb, mint az elnyomás, illetve egyaránt fontosnak tartották a döntések racionális megalapozását is.

Sorozatgyilkos? Akkor ateista!

Ståhl szerint az ateistákkal szembeni előítéletek nem csak Amerikára jellemzők: egy 13 országra kiterjedő kutatás szerint 11 országban gondolja úgy a válaszadók többsége, hogy az ateistáknak erkölcsi elveik sincsenek. A kutató úgy gondolja, hogy a vallásos válaszadók többségének azért is lehetnek fontosabbak a közösségi szempontok, mert a templomba járás és a közösség érdeke kiemelt szerepet játszik az életükben, míg az ateisták inkább az individualizmus hívei.

A tanulmány szerint éppen a közösség iránti alacsonyabb megbecsülés teheti gyanússá az ateistát a vallási közösség tagjai számára. Az előítéletek további forrása lehet, hogy sokan a vallásos hit meglétét már magában is erénynek tartják, egyes vélekedések szerint pedig az erkölcs alapfeltétele Isten léte.

Dimitris Xygalatas, a Connecticuti Egyetem antropológusa szerint ennek megfelelően a világ minden táján elterjedt az az elképzelés, hogy ha egy bűnelkövető vallására kérdeznek rá, súlyos bűnesetek esetén a legtöbben azt feltételezik, hogy ateista volt – ilyen összefüggés viszont nem figyelhető meg, sőt, az ateisták nagy átlagban még kevesebb bűnt is követnek el, mint a hívők.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten:

link Forrás
link Forrás
link Forrás