Azonnali, radikális béremelést követelnek nyílt levelükben a Képzőművészeti Egyetem dolgozói

Azonnali, radikális béremelést követelnek a Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) dolgozói abban a nyílt levélben, amelyet ma tettek közzé és amelyhez aláírásukkal folyamatosan csatlakozhatnak az egyetem dolgozói, tanárai, oktatói és doktoranduszai. Az MKE, amely nem tartozik az úgynevezett modellváltó egyetemek közé, 2018 óta változatlan költségkerettel működik.

Az elmúlt hetekben az állami fenntartásban levő, vagyis még nem privatizált (nem „modellváltó”) egyetemek közül több intézményben is tiltakozó akciók, aláírásgyűjtések kezdődtek az alacsony tanári, oktatói fizetések és doktori ösztöndíjak miatt. A tiltakozások és a bérrendezés követelése az év elején az ELTE-n indult, majd a BME dolgozói is megfogalmazták a maguk követeléseit. Az aláírásgyűjtés a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen folytatódott, ezt követően a Magyar Kutatási Hálózat dolgozói is csatlakoztak a követelésekhez.

Most a Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) dolgozói is nyílt levelet tettek közzé, amelyben a fizetések emelését sürgetik. A levél szerzői szerint a méltatlan bérhelyzet munkaerő-elvándorlást eredményezett, a tudományos pálya jelenleg nem tervezhető és nem vonzó.

„Az elmúlt évek emelését a tavalyi év maginflációja (18,2%) teljesen felemésztette, így jelenleg az egyetem összes munkavállalójának 80%-a nemzetgazdasági átlag alatt keres” – áll a szövegben, amelyet a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének az MKE-n működő szervezete (MKE-FDSZ) kezdeményezett és 54 oktató, tanár és doktori hallgató írt alá eddig.

A szöveg ismerteti a jelenlegi bérhelyzetet is:

„Egy PhD/DLA fokozatszerzés közben lévő egyetemi tanársegéd, tudományos fokozattal nem rendelkező nyelvtanár, vagy óraadó havi bruttó bére eseti kiegészítések nélkül átlag 395.000 Ft. Egy PhD/DLA fokozattal rendelkező egyetemi adjunktus havi alapilletménye bruttó 422.000 Ft. A vezető beosztású egyetemi docensek bruttó garantált havi alapbére is csupán átlagosan 584.000 Ft, míg az egyetemi tanároké 813.000 Ft. A doktori képzésben résztvevők a tanulmányaik első két évében 140 000 Ft, a második két évében 180 000 Ft havi ösztöndíjat kapnak, amelyből képtelenség ma Magyarországon megélni. A dolgozók és doktoranduszok közül sokan a tisztességes megélhetés érdekében másod-, illetve harmadállást kényszerülnek vállalni, ami hamar kiégéshez és az egyetemi, alkotói pálya elhagyásához vezet.”

Az MKE-FDSZ levele leszögezi, örvendetes, hogy a közoktatásban dolgozó pedagógusok fizetését emelte a kormány, és hangsúlyozza, hogy az MKE dolgozói szolidárisak is velük, ahogyan a többi egyetem dolgozóival is. Most azonban itt az ideje, hogy „saját, méltatlan és hosszú évek óta rendezetlen béreikért” emeljenek szót.

A levél négy követelést fogalmaz meg:

  • követelik a munkáltatói döntésen alapuló illetmény (2021–22-től bevezetett 15+15%) beépítését az alapbérbe,
  • az így létrejövő garantált alapbérek legalább 50 százalékos azonnali emelését minden munkakörben és beosztásban, valamint az az oktatói-kutatói és a közalkalmazotti bértáblák felülvizsgálatát,
  • a nemzetgazdasági átlagnak megfelelő garantált tanársegédi minimumbér bevezetését, az oktatók, illetve a kutatást-oktatást támogató kollégák bérének ehhez igazítását,
  • valamint mindezek inflációkövető, garantált éves emelését.